Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tag: Tiedote

Maxtech symbol

Järjestelmän versio 2022.09.1 julkaistu


Korjaukset

tuotteetominaisuus
Työaika™
Työvuorot™
Korjaus pitkien tapahtumien päiväkohtaiseen pilkkomiseen

Korjattu ongelma, joka koski pitkien tapahtumien automaattista jaksottamista päiväkohtaisesti. Ongelma aiheutti tapahtuman tallentumisen virheellisesti yhtenäisenä pitkänä tapahtumana.

Maxtech symbol

Pitkien tapahtumien automaattinen pilkonta

Päivitys 10.3.2022: Tämä ongelma on korjattu 9.3.2022 tehdyssä järjestelmän päivityksessä 2022.09.1

Pitkien tapahtumien, kuten esimerkiksi poissaolojen, pilkkominen ei toimi, mikäli tapahtuman kestoksi käytetään henkilön päivittäistä normaalityöaikaa. Ongelma tulee esiin, kun henkilölle kirjataan yksi pitkä kirjaus useamman päivän ajalle ja tämä ei pilkkoudu kyseisille päiville yksittäisiksi tapahtumiksi.

Pahoittelut ongelman aiheuttamasta harmista

Maxtech symbol

Maxtech-mobiilisovelluksen versio 1.22.1 julkaistu


Parannukset

tuotteetominaisuus
Työaika™Valittavien töiden suodattaminen valitun aikatapahtumatyypin perusteella

Tuntikirjaus estää aikatapahtumatyypin valinnan jälkeen valitsemasta töitä, joille on lukittu eri aikatapahtumatyyppi.
Työaika™Päivän työajan ja liukumasaldon näyttäminen päänäkymässä

Päivän työaika ja liukumasaldo (jos työaikaliukuma on käytössä) näkyy nyt tuntikirjausnäkymän lisäksi sovelluksen päänäkymässä.

Korjaukset

tuotteetominaisuus
Ajoneuvopaikannus™
Automaattinen ajopäiväkirja™
Hiekoitus ja aurauspäiväkirja™
Korjaus virheellisesti nollapituisina näkyviin matkoihin

Korjattu ongelma, josta johtuen mobiilisovellus näytti joidenkin paikantimella tallennettujen ajojen pituudeksi 0 km.
Ajoneuvopaikannus™
Automaattinen ajopäiväkirja™
Hiekoitus ja aurauspäiväkirja™
Korjaus ajoluokan muuttamiseen paikantimella kirjatuista ajoista

Korjattu ongelma, josta johtuen paikantimella tallennetun ajon ajoluokan vaihtaminen ei onnistunut mobiilisovelluksessa.

Maxtech symbol

Järjestelmän versio 2022.09 julkaistu


Uudet ominaisuudet

TuotteetOminaisuuslisätietoa
KaikkiKäyttöopas

Järjestelmän käyttöopas on siirretty https://tuki.maxtech.fi/ -tukiportaaliin
Työvuorot+Avointen vuorojen tarjoaminen

Mahdollisuus tarjota avoimia vuoroja useammalle yksikölle / henkilöstöryhmälle / valitulle henkilölle kerralla
Ohje
Ajoneuvopaikannus™
Automaattinen ajopäiväkirja™
Hiekoitus ja aurauspäiväkirja™
Kuljettajan automaattinen kirjaaminen ulos ajoneuvosta, joka on pysynyt paikallaan

Jos ajoneuvolle ei ole asetettu kiinteää kuljettajaa, voidaan tähän asettaa aika, jonka jälkeen ajoneuvon kuljettaja tyhjennetään ellei ajoneuvo liiku. Tätä voidaan hyödyntää yhteiskäyttöautojen kuljettajantunnistuksessa varmistamaan, ettei kuljettaja jää virheellisesti kirjautuneeksi ajoneuvoon.

Aika, jonka jälkeen kuljettaja kirjataan ulos ajoneuvosta asetetaan valikossa Hallinta > Paikannus ja kalustonhallinta > Ajoneuvot > muokkaa > Yleiset-välilehti

TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™ -laajennusMahdollisuus lisätä tapahtuman aloitus- ja lopetussijainti näkyviin Bruttopalkkaraportille

Sijainti-sarakkeen saa asetettu näkymään Bruttopalkkaraportin asetuksista (hamasratas-kuvake oikeassa yläkulmassa) > Palkat (Brutto) -välilehdellä.

Asetus on organisaatiokohtainen, eli näin ollen käytössä kaikilla käyttäjillä.


