Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tag: Ohjaustiedot

Maxtech logo symbol

Työajanseurannan ohjaustietojen muutos (viikkoylityö)

Muutimme 2023.11.8 päivityksessä viikkoylityön ohjaustietojen toiminnallisuutta siten, että jatkossa kun tapahtumalle asetetaan ohjaustiedoksi ”Merkitse vuoro vko-ylityöksi”, tämä laskee automaattisesti 50% viikkoylityöt täyteen ja sen jälkeen tapahtuman mahdollinen loppuosa muodostaa 100% viikkoylityötä.

Aikaisempi toimintatapa, jossa piti valita molemmat ohjaustiedot ”Merkitse vuoro 50% vko-ylityöksi” sekä ”Merkitse vuoro 100% vko-ylityöksi” johti dynaamiseen laskentaan. Tästä julkaisusta eteenpäin mikäli myös ”Merkitse vuoro 100% vko-ylityöksi” on valittuna, tästä seuraa lopputulos, jossa tapahtuman kaikki tunnit tulkitaan 100% viikkoylityöksi. Tämä uusi toimintatapa on vastaava kuin on vuorokausiylitöiden puolella.

Esimerkkikuva ”Merkitse vuoro vko-ylityöksi” ohjaustiedon käyttämisestä.