Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tag: Tiedote

Maxtech logo symbol

Järjestelmän versio 2024.08 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2024.08 oleellisimmat parannukset ja muutokset.

Järjestelmän uudet ominaisuudet ja parannukset

Saldoraportti: Näytä leikkaantuneiden liukumatuntien saldo

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika™
Maxtech Pro Työaika+™
Työaikaliukuma, Saldoraportti, Työaikaliukumaraportin enimmäismäärän ylittävä saldo

Järjestelmässä voidaan asettaa työaikaliukumalle enimmäismäärä. Kun enimmäismäärä ylitetään, saldo leikkautuu automaattisesti enimmäismäärään. Leikatuista tunneista voi olla kuitenkin tarve raportoida. Lisättiin saldoraportille yksityiskohtaiseen näkymään uusi sarake, jossa näkyy työaikaliukumasaldon enimmäismäärän ylittävät tunnit jos työaikaliukuman yläraja saavutetaan ja kirjaus joudutaan rajoittamaan.

Lounastauon helpompi ja nopeampi muokkaus raporteilla

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika™ Tapahtumalista, Tuntiraportti, Bruttopalkkaraportti

Helpotimme lounastauon / tauon korjaamista raporteilla. Tapahtumien avaamisen sijaan, voi tauon muokata tapahtumille klikkaamalla tauko-kentässä olevaa muokkausikonia, jolloin pääsee syöttämään lounastauon erillisessä ikkunassa.

Työaikamalli: Mahdollista vuorolisien muodostuminen aikatapahtumatyypeittäin

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™ Työaikamallien aikatapahtuma-asetukset

Jos organisaatiossa on tarve maksaa tietyille henkilöille tietyistä poissaoloista lisiä kellonaikojen mukaan. Koska lisät tulee muodostua tietyistä aikatapahtumatyypeistä tietyille henkilöille (tietyn työaikamallin henkilöille), aikatapahtumatyypin valinta ”Laske vuorolisät” ei riitä ratkaisemaan tarvetta. Laajennettiin työaikamallin asetuksia lisäämällä valittaviksi aikatapahtumatyypit, joilta vuorolisät halutaan laskea.

Pilkontasäännöt: Mahdollisuus muodostaa poissaolotapahtumat suunniteltujen työvuorojen mukaisesti

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työvuorot™ Aikatapahtumatyypit (hallinta)

Aikatapahtumatyypeillä on pilkonta-asetukset . Organisaatiossa saattaa olla henkilöstöä, joille suunnitellaan työvuorot pohjalle ja osalla ei, käytetään esimerkiksi normaalityöaikaa. Lisätään pilkonta-asetuksiin laajennus, jolla saadaan määritettyä pitkän tapahtuman pilkkomisessa muodostuvan tapahtuman kesto molemmissa tilanteissa. Esimerkiksi loman kirjaaminen tehdään usein pitkälle aikavälille, ja lomatapahtuma pitää muodostua oikean kestoisena ja halutuille päiville, joko suunniteltujen vuorojen mukaan tai henkilön normaalityöajan mukaan.

Järjestelmässä oli jo olemassa pilkonta-asetuksia suunniteltujen tapahtumien huomiointiin liittyen, parannettiin asetuksen toimintaa niin, että huomioidaan myös henkilön työaika-asetuksiin (työsopimuksella, työaikamallilla) asetettu työaikajärjestelmä pilkonnan yhteydessä, silloin saadaan huomioitua myös tilanne henkilöille, joilla ei ole suunniteltuja vuoroja järjestlemässä. Alla kuvattu vaikuttavat asetukset ja niiden keskinäinen vaikutus poissaolotapahtumien muodostamisessa.

Asetus aikatapahtumatyypin pilkonta-asetuksissa:

Asetus henkilön työaika-asetuksissa:

Työaikajärjestelmän huomiointi pilkonnan yhteydessä riippuen suunniteltujen tapahtumien huomiointi-asetuksesta:

Aikatapahtumatyyppien saldo: Tuntitason seuranta

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika+™Aikatapahtumatyypit (hallinta)

Saatavilla olevien saldojen määrää laajennettiin 2023.47 julkaisussa. Siinä aikatapahtumatyypin pystyy muuttamaan saldolliseksi. Laajennettiin aiempaa toiminnallisuutta vielä siten, että pystytään tekemään päivä-saldojen lisäksi myös tuntitason seurantaa.

Saldoseurannan voi aktivoida aikatapahtumatyypin takaa joko päivä- tai tuntikohtaisena. Seuranta tapahtuu saldoraporttien yksityiskohtaisessa näkymässä.

Järjestelmän muut parannukset ja bugikorjaukset

 • Bruttopalkkaraportti: Tehty merkittäviä optimointeja latausaikojen lyhentämiseksi.
 • Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™ – TTES: Korjattu tuntipalkkaisen korotetun ilta- ja yölisän muodostuminen sunnuntaina ylityössä.
 • Tiedon tuonti: Lisätty mahdollisuutta tuoda projekteja järjestelmään tiedon tuonti-toiminnallisuuden avulla.
 • Korjattu ongelma loma-tapahtumille palkkarivin muodostumisessa kuukausipalkkaiselle
 • Talenom myyntilaskuvienti: Liian pitkä viesti laskutuksen lisätiedot-kenttään aiheuttaa viennin epäonnistumisen. Tarkistetaan viestin pituus jo ennen lähetystä ja pyydetään korjaamaan virhetilanne mikäli sellainen syntyy.
 • Netvisor-vientiin lisätty tuki palkkajaksokohtaisen kirjausrivin viennille (payrollperiodcollector.nv)
 • Työaikojen vähennys varallaoloista ei toiminut oikein tilanteessa, jossa työaika-asetuksissa oli bruttopalkan määräytyminen: Laske vain lisät
 • Esihenkilön lisäys ei toiminut Yksiköt-sivulla, korjattiin virhe.
 • Sisäinen viestintä: Lisätty rivitys lähetettyjen viestien tarkastelu-tilaan, jotta luettavuus paranee. Muutettu viestien oletusjärjestys uusimmasta vanhimpaan.
 • Korjattu ongelma henkilön tallennuksessa. Henkilötunnuksen tarkastus epäonnistui ja esti tallennuksen.

Maxtech logo symbol

Kellokorttisovelluksen versio 1.18 julkaistu

Tässä Maxtech kellokorttisovelluksen versio 1.18 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Ylityön kirjaaminen työvuoron ulkopuolelle

TUOTTEETMODUULIT
Työaika+™
Ylityön kirjaaminen työvuoron ulkopuolelle

Kellokorttisovellukseen lisätään ominaisuus, jolla pystytään helposti kirjaamaan ylityö ennen ja jälkeen vuoron.

Helpotimme leimaajan elämää siten, että ennen vuoron aloitusta voi valita, onko ennen suunnitellun vuoron alkamista tehtävä työ ylityötä, ja vuoron pystyy myös lopettamaan siten, että suunnitellun vuoron jälkeen tehty työ kirjataan ylityönä.

Töille pystyy sallimaan erikseen ylitöiden kirjaaminen työvuoron ulkopuolelle. Lisäksi voidaan valita, kirjataanko ylityö erille työlle, jolloin mahdollistetaan työn kautta myös ylitöille eri ohjaustietojen (palkanlaskennan ohjaustiedot, leikkurit, perustuntien palkkalaji jne.) asettamisen kuin työvuorolle.

Leimausta aloittaessa voi merkitä aloitettavan vuoron ylityöksi aktivoimalla ”Ylityö ennen vuoroa”. Jos työlle ei ole sallittu ylityön kirjaamista ennen vuoroa, painike muuttuu harmaaksi:

Aloitetaan iltavuoro painikkeesta. Käyttäjälle kerrotaan, että iltavuoro alkoi, ja ennen sitä tehtiin ylityötä.

Työaikaa lopetettaessa käyttäjä voi valita, oliko vuoron ylimenevä aika ylityötä (”Lopeta ylityönä”) vai ei (”Lopeta”).

Lopputuloksena muodostui kolme eri kirjausta järjestelmään; Vuoroa ennen ollut ylityö, varsinainen vuoro oikean mittaisena ja ylityö vuoron jälkeen.

Maxtech logo symbol

Maxtech mobiilisovelluksen versio 1.33 julkaistu

Tässä Maxtech mobiilisovelluksen version 1.33 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Sisäinen viestintä

TUOTTEETMODUULIT
Työaika+™
Työvuorot+™
Sisäinen viestintä

Maxtechin Sisäinen viestintä -toiminnallisuus mahdollistaa viestien lähettämisen web-järjestelmästä henkilöstölle Maxtech-mobiilisovellukseen. Sisäinen viestintä on yksisuuntaista eli viesteihin ei pysty vastaamaan. Viesteille voi asettaa lukukuittauksen, jolloin työnjohto voi varmistua, että työntekijä on lukenut viestin.

Voit tutustua ominaisuuteen tarkemmin täällä.

Mobiilisovellukseen tuki QR-koodilla kirjautumiseen

TUOTTEETMODUULIT
Työkartta™
Kirjautuminen toiseen laitteeseen QR-koodilla (mobiili)

Tilanteessa, jossa Työkartta-sovellus on kiinteästi ajoneuvossa (yhteiskäyttölaite), on mahdollista asettaa kirjautumistavaksi QR-koodilla kirjautuminen. Työntekijä voi siis kirjautua ilman käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä yhteiskäyttölaitteeseen lukemalla QR-koodin omalla puhelimella laitteesta johon on kirjautumassa. Tällöin voidaan kirjautua henkilökohtaiseen puhelimeen kirjautuneella käyttäjällä helposti.

Moduuli tuo yhteiskäyttölaitteeseen ”Kirjaudu sisään QR-koodilla”-valinnan, jolla saadaan näkyviin vaihtuva QR-koodi, joka luetaan omaan puhelimeen asennetulla Maxtech-sovelluksella, johon on kirjauduttu henkilökohtaisella tunnuksella.

Mahdollisuus kytkeä NFC-tunnisteen taustaluku pois päältä

TUOTTEETMODUULIT
Työaika™
 NFC-tuntikirjaus (mobiili),  Kuljettajaksi kirjautuminen NFC-leimauksella (mobiili)
Olemme saaneet palautetta asiakkailta tilanteista, joissa Maxtech-sovellus ponnahtelee näkyville esimerkiksi silloin, kun puhelimen kotelossa on NFC-sirulla varustettu bussikortti tai pankkikortti. Tämä häiritsee käyttöä.

Mobiilisovellukseen on nyt tehty asetus, jolla voi estää tunnisteiden taustalla lukemisen, tällöin sovellus lukee tunnisteita vain ollessaan aktiivinen.

Muut parannukset ja korjaukset

 • Avoimet vuorot: Avoimien vuorojen listanäkymässä ei virheellisesti näytetty asiakkaan ja kohteen tietoja. Korjattu näkyvyys.
 • Työkartta: Yhteiskäyttölaitteella ajoneuvon voi asettaa kiinteästi, eli oletusajoneuvo on yhtäkuin kiinteä ajoneuvo. Muutoksen taustalla on, että työkartan laskutus perustuu ajoneuvojen määrään joissa on työkartta-sovelluksia käytössä.

Maxtech logo symbol

Järjestelmän versio 2024.04 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2024.04 oleellisimmat parannukset ja muutokset.

Järjestelmän parannukset

Ylitöiden näyttäminen kokonaistyöaikaraportilla

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika™
Maxtech Pro Työaika+™
Maxtech Easy Työaika™
Kokonastyöaikaraportti

Kokonaistyöaikaraporttia voidaan käyttää henkilöiden työajan kokonaismäärän sekä keskimääräisen viikkotuntimäärän raportointiin valitulta aikaväliltä. Raportin käyttökohteita ovat esimerkiksi vuoden kokonaistyötuntien seuranta sekä liukumien tasaantuminen seurantajakson aikana.

Kokonaistyöaikaraporttia parannettiin tuomalla sinne näkyviin ylitöiden määrät omiin sarakkeisiin. Tämä on kovasti toivottu ominaisuus, ja helpottaa ylitöiden määrän seurantaa esim. vuositasolla.

Sarakkeet:

 • Ylityöt yhteensä-sarakkeeseen lasketaan kaikki ylityöt (vuorokausi, viikko, jakso, 50% ja 100%)
 • Ylityöt varallaolossa-sarakkeessa näytetään asetuksella määritettyjen tapahtumatyyppien osalta kertyneet ylityöt
 • Muut ylityöt-sarakkeessa näytetään ylityöt, jotka eivät olleet ylityötä varallaolossa

Ylityöt saa näkyviin kokonaistyöaikaraportin asetuksista.

Uudet sarakkeet:

Ylityöt varallaolossa tapahtumien tyypit-asetus kokonaistyöaikaraportin asetuksissa:

Saldoraportille lisätty Yksikkö-, Yksikkönumero- ja henkilönumero-sarakkeet

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika+™Saldoraportit

Saldoraportilla on nyt nähtävillä henkilönumero, yksikkö ja yksikkönumero. Näistä voi olla hyötyä tilanteessa, jossa halutaan tallentaa tietoa tarkemmalla tasolla esim. arkistointia varten.

Uusi asetus viikkotuntikertymän muodostumiselle kun tehdään liukumatunteja

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™Työaikaliukuma

Viikkotuntikertymää käytetään viikkolisätöiden ja viikkoylitöiden laskennassa. Asetus vaikuttaa näiden määriin.

Henkilön työaikaliukuma-välilehdelle on lisätty seuraavat vaihtoehdot, ja laskenta saadaan toimimaan näiden vaihtoehtojen mukaisesti. Viikkotuntikertymän saa siis rajattua enintään päivittäiseen normaalityöaikaan asti, henkilön viikkotyöaikaan asti, tai sitten kertymää ei ole rajoitettu.

Työehtosopimukselle tuki tehdä useampi sääntö samalle tyypille

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™Työehtosopimukset (hallinta)

Laajennettin TES-sääntöjen konfigurointia niin, että tyypeille, esim. Sunnuntai / Ilta / Yö voi lisätä lisäpalkkarivejä. Tällä saadaan aikaan se, että esim. sunnuntain kirjaukselle saadaan muodostumaan sunnuntailisän lisäksi haluttu erillislisä.

Työehtosopimuksen säännölle toteutettiin mahdollisuus asettaa lisiä. Lisäpalkkarivit muodostuvat silloin kun kyseinen sääntö muodostaa rivin kirjaukselle:

Esimerkiksi jos sunnuntai-säännölle kun lisätään lisäpalkkarivi, tulee kirjaukselle sunnuntailisä normaalisti säännön mukaan ja lisäpalkkarivit välilehden mukaiset lisät.

Muut parannukset ja korjaukset

 • Toistuvat työvuorolistat: Työlle asetettavaa taukoa ei asetettu toistuvan työvuorolistan tapahtumille.
 • QR-koodit: Paranna QR-koodien tekstien rivittämistä pdf-tulosteella
 • Järjestelmän ilmoitusten ulkoasua on päivitetty sirommaksi ja vähennetty tyhjän tilan määrää
 • Optimoitu työ-suodattimen latausnopeutta raporteilla

Maxtech logo symbol

Järjestelmän versio 2023.51 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2023.51 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Järjestelmän uudet ominaisuudet

Tapahtuman kirjatun keston näyttäminen raporteilla

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika™, Maxtech Pro Työaika+™, TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™Tuntiraportti, Bruttopalkkaraportti, Tapahtumalista

Järjestelmään on lisätty oma sarake tapahtuman kirjatulle kestolle. Kirjatut tunnit-sarakkeessa näkyy kesto, joka on käyttäjän kirjaama, eli siis alkuperäinen kirjauksen kesto. Muita kestoja raportilla on Tunnit, joka on efektiivinen kesto, eli siinä on vähennetty mahdollinen lounastauko, leikkurit ja muut rajoitukset.

Sarakkeen saa näkyviin tuntiraportilla ja bruttopalkkaraportilla valitsemalla näytettävistä sarakkeista ”Kirjatut tunnit”. Tapahtumalistalla sivulla olevan hammasratasikonin takaa.

Sisältöprofiilit: Mahdollisuus rajoittaa kenttien näkyvyyttä mobiilisovelluksessa

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika™, Maxtech Pro Työaika+™, Maxtech Pro Työvuorot™, Maxtech Pro Työvuorot+™

Sisältöprofiilille on tehty mahdollisuus piilottaa kohteet- ja asiakkaat-kentät mobiilisovelluksesta. Käytännön hyöty tästä ominaisuudesta on, että mobiilisovelluksessa ei näkyisi kaikki organisaation asiakkaat, jos niitä ei ole käyttäjäoikeuksilla rajoitettu.

Järjestelmän parannukset

Tapahtumatyyppikohtaiset palkkalajit päivinä

TUOTTEETMODUULIT
TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™Aikatapahtumatyypit (hallinta), Palkkalajit

Järjestelmään on mahdollista valita aikatapahtumatyypille päivätasoinen palkkalaji. Viennissä tällaiset palkkalajit vietiin aiemmin näyttämättä niitä raportilla. Yleisimpiä palkkalajeja olivat esim. ”Sairauspoissaolopäiviä” ja ”Lomapäiviä”. Palkkalajin ja sitä kautta palkkalajinumero on mahdollista konfiguroida eriksi henkilön maksuryhmän perusteella (tunti- tai kuukausipalkkainen).

Muutettiin toimintaa siten, että palkkalaji tuodaan näkyville bruttopalkkaraportille.

Työvuoromallit: Laajennetaan työltä työvuoromallille asetettavien kenttien määrää

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työvuorot™, Easy Työvuorot™ Työvuoromallit (erilliset)

Työvuoromallit -näkymä tulee muuttumaan siten, että sinne tulee valittavaksi suuri määrä Työt-näkymän kentistä. Tämä muutos tehdään työvuoromallien käyttömahdollisuuksien laajentamiseksi. Organisaatiolle ylimääräiset kentät pystyy tarvittaessa piilottamaan taulun asetuksista.

Aiemmin työvuoromallilla näkyi Nimi, lyhenne, väri, yksikkö, kohde, aikatapahtuman tyyppi ja vuoron oletusajat. Työvuoromallit ovat teknisesti töitä, ja tuotiin työn takaa lisää kenttiä näkyviin, tätä kautta pystytään tuomaan monipuolisemmin tietoa työvuoromallille työvuorosuunnittelussa.

Bugikorjaukset

 • Työsopimukselle asetettu palkanlisä ei muodostu, kun tapahtuma merkitään ohjaustiedolla ylityöksi. Lisätty uusi asetus palkanlisille: ”Käytä tapahtuman kestoa märäänä”. Jos tuota asetusta käytetään, kiinteä määrä-kenttää ei näytetä.
 • Suodatinten korjaus: Jos suodattimen tiedot sisälsivät alatasoja, suodattimessa näkyi virheellisesti tyhjää tilaa.
 • Parannettu tapahtuman historiatiedon tallennusta, näytti virheellistä tietoa tilanteessa, jossa muutoksen tekijä oli järjestelmä

Muut

 • Jos palkkaluokka jätetään tyhjäksi sunnitellessa sitä toistuvalle tapahtumalle, käytetään automaattista palkkaluokkaa, eli palkkaluokka tulee tapahtumille työltä, jos työlle ei ole asetettu palkkaluokkaa, se tallennetaan henkilön tiedoista. Tällä varmistetaan, että palkkaluokka tulee halutusta paikasta kirjaukselle.
 • Työvuoron tila-suodatin on muutettu monivalinnaksi
 • Tuntikirjaus: Palkkalajin a-hinnan muokkaaminen estetään jos a-hinta on lukittu palkkalajin asetuksissa.

Maxtech logo symbol

Järjestelmän versio 2023.47 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2023.47 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Järjestelmän uudet ominaisuudet

Saatavilla olevien saldojen laajennus

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika+™Saldoraportit, Aikatapahtumatyyppien saldoseuranta
Aikatapahtumatyypin voi muuttaa saldolliseksi. Saldoseurannan voi aktivoida aikatapahtumatyyppien asetuksista:

Kun aikatapahtumatyypin saldo aktivoidaan, se tulee valittavaksi saldoraportit-sivulle ja henkilöille voi asettaa alkusaldon kyseisen aikatapahtuman tapahtumille:

Kun henkilölle kirjataan kyseisen aikatapahtumatyypin mukaisia kirjauksia, saldo vähenee saldoraportilla.

Järjestelmän parannukset

Järjestelmän ristiriitaisten asetusten tunnistaminen ja korjauskehotukset

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro: Työaika™, TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™Henkilöstö, Työsopimukset, Työaikamallit

Järjestelmään on mahdollista tehdä ristiriitaisia asetuksia henkilöiden työaikaan ja palkanlaskentaan liittyviin asetuksiin. Tällaisia tilanteita ovat:

 • Työsopimukset on käytössä ja Henkilöllä on työaikamalli käytössä: Työsopimusten ollessa käytössä luultavasti haluttaisiin, että henkilön työaika-asetukset haluttaisi hakea työsopimukselta, mutta henkilölle asetettua työaikamallia kunnioitetaan jälkilaskennassa. Kehotetaan käyttäjää irrottamaan työaikamalli henkilöltä ja tekemään työsopimus.
 • Työsopimukset on käytössä ja Bruttopalkka ja työaika määräytyvät muualta kuin työsopimukselta: Työsopimusten ollessa käytössä on suositeltua, että Bruttopalkan ja työajan määräytyminen-kenttään on valittuna ”Työsopimukset”.
 • Henkilöllä on työsopimus käytössä, mutta henkilöllä ei ole voimassaolevaa työsopimusta: Kehotetaan käyttäjää tekemään henkilölle työsopimus.

Jos ristiriitatilanne havaitaan henkilön tietoja tallennettaessa, kehotetaan käyttäjää tarkistamaan ja korjaamaan havaittu ristiriitatilanne, esimerkkikehote alla. Kehote ei estä tallentamista, vaan sen voi ohittaa.

”Kolikko”-Ikonit muutettu erilaisiksi läpi järjestelmän

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro: TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™, Laskutusrivit, -aineistot ja kateraportti™Bruttopalkkaraportti, hyväksyntäraportti, Laskutusraportti (aikatapahtumat)

Järjestelmän ikoneita on muutettu erilaiseksi. Olennaisin muutos on laskutus- ja palkkarivien vientien tilaa muuttavien ikonien muuttaminen erilaisiksi.

Siirretyksi merkittyjen palkka- ja laskutusrivien kohdalla näkyy jatkossa -kuvake aiemman kolikkokuvakkeen sijaan.

Työkartta-sovelluksella tehtyjen ajojen piilottaminen ajopäiväkirjasta

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro: Työkartta™, Ajopäiväkirja™ Työkartta, Ajopäiväkirja

Tämä muutos koskee asiakkaita, joilla on sekä Työkartta™-, että Ajopäiväkirja™ -tuotteet yhtäaikaa käytössä. Työkartalla tehdyt ajot piilotetaan ajopäiväraporteilta-sivulta, koska niiden ei kuulu tulla raportoiduksi henkilön ajopäiväkirjalla ja niistä ei kuulu tehdä matkalaskuja, jos henkilöllä on omassa autossa paikannin. Raportit, joilta työkartta-sovelluksella tehdyt ajot piilotetaan:

 • Ajopäiväkirja
 • Ajoraportti
 • Ajotapahtumat
 • Ajastettu ajopäiväkirjan raportti

Työkartta-sovelluksen ajoja voi ja kuuluu tarkastella kohderaportilta.

Järjestelmän muut korjaukset ja parannukset

 • Maxtech Pro Rakennusalan kulunvalvonta™: Työmaakäyntien hakua parannettu, löytää työmaakäynnit esim. hakemalla työntekijän etunimellä
 • Maxtech Pro Työaika™, Maxtech Pro Työvuorot™, Maxtech Easy Työaika™, Maxtech Easy Työvuorot™: Kalenterilla näkyi valittavana henkilöstöryhmät, vaikka käyttäjällä ei ollut oikeutta käyttää henkilöstöryhmiä. Henkilöt suodatettiin oikein käyttäjäoikeuksien mukaan, kyse oli vain henkilöstöryhmien näyttämisestä.
 • Maxtech Pro Työaika™, Maxtech Pro Työvuorot™, Maxtech Easy Työaika™, Maxtech Easy Työvuorot™: Kalenterilla työ-suodatin ei suodattunut oikein ala-asiakkaan valinnasta.
 • Maxtech Pro Työvuorot™, Maxtech Easy Työvuorot™: Kalenterin asetus Näytä yön ylittävät tapahtumat on tuotu myös työvuorolistan puolelle.
 • Maxtech Pro Työvuorot™, Maxtech Easy Työvuorot™: Henkilön muuttaminen suunnitelluille tapahtumille lisättiin mahdollisuus valita tilat, joten myös esim. valmistelutilaiset tapahtumat saadaan siirrettyä henkilöltä toiselle.
 • Kohde-suodatin on muutettu monivalinnaksi kaikkialla järjestelmässä
 • Maxtech Pro Työaika™, Maxtech Pro Työvuorot™, Maxtech Easy Työaika™, Maxtech Easy Työvuorot™: Toistuvien vuorojen hallintapaneeliin tehtiin latausta nopeuttavaa optimointia
 • Maxtech Pro Työkartta™: Vain luku-tyyppinen käyttäjä ei saa enää muokata, lisätä tai poistaa kohteita tai kohteiden alueita.
 • Suodattimien toimintaan on tehty korjauksia läpi järjestelmän.

Maxtech logo symbol

Maxtech mobiilisovelluksen versio 1.32 julkaistu

Tässä Maxtech mobiilisovelluksen version 1.32 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Työaikapankin saldon lisääminen mobiilisovelluksen päänäkymään ja tuntikirjaustoimintoon

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika+™
Maxtech Easy Työaika™
Työaikaliukuma, Työaikapankki, Tuntikirjaus (mobiili)

Jos henkilöllä on työaikapankki käytössä, näytetään mobiilisovelluksessa työaikapankin saldo. Saldo näkyy sovelluksen päänäkymässä ja tuntikirjaustoiminnossa samaan tapaan kuin liukumasaldo.

Salasanan virheviestin parantaminen tilanteessa, jossa salasanan asetus epäonnistuu

Mobiilisovelluksen virheviestiä parannettiin kertomaan tarkemmin miksi salasanan asetus epäonnistui. Tällaisia tilanteita ovat:

 • Tilanne, jossa salasanan vaihtoon on käytetty vanhentunutta linkkiä
 • Tilanne, jossa salasanaa yritetään vaihtaa linkillä, joka on jo käytetty
 • Tilanne, jossa tulee muu virhe salasanan asettamisessa.

Muut sovelluksen parannukset ja korjaukset

 • Tapahtumailmoitukset: Tapahtumailmoituksen lisäykseen