Käyttäjä voi muuttaa Sijainti-sarakkeen näkyvyyttä Bruttopalkkaraportin oikean yläkulman Sarakkeet-painikkeen takaa.

Parannukset

TuotteetOminaisuus
Työvuorot™Mahdollisuus määrittää toistuuko suunniteltu työvuoro myös arkipyhäpäivänä

Asetuksen voi määrittää työvuorosuunnittelussa uuden vuoron lisäämisessä tai muokkaamalla jo olemassa olevaa toistuvaa vuoroa.

Maxtech symbol

Maxtech-mobiilisovelluksen versio 1.22 julkaistu


Uudet ominaisuudet

tuotteetominaisuuslisätiedot
Työaika+™Seurantatasojen lisääminen Työt-toiminnossa

Työt-toimintoon on lisätty mahdollisuus kirjata seurantatasoja, kuten Asiakas, Kohde, Projekti Kustannuspaikka, Työluokka ja Lisätietoa
Ohje
Työaika™
Työaika+™
Tuki työn aukeamis- ja sulkeutumisajankohdille

Työlle voi määrittää aukeamis- ja sulkeutumisajankohdan milloin työlle voidaan kirjata tunteja. Nämä ajat määritellään valikossa Hallinta > Työt > lisää uusi tai muokkaa olemassa olevaa > Yleiset-välilehti. Aseta ajat ja tallenna.

Parannukset

tuotteetominaisuus
Työaika+™Tuki kaikille liitteille tiedostopäätteestä riippumatta

Tiedostojen lisääminen tapahtumille, töille ja tapahtumailmoituksille onnistuu nyt tiedostopäätteestä riippumatta.
Työaika™
Työaika+™
Ajotapahtuman osoitteiden muokkaaminen tekstimuodossa

Lisätty mahdollisuus muokata paikantimelta muodostuneen ajon osoitteita. Osoitetta on mahdollista muokata kun ajo on päättynyt.

Maxtech symbol

Järjestelmän suunnittelematon huoltokatkos

Järjestelmässä oli suunnittelematon huoltokatkos tiistaina 22.2.2022 klo 9:20 – 11:50. Katkos johtui järjestelmän tietokantarakennetta koskevasta teknisestä ongelmasta. Katkoksen aikana web-käyttöjärjestelmä ja leimauslaitteet sekä Rtv3-mobiilisovellukset eivät olleet käytettävissä.

Ongelma ratkaistiin tilapäisellä ratkaisulla, jonka johdosta Maxtech-mobiilisovellukseen ei toistaiseksi päivity automaattisesti uudet tiedot. Tiedot on päivitettävissä manuaalisesti sovelluksen etusivulta pyyhkäisemällä näyttöä ylhäältä alas. Toteutamme tähän pysyvän ratkaisun lähipäivinä.

Pahoittelemme katkoksesta aiheutunutta haittaa.

Maxtech symbol

Järjestelmän käytössä esiintyi hitautta

Tapahtumien jälkilaskennassa havaittiin maanantaina 21.2.2022 tekninen ongelma, joka aiheutti järjestelmän käyttöön hitautta. Hitaus koski tapahtumien jälkilaskentaa sekä matkalaskujen matkarivien lisäystä. Ongelma alkoi noin klo 13:50 ja se saatiin korjattu klo 18:00 mennessä.

Pahoittelemme aiheutunutta haittaa.

Maxtech symbol

Järjestelmän versio 2022.05 julkaistu

Uudet ominaisuudet

TuotteetOminaisuusLisätietoa
Työvuorot+™Järjestelmään on lisätty mahdollisuus tehdä toistuvia työvuorolistoja. Ominaisuus auttaa sellaisessa työvuorosuunnittelussa, joissa työvuorolistat kiertävät säännöllisesti.Ohje tulossa
Työaika™
Työvuorot™
Henkilön tietoihin on lisätty asetus viikko- ja vuorokausilepoaikojen valvonnalle.

Asetus löytyy Henkilön takaa Asetukset-välilehdeltä.

Ohje tulossa

Parannukset

Tuotteetominaisuus
Työaika™Tuntikirjausnäkymään on lisätty mahdollisuus kopioida tapahtuma toiselle päivälle.

Näin teet kopion:
1) Klikkaa kopioi-painiketta Toiminnot-sarakkeessa kopioitavan tapahtuman kohdalla
2) Valitse päivä mille tapahtuma kopioidaan ja klikkaa Kopioi-painiketta