Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tag: Tiedote

Maxtech logo symbol

Maxtech mobiilisovelluksen versio 1.36 julkaistu

Tässä Maxtech mobiilisovelluksen version 1.36 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Sovelluksen parannukset

Aluerajoitettu työaikakirjaus: Parannus sijainnin käyttämisen aktivointiin

Teimme alkuvuodesta julkaistuun aluerajoitettu työaikakirjaus-toiminnallisuuteen parannuksia.

Aluerajoitettu työaikakirjaus ei tallenna käyttäjän sijaintitietoa järjestelmään, vaan sillä voidaan varmistaa, että käyttäjä on kohteen alueella aloittaessaan työaikakirjausta.

Käyttäjän laitteen sijainti siis tarvitaan hetkellisesti, jos laitteen sijainti ei ole päällä, ohjeistetaan käyttöliittymässä aktivoimaan laitteen sijainti tilanteessa, jossa sovelluksen ”Käytä sijaintia järjestelmän toimintoja varten”-asetus ei ole päällä tai sijaintia ei ole sallittu.

Sijainnin puuttuessa, esim. työvuorolistalla näytetään tieto sijainnin puuttumisesta ja ”Aktivoi sijainti”-linkki. Linkin painalluksen jälkeen sovellus kysyy lupaa sijainnin käyttämisen ja kun se sallitaan, siirretään käyttäjä laitteen asetuksiin asettamaan tarkka sijainti päälle.

Tämän myötä käyttäjiä ei tarvitse erikseen ohjeistaa miten sijainti aktivoidaan puhelimesta tai sallitaan sovellukselle sijainti.

Muut parannukset ja bugikorjaukset

 • Sovellukseen kirjautumisen yhteydessä kysytään lupa ilmoitusten näyttämiseen
 • Aluerajoitusten tarkistamiseen korjaus tilanteessa, jossa työvuorolistalla on käytössä useampia kirjausmalleja

Maxtech logo symbol

Järjestelmän versio 2024.24 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2024.24 oleellisimmat parannukset ja muutokset. 

Järjestelmän uudet ominaisuudet

Vuorokierrot

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työvuorot+™
Vuorokierrot

Työvuorosuunnittelun tyypillisimpiä haasteita ovat vuorokiertojen ja muutosten tehokas hallinta. Maxtech Pro Työvuorosuunnittelu tarjoaa työkalut erilaisten työaikamuotojen ja vuorokiertojen suunnitteluun. Sen avulla luot vuorokierron mukaiset työvuorot ja lomat eri työntekijäryhmille kerralla vaikka koko vuodeksi. Lisäksi järjestelmä tekee muutosten ja poikkeusten hallinnasta erittäin helppoa.

Hallitse työaikamuodot ja vuorokierrot muutoksineen helposti

Mitä enemmän työntekijöitä, ryhmiä ja toimipaikkoja, sitä haastavampaa vuorosuunnittelu voi olla – etenkin poikkeustilanteissa. Selkeiden ja helppokäyttöisten vuorokiertojen avulla luot ja hallitset vaivatta erilaiset työaikamuodot ja vuorokierrot, toteutat muutokset vuoroihin ja ryhmiin sekä huomioit vuosihuoltojen ja tehdasseisokkien kaltaiset poikkeustilanteet. Unohda kankeat taulukot ja manuaalinen kirjaaminen.

Työvuorolistat aina ajan tasalla

Työvuorolistat mahdollisine poikkeuksineen ovat aina ajan tasalla ja helposti saatavilla työntekijän mobiilisovelluksessa tai webissä. Suunnitellut muutokset työvuoroihin ja mahdollisiin poikkeuksiin päivittyvät reaaliajassa. Markkinoiden helppokäyttöisin mobiilisovellus mahdollistaa loma- ja poissaoloanomusten tekemisen. Poissaoloanomuksia voidaan tarkastella keskitetysti ja huomioida suunnittelussa.

Markkinoiden monipuolisimmat leimaustavat

Työajanseurannassa yksi tapa harvoin soveltuu kaikille työntekijäryhmille, ja siksi järjestelmä tarjoaa markkinoiden monipuolisimmat tavat työaikojen kirjaamiseen. Leimauslaitteen avulla voidaan kirjata vaivattomasti ylityö ennen ja jälkeen vuoron yhdellä leimauksella.

Mobiilityöajanseuranta mahdollistaa kirjaamisen reaaliaikaisesti, jälkikäteen tehtävillä tuntikirjauksilla tai erilaisia tunnisteita leimaamalla. Kaikki leimaus- ja tuntien kirjaustavat toimivat saumattomasti yhteen. Ajankäytönseuranta mahdollistaa työvaiheiden tarkemman raportoinnin ja tukee tiedolla johtamista. Kerätty tieto on Maxtech API:n kautta hyödynnettävissä eri BI-ratkaisuissa.

Teemme lähiaikoina kattavaan oppaan vuorokierroista tukiportaaliin. Voit sillä aikaa tutustua ominaisuuteen tarkemmin verkkosivuillamme.

Raporttien termien ja sarakejärjestyksen parannuksia

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika™
TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™
Bruttopalkkaraportti, Tuntiraportti, Tapahtumalista
Maksettavien tuntien erittely raporteilla

Huom! Raporttien kenttien näkyvyysasetukset päivittyvät julkaisuhetkellä kirjautuneena olleille käyttäjille vasta, kun he kirjautuvat ulos järjestelmästä. Vaatii siis uudelleen sisäänkirjautumisen, että muutokset tulevat voimaan!

Tehtiin parannuksia, joilla saatiin yhtenäistettyä eri raporteilla (tapahtumalista, tuntiraportti, bruttopalkkaraportti) näkyviä tietoja. Näkyviä sarakkeita, niiden järjestystä on muutettu jonkin verran ja yhdenmukaistettu raporttien välillä.

Hyöty muutoksesta on se, että esim. bruttopalkkaraportilla näkyy sarakkeita, jotka aiemmin näkyivät vain tapahtumalistalla. Tämä mahdollistaa siis, että kahden raportin sijaan voi nähdä tarvittavat tiedot yhdeltä raportilta. Sarakkeet tulevat näkyviin vain siinä tapauksessa, että vaadittu moduuli on käytössä (esim. ajoneuvot eivät tule näkyviin niille jotka eivät tarvitse ajoneuvoja).

Tehtiin myös termeihin pieniä parannuksia.

Sarakemuutoksia:

 • Bruttopalkkaraportille tuotiin kentät: Yksikkö, Henkilöstöryhmät, Työnantaja / Urakoitsija, Ajoneuvo, Budjetoitu kesto, Vertailu.
 • Tuntiraportti: Henkilöstöryhmät, Budjetoitu kesto, Vertailu, Palkkaluokka
 • Yhdistettiin kentät Vertailu ja Vertailu (kesto) kenttään Vertailu, jossa näkyy nyt molempien arvot (kesto- ja prosenttivertailu) allekkain. Käyttäjille, joilla vain Vertailu (kesto) oli Tapahtumalistalla näkyvillä, aktivoitiin automaattisesti Vertailu-kenttä, jotta he näkevät edelleen vertaillun keston. Näille käyttäjille tulee siis prosenttivertailu näkyviin uutena tietona Tapahtumalistalle.
 • Poistettiin päivämäärä-kenttä HTML-raporteista.
 • Maksettavien tuntien erittely raporteilla-moduulin ollessa käytössä: Lisätty yläotsikko ”Tuntien ohjaus”, yksinkertaistettu termejä Aloitusaika ja Lopetusaika => Aloitus ja Lopetus

Termimuutoksia:

 • Työtehtävä => Työ
 • Toteutunut kesto => Kesto, Tunnit => Kesto

Järjestelmän muut parannukset ja bugikorjaukset

 • Työaika+™: Lomaraportti: Uusi asetus, jolla voidaan määrittää sunnuntaille, lauantaille ja arkipyhälle merkitylle lomapäivälle vähentääkö lomapäivät lomasaldoa vai ei.
 • Maxtech Pro-tunnisteiden tuontitoiminnallisuus
 • TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™: Uusi aikatapahtumatyyppi – Sairauspoissaolo (laske vuorolisät)
 • Integraatiot
  • ESS lomien ja poissaolojen tuonti – Tapahtumatyyppien ja ESS-poissaolokoodien mäppäykset muokattavaksi admin-käyttöliittymään. Mäppäyksiä pystytään tekemään nopeammin ilman koodimuutoksia.
  • Maxtech API: Upsert-toiminnallisuus: Mahdollisuus tehdä rivin insert- ja update-kutsut samassa API-kutsussa.
  • Netvisor-laskutus– ja palkkavienteihin tapahtumien aloitus- ja lopetusaika mukaan
  • Visma Fivaldi-myyntitilausaineistosiirto: virheen sattuessa, näytetään selkokielinen virheilmoitus

Maxtech logo symbol

Järjestelmän versio 2024.20 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2024.20 oleellisimmat parannukset ja muutokset. 

Järjestelmän uudet parannukset

Muutos järjestelmässä tuettuihin kieliin

Poistimme osittain tai puutteelisesti käännetyt kielet järjestelmästä. Järjestelmän tuetut kielet ovat jatkossa suomi ja englanti. Kielen vaihto tapahtuu edelleen tutusta paikasta pro.maxtech.fi-sivustolla oikeasta yläkulmasta.

Tuntiraportti: Suunniteltujen -, Kirjattujen – ja Maksuun menevien tuntien erittely raportilla

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™
Tuntiraportti
Maksettavien tuntien erittely raporteilla

Lisättiin suunniteltujen -, kirjattujen, ja maksuun menevien tuntien erittely myös tuntiraportille. Muutos vaatii moduulin. Vastaava muutos on aiemmin toteutettu bruttopalkkaraportille.

Työtuntien laskentatapa muokattavaksi raportilla

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™
Bruttopalkkaraportti

Aiemmin ohjaustiedot-valinnan kautta muokattavissa oleva työtuntien laskentatapa siirrettiin omaan sarakkeeseen, ja sitä voi muokata sarakkeessa olevan kynä-ikonin kautta.

Muutos on osa suunniteltujen-, kirjattujen- ja maksuun menevien tuntien erittely-kehitystä.

Aluerajoitettu työaikakirjaus: Poikkeamien näyttäminen kalenterissa

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika+™
Maxtech Easy Työaika™
Aluerajoitettu työaikakirjaus
Kalenteri

Aluerajoitetun työaikakirjauksen poikkeamat näytettiin aiemmin vain raporteilla, ne on nyt lisätty myös kalenteri-toimintoon.

Järjestelmän muut parannukset ja bugikorjaukset

 • Bruttopalkkaraportti: Palkkarivin lisäystä parannettu
 • Laskutusraportti (aikatapahtumat): Laskutusrivin lisäystä parannettu
 • Palkanlaskennan ja laskutuksen a-hintoja piilotettu organisaatioilta, joissa a-hinnat eivät ole tarpeellisia.
 • Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™
  • Ylitöiden ohjaaminen työaikapankkin vaikutti tietyssä tilanteessa virheellisesti viikkotyöajan määrään.
  • Mepco-loma- ja poissaolovienti: Korjattiin tiedoston muodostamista tilanteessa, jossa loma- tai poissaolomerkintä osuu kahdelle vuorokaudelle.
  • Visma Fivaldi laskutusvienti: optimoitiin viennissä tehtävien API-kutsujen määrää
 • Järjestelmän ajan muokkaukseen käytettäviä komponentteja uudistettu raporteilla

Maxtech logo symbol

Maxtech mobiilisovelluksen versio 1.35 julkaistu

Tässä Maxtech mobiilisovelluksen version 1.35 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Uudet ominaisuudet

Sijainnin tallentamisen estäminen

TUOTTEETMODUULIT
Työaika™
Työajanseurannan sijaintitiedon tallentamisen esto

GDPR-näkökulmasta teimme parannuksen, jolla voi estää työaikatietojen kirjaamisen yhteydessä mobiilisovelluksen sijainnin tallennuksen niin, että Työajanseurannan sijaintitietojen tallentamisen esto-moduulin ollessa päällä työntekijän käyttäjäprofiililla, käyttäjän sijaintia ei tallenneta missään vaiheessa, eikä paikannukseen liittyviä asetuksia / kysymyksiä näytetä käyttäjälle.

Sovelluksen parannukset

NFC-tuntikirjaus: Kustannuspaikan tallentaminen toteutuneelle tapahtumalle suunnitelmalta

TUOTTEETMODUULIT
Työvuorot™
NFC-tuntikirjaus

Tilanteessa, jossa on käytössä NFC-tuntikirjaus ja pohjalla suunniteltu työvuoro, kopioidaan suunnitellun vuoron kustannuspaikka toteutuneelle tapahtumalle joka kiinnittyy suunniteltuun työvuoroon kun työntekijä leimaa työtapahtuman aloitetuksi NFC-tarraa leimaamalla.

Muut parannukset ja bugikorjaukset

 • Avoimet vuorot-mobiili: Lisätään avoimen vuoron vastaanoton yhteyteen vahvistuskysymys.
 • Mobiilisovellus: Työkartta / Tapahtumailmoitukset / Kalustonhallinta: Ikonien suhteellinen koko karttanäkymässä zoom-tasoon nähden. Parantaa kartan luettavuutta tilanteessa, jossa kartalla on paljon ikoneita, eli esim. ajoneuvoja, kalustoa tai tapahtumailmoituksia
 • Mobiilisovellus: Kirjauksen päivämäärä muutettiin virheellisesti väärälle päivälle tilanteessa, jossa kirjauksen loppupäivän kellonaika on ennen aloituspäivän kellonaikaa.
 • Kuittaus-tyyppinen työ aloitti virheellisesti reaaliaikakirjauksen mobiilisovelluksessa. Korjattiin virheellinen toiminta.

Maxtech logo symbol

Järjestelmän versio 2024.16 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2024.16 oleellisimmat parannukset ja muutokset. 

Järjestelmän uudet ominaisuudet

Bruttopalkkaraportti: Suunniteltujen -, Kirjattujen – ja Maksuun menevien tuntien erittely raportilla

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työvuorot™ + Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™
Bruttopalkkaraportti
Maksettavien tuntien erittely raporteilla

Lähdemme selkeyttämään raporteilla sarakkeiden järjestystä loogisempaan suuntaan, jossa palkkaerittelyt on eri muuttujien tuottama lopputulos (suunnitellut tai kirjatut tunnit maksuun menevien tuntien pohjaksi + maksuun menevien tuntien manuaaliset muutokset + käytettävä työehtosopimus = muodostuva palkkaerittely). Muidenkin bruttopalkkaraportilla olevien sarakkeiden järjestystä on mietitty loogisempaan suuntaan.

Muutos on tarkoitus jalkauttaa muillekkin raporteille (tapahtumalista, tuntiraportti), aloitetaan muutos bruttopalkkarapotilta. Toimintoon liittyvä moduuli pitää erikseen aktivoida, joten ei hätää, se saadaan käyttöön hallitusti.

Tuomme bruttopalkkaraportille omiin osioihin seuraavat:

Suunniteltu-osio: Suunniteltu aloitusaika, suunniteltu lopetusaika, suunniteltu tauko, suunniteltu kesto. Suunnitellun tapahtuman kestoon vaikuttaa mm. suunnitellun tapahtuman leikkurit ja suunnitellun tapahtuman enimmäiskesto.

Kirjattu-osio: Kirjattu aloitusaika, kirjattu lopetusaika, kirjattu tauko, kirjattu kesto, vertailu(%) suunniteltuihin tunteihin

Maksuun-osio: Maksuun osioon tulee pohjaksi joko suunnitellut tai kirjatut kentät riippuen siitä, mitä työtuntien laskentatapaa käytetään. Maksuun meneviä aikoja voi vielä muokata ilman että muokkaa suunniteltuja tai kirjattuja aikoja.

Palkkaerittelyt-sarake: Palkkaerittelyt sarakkeessa näytetään palkkarivit, jotka lasketaan maksuun menevien aikojen mukaan.

Siirretään myös palkkariveihin vaikuttavia kenttiä palkkaerittelyt-sarakkeen vasemmalle puolelle, jolloin Palkkaerittelyt-sarake tulee olemaan palkkarivien laskentaan liittyvien muuttujien ”yhtälön” lopputulos. Tällaisia kenttiä ovat esimerkiksi Työehtosopimus (palkanlisät ym. määräytyvät tämän perusteella) ja työ, joka saattaa tuoda mukanaan muodostuviin palkkariveihin vaikuttavia leikkureita tai lisäpalkkarivejä.

Järjestelmän parannukset

Netvisor laskutusvienti: Mahdollisuus lisätä laskurivikommentteihin henkilön / työn / kustannuspaikan nimi

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Laskutusrivit, -aineistot ja kateraportti™
Netvisor laskutusvienti

Laajennettiin Netvisor laskutusviennin laskutusrivien kommenttivaihtoehtoja. Jatkossa pystytään lisäämään laskurivin kommentiksi tapahtumalla olevan henkilön, työn tai kustannuspaikan nimi laskurivikommenttiin.

Kommentin sisällön voi muokata viennin tekemisen yhteydessä valitsemalla halutut tiedot vientidialogin ikkunassa.

Bugikorjaukset ja muut parannukset

Avoimet vuorot / Kalenteri: Push-viestin lähettäminen käyttäjälle, kun uusi avoin vuoro tulee saataville

Azure AD: Käyttäjien ja käyttäjäoikeuksien tuonti: Mahdollisuus asettaa käyttäjään sidottu henkilö tuonnissa tiettyyn yksikköön Azuresta saatavan tiedon perusteella.

Työkartta / Kohteen alueen haku ja muokkaus: Kun avataan kohteen alue muokkaukseen, näytetään vain alue mitä ollaan muokkaamassa.

Maxtech logo symbol

Järjestelmän versio 2024.12 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2024.12 oleellisimmat parannukset ja muutokset. 

Järjestelmän uudet ominaisuudet

Hakutoiminto

Web-järjestelmään on toteutettu yleinen hakutoiminto, jolla voi hakea järjestelmän valikosta ja tukiportaalista haluamaansa paikkaa tai hukassa olevaa ohjetta.

Haku-palkki näkyy kaikilla käyttäjillä, joilla on oikeus web-järjestelmään.

Kalenteri: Henkilön sopimustuntien asettaminen ja näyttäminen

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työvuorot™
Kalenteri

Lisättiin järjestelmään uusi työvuorosuunnittelua helpottava ominaisuus. Henkilön työsopimukselle voidaan syöttää viikottaiset sopimustunnit, ja ne näytetään kalenterinäkymässä.

Sopimustunneiksi voi syöttää viikkotason minimi- ja maksimitunnit (esim. 20 – 30 h / viikko). Jos henkilölle syötetty viikkotuntimäärä ei täyty tai menee yli, näytetään varoitus kalenterinäkymässä.

Sopimustuntien näyttäminen kalenterilla helpottaa työvuorosuunnittelun tekemistä siten, että henkilölle asetetut sopimustunnit ovat nähtävissä työvuorosuunnittelua tehdessä, eikä tarvitse kurkkia henkilön kanssa sovittuja tunteja työsopimukselta tai muualta henkilön tiedoista, joka voi olla jopa eri järjestelmässä. Ominaisuus auttaa suunnittelijaa pysymään työntekijän kanssa sovituissa tuntirajoissa.

Laskennallisen siirtymäajan näyttäminen raporteilla.

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työvuorot™
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™
Siirtymät, tuntiraportti, tapahtumalista, bruttopalkkaraportti

Laskennallisen siirtymäajan näyttäminen toteutettiin mobiilisovellukseen versiossa 1.34 . Vastaava tieto tuodaan näkyviin myös järjestelmän raporteilla.

Kyseessä on työvuorosuunnittelussa käytettävä lisätieto, jota ei käytetä laskennassa. Voidaan arvioida jo suunnitteluvaiheessa siirtymän kestoa ja vertailla myöhemmin toteutuneisiin siirtymätapahtumiin. Parannetaan työvuorojen suunnittelua myös tältä osin.

Osa-aikakertoimen kehittäminen järjestelmään ja tuki arkipyhien luontiin

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™ (arkipyhät muodostuvat automaattisesti)
Osa-aikakerroin

Toteutettiin järjestelmään toiminnallisuus, jossa osa-aikaiselle henkilölle voidaan syöttää osa-aikaprosentti työsopimukselle. Henkilöiden osa-aikaisuuksissa voi olla paljonkin vaihtelua organisaation sisällä, joten muutoksen yhteydessä työsuhteen tyyppi-valinta siirrettiin työaikamallilta työsopimukselle, jotta osa-aikaprosentin määrittäminen ei vaadi erikseen työaikamallia eri osa-aikaprosenttia kohden, vaan se voidaan määrittää suoraan henkilön työsopimukselle, jolloin se on myös ajastaa jos osa-aikakerroin henkilön kohdalla muuttuu.

Osa-aikakerrointa hyödynnetään tällä hetkellä vain automaattisessa arkipyhien muodostamisessa, eli työehtosopimusten ollessa käytössä (TES-tuote), saadaan arkipyhämerkinnät muodostumaan automaattisesti TES:sin piirissä oleville henkilöille.

Osa-aikaprosentti-kenttä tulee näkyviin moduulin ollessa käytössä ja kun henkilön työsopimukselle on valittu kokoaikaisen työsuhteen sijaan osa-aikainen.

Bugikorjaukset ja muut parannukset

 • Olemme jatkaneet bruttopalkkaraportin optimointityötä, jotta saisimme latausajat ja käytön entistä jouhevammaksi isolla aineistolla.
 • Kalenteri: Arkipyhät eivät värjäytyneet punaisella. Korjattiin.
 • Kalenteri: Korjattu kalenterin suodatusta ryhmävalinnan ollessa käytössä.
 • Matkalaskuille haettiin vääriä a-hintoja hinnoittelun ollessa käytössä.
 • Netvisor-laskutusvienti: Verottoman hinnan pyöristys kahteen desimaaliin aiheutti ongelmia viennissä, korjattiin muuttamalla vientiin meneviä a-hintoja tarkemmiksi.
 • Toistuvat työvuorolistat: Korjattiin ongelma listojen näyttämisessä profiilikäyttäjille.
 • Varallaolot: Varallaolojen tuntimäärää ei laskettu oikein tilanteessa, jossa päivän työaika ylittää varallaolon määrän
 • Jaksoylityöt: Ongelmia jaksoylityön muodostumisessa; Jaksoylitöitä muodostui tietyssä tilanteessa, vaikka jaksoylityön raja ei ollut täynnä.

Maxtech logo symbol

Mobiilisovelluksen versio 1.34 julkaistu

Tässä Maxtech mobiilisovelluksen version 1.34 oleellisimmat parannukset ja muutokset.

Uudet ominaisuudet

Aluerajoitettu työaikaleimaus

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika+™
Maxtech Easy Työaika™
Aluerajoitettu työaikaleimaus

Mobiilisovellukseen on toteutettu uusi ja erittäin hyödyllinen ominaisuus, jolla voidaan varmistaa, että työntekijä on kohteen alueella työvuoroa aloittaessaan. Rajoittaminen on mahdollista kaikissa reaaliaikaisissa mobiilituntikirjaustavoissa, eli tuntikirjauksesssa, työvuorolistalla, työlistalla ja pikakirjaus-toiminnossa.

Käyttöönottaminen on yksinkertaista, moduulin aktivoinnin jälkeen kohteiden taakse pystyy asettamaan rajoituksia reaaliaikakirjauksien aloitukseen ja lopettamiseen liittyen. Kohdekohtaisesti voi myös määrittää, että millainen etäisyys kohteesta sallitaan. Kohteille täytyy ennen toiminnon käyttöönottoa määrittää alue.

Toiminto voidaan aktivoida kirjausmallikohtaiseksi, joka mahdollistaa toiminnon aktivoinnin vain tietyille käyttäjäprofiileille.

Asetuksilla voidaan kohdekohtaisesti estää kirjaaminen kokonaan, tai sallia kirjaaminen ja muodostaa poikkeus, jonka esimies näkee tunti- ja bruttopalkkaraportilla, sekä tapahtumalistalla.

Toiminnon hyvä ominaisuus on se, että käyttäjän sijaintitietoa ei tallenneta järjestelmään ollenkaan, vaan hyödynnetään paikkatietoa vain mobiilisovelluksessa.

Jos kirjaaminen on estetty kohteen alueen ulkopuolella, näytetään käyttäjälle herja ja estetään kirjauksen aloittaminen:

Mikäli kirjaamista ei ole estetty, käyttäjälle kerrotaan, että poikkeama muodostetaan.

Poikkeamat näytetään omassa sarakkeessa tuntiraportilla, bruttopalkkaraportilla ja tapahtumalistalta. Täältä esimies voi tarkastella etäisyyspoikkeamia, mutta ei sijaintipistettä, mistä käyttäjä on kuittauksen tehnyt.

Poikkeamien mahdolliset arvot ovat < 10 metriä, < 100 metriä, < 1000 metriä ja > 1000 metriä. Voidaan siis arvioida poikkeaman vakavuutta yhdessä työntekijän kanssa.

Tapahtuman manuaalisen lopettamisen estäminen

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika™ NFC / QR-tuntikirjaus (mobiili)

Mobiilisovelluksessa on ollut ominaisuus, että NFC-tunnistetta tai QR-koodia leimaamalla aloitettu tapahtuma voidaan lopettaa mobiilisovelluksesta manuaalisesti. Ominaisuus on ollut takaportti tapahtuman lopettamiseen tilanteessa, jossa työntekijä on aloittanut tapahtuman leimaamalla tunnistetta, mutta kohteesta lähtiessä unohtanut leimata lopetusleimauksen.

Toteutimme kirjausmallille uuden asetuksen, jolla manuaalisen lopettamisen voi estää, eli lopetusleimaus tulee tehdä aina tunnistetta leimaamalla, jotta kirjaus saadaan loppumaan. Asetuksella voidaan estää tilanteet, joissa työntekijä lopettaa tapahtuman kohteen ulkopuolelta myöhemmin. Asetus vähentää siis väärinkäyttömahdollisuuksia kirjaamisessa, mutta aiheuttaa myös sen, että kirjaus loppuu vasta seuraavan kohteen NFC-tunnisteen leimauksen ja vaatii manuaalisen korjauksen, mahdollisesti esihenkilön toimesta.

Mikäli yllä näkyvä asetus on kyllä-asennossa, manuaalinen lopetus sallitaan, eli kirjausnäkymän painikkeet näytetään:

Jos asetus on ei-asennossa, painikkeet piilotetaan, ja kirjauksen lopettaa vasta seuraava leimaus tai esimiehen manuaalinen tapahtuman korjaaminen mikäli työntekijälle ei ole sallittua muokata reaaliaikakirjauksen aikoja jälkikäteen.

Parannukset

Työvuorolle suunnitellun tauon näyttäminen mobiilin työvuorolistalla

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työvuorot™
Maxtech Easy Työvuorot™
Työvuorolista (mobiili)

Lisättiin mobiilisovelluksen työvuorolistalle näkyviin työvuorolle suunniteltu tauko. Yksinkertaisella parannuksella voidaan kertoa työntekijälle, että työvuoroa huomioidessa on huolehdittu myös tauon pitämisestä.

Työkartta: Ajoneuvon tunnuksen näyttäminen kartalla

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työkartta™
Maxtech Easy Työkartta™
Karttanäkymä (mobiili)

Ajoneuvolle tallennettu tunnus näytetään karttanäkymässä samalla tavalla kuin web-järjestelmän puolella.

Tunnuksen näyttäminen parantaa ajoneuvojen sijaintien kokonaisuuden hahmottamista.

Työkartta: Salli kuittaus kohteen ulkopuolelta

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työkartta™ Sopimukset (hallinta)

Kohteen manuaaliseen kuittaukseen tehtiin parannus, jolla sellaisille sopimustöille, joille vaaditaan manuaalinen kuittaus, voidaan myös sallia, että kuittauksen saa tehdä kohteen ulkopuolelta. Aiemmin vaadittiin kohteen kuittaamiseksi, että ollaan kohteen sisällä, mutta käytännössä kohteen kuittaus ulkopuolella oli tarpeellinen toiminto. Erityisesti tilanteessa, jossa kuski ehtii poistua kohteen alueelta, mutta unohti tehdä kuittauksen. Kohteen alueelle ei tarvitse palata kuittausta tekemään.

Suunnittelemattoman tapahtuman aloittaminen NFC/QR-leimauksella

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika™ NFC / QR-tuntikirjaus (mobiili)

Mobiilisovellukseen kaivattiin ominaisuutta, että käyttäjälle ilmoitettaisiin, jos on aloittamassa tapahtumaa, joka ei tule tarttumaan suunniteltuun vuoroon. Eli käyttäjä on mahdollisesti leimaamassa kohteessa väärää tarraa. Tällaisissa tilanteissa näytetään varoitus mobiilisovelluksessa:

Ilmoitus on tarpeellinen varsinkin kohteissa, joissa NFC-tarroja voi olla useita, ja halutaan varmistua, että käyttäjä on leimaamassa oikeaan tarraan, eli tekemässä oikeaa työvuoroa.

Laskennallisen siirtymäajan suunnittelu tapahtuman sisälle

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työvuorot™ Siirtymät, Työvuorolista (mobiili)

Suunnitellulle vuorolle voidaan merkitä laskennallinen siirtymä. Tätä tietoa ei aiemmin näytetty mobiilin työvuorolistalla, nyt tieto on lisätty näkyviin. Työntekijälle voidaan kertoa, millainen siirtymän pituus on ajateltu olevan.

Kyseessä on vain työvuorosuunnittelussa käytettävä lisätieto, jota ei käytetä laskennassa.

Maxtech logo symbol

Järjestelmän versio 2024.11 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2024.11 oleellisimmat parannukset ja muutokset. Kyseessä on varsinaisen julkaisusyklin ulkopuolinen, pienempi julkaisu. Varsinaisen julkaisusyklin mukainen julkaisu tehdään viikolla 12.

Järjestelmän uudet ominaisuudet

Työsopimuksen palkanlisän estäminen ylityössä

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™ Työsopimukset (hallinta)

Järjestelmän työsopimusten avulla voi henkilölle määrittää erilaisia palkanlisiä kaikille tehdyille tunneille, tällaisia ovat esimerksi koulutuslisä, nokkamieslisä tai erilaiset yrityksen määrittelemät erillislisät.

Joissain tapauksissa on tarve, että palkanlisää ei makseta ylityötunneille. Laajensimme työsopimuksen palkanlisät-välilehdelle uuden asetuksen, jolla voi estää palkanlisän muodostamisen ylityöksi laskettavalle ajalle.

Järjestelmän parannukset

Työluokan huomiointi toteutuneen tapahtuman liittymisessä toteutuneeseen vuoroon.

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika™ Työluokat (hallinta)

Järjestelmässä on ominaisuus, jossa toteutunut tapahtuma ”tarttuu” suunniteltuun tapahtumaan, jos toteutuneen tapahtuman henkilö, aika ja seurantatasot täsmäävät suunniteltuun tapahtumaan.

Laajennetaan toimintaa niin, että huomioidaan myös työluokka, eli jos suunnitellun tapahtuman työluokka on eri kuin toteutuneen tapahtuman työluokka, niin vuorot eivät kiinnity toisiinsa. Jos työluokkaa ei ole syötetty suunnitellulle tapahtumalle ollenkaan, niin toteutuneen vuoron työluokka saa olla eri kuin suunnitelmalla.

Muuta

 • Töiden syöttäminen mobiilista: Mallityöt-sivu ei latautunut, korjattu.
 • Palkkalajien hinnoittelu: Palkkalajien suodattimessa näkyi duplikaatteja järjestelmän palkkalajeista, korjattu.

Maxtech logo symbol

Järjestelmän versio 2024.08 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2024.08 oleellisimmat parannukset ja muutokset.

Järjestelmän uudet ominaisuudet ja parannukset

Saldoraportti: Näytä leikkaantuneiden liukumatuntien saldo

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika™
Maxtech Pro Työaika+™
Työaikaliukuma, Saldoraportti, Työaikaliukumaraportin enimmäismäärän ylittävä saldo

Järjestelmässä voidaan asettaa työaikaliukumalle enimmäismäärä. Kun enimmäismäärä ylitetään, saldo leikkautuu automaattisesti enimmäismäärään. Leikatuista tunneista voi olla kuitenkin tarve raportoida. Lisättiin saldoraportille yksityiskohtaiseen näkymään uusi sarake, jossa näkyy työaikaliukumasaldon enimmäismäärän ylittävät tunnit jos työaikaliukuman yläraja saavutetaan ja kirjaus joudutaan rajoittamaan.

Lounastauon helpompi ja nopeampi muokkaus raporteilla

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika™ Tapahtumalista, Tuntiraportti, Bruttopalkkaraportti

Helpotimme lounastauon / tauon korjaamista raporteilla. Tapahtumien avaamisen sijaan, voi tauon muokata tapahtumille klikkaamalla tauko-kentässä olevaa muokkausikonia, jolloin pääsee syöttämään lounastauon erillisessä ikkunassa.

Työaikamalli: Mahdollista vuorolisien muodostuminen aikatapahtumatyypeittäin

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™ Työaikamallien aikatapahtuma-asetukset

Jos organisaatiossa on tarve maksaa tietyille henkilöille tietyistä poissaoloista lisiä kellonaikojen mukaan. Koska lisät tulee muodostua tietyistä aikatapahtumatyypeistä tietyille henkilöille (tietyn työaikamallin henkilöille), aikatapahtumatyypin valinta ”Laske vuorolisät” ei riitä ratkaisemaan tarvetta. Laajennettiin työaikamallin asetuksia lisäämällä valittaviksi aikatapahtumatyypit, joilta vuorolisät halutaan laskea.

Pilkontasäännöt: Mahdollisuus muodostaa poissaolotapahtumat suunniteltujen työvuorojen mukaisesti

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työvuorot™ Aikatapahtumatyypit (hallinta)

Aikatapahtumatyypeillä on pilkonta-asetukset . Organisaatiossa saattaa olla henkilöstöä, joille suunnitellaan työvuorot pohjalle ja osalla ei, käytetään esimerkiksi normaalityöaikaa. Lisätään pilkonta-asetuksiin laajennus, jolla saadaan määritettyä pitkän tapahtuman pilkkomisessa muodostuvan tapahtuman kesto molemmissa tilanteissa. Esimerkiksi loman kirjaaminen tehdään usein pitkälle aikavälille, ja lomatapahtuma pitää muodostua oikean kestoisena ja halutuille päiville, joko suunniteltujen vuorojen mukaan tai henkilön normaalityöajan mukaan.

Järjestelmässä oli jo olemassa pilkonta-asetuksia suunniteltujen tapahtumien huomiointiin liittyen, parannettiin asetuksen toimintaa niin, että huomioidaan myös henkilön työaika-asetuksiin (työsopimuksella, työaikamallilla) asetettu työaikajärjestelmä pilkonnan yhteydessä, silloin saadaan huomioitua myös tilanne henkilöille, joilla ei ole suunniteltuja vuoroja järjestlemässä. Alla kuvattu vaikuttavat asetukset ja niiden keskinäinen vaikutus poissaolotapahtumien muodostamisessa.

Asetus aikatapahtumatyypin pilkonta-asetuksissa:

Asetus henkilön työaika-asetuksissa:

Työaikajärjestelmän huomiointi pilkonnan yhteydessä riippuen suunniteltujen tapahtumien huomiointi-asetuksesta:

Aikatapahtumatyyppien saldo: Tuntitason seuranta

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika+™Aikatapahtumatyypit (hallinta)

Saatavilla olevien saldojen määrää laajennettiin 2023.47 julkaisussa. Siinä aikatapahtumatyypin pystyy muuttamaan saldolliseksi. Laajennettiin aiempaa toiminnallisuutta vielä siten, että pystytään tekemään päivä-saldojen lisäksi myös tuntitason seurantaa.

Saldoseurannan voi aktivoida aikatapahtumatyypin takaa joko päivä- tai tuntikohtaisena. Seuranta tapahtuu saldoraporttien yksityiskohtaisessa näkymässä.

Järjestelmän muut parannukset ja bugikorjaukset

 • Bruttopalkkaraportti: Tehty merkittäviä optimointeja latausaikojen lyhentämiseksi.
 • Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™ – TTES: Korjattu tuntipalkkaisen korotetun ilta- ja yölisän muodostuminen sunnuntaina ylityössä.
 • Tiedon tuonti: Lisätty mahdollisuutta tuoda projekteja järjestelmään tiedon tuonti-toiminnallisuuden avulla.
 • Korjattu ongelma loma-tapahtumille palkkarivin muodostumisessa kuukausipalkkaiselle
 • Talenom myyntilaskuvienti: Liian pitkä viesti laskutuksen lisätiedot-kenttään aiheuttaa viennin epäonnistumisen. Tarkistetaan viestin pituus jo ennen lähetystä ja pyydetään korjaamaan virhetilanne mikäli sellainen syntyy.
 • Netvisor-vientiin lisätty tuki palkkajaksokohtaisen kirjausrivin viennille (payrollperiodcollector.nv)
 • Työaikojen vähennys varallaoloista ei toiminut oikein tilanteessa, jossa työaika-asetuksissa oli bruttopalkan määräytyminen: Laske vain lisät
 • Esihenkilön lisäys ei toiminut Yksiköt-sivulla, korjattiin virhe.
 • Sisäinen viestintä: Lisätty rivitys lähetettyjen viestien tarkastelu-tilaan, jotta luettavuus paranee. Muutettu viestien oletusjärjestys uusimmasta vanhimpaan.
 • Korjattu ongelma henkilön tallennuksessa. Henkilötunnuksen tarkastus epäonnistui ja esti tallennuksen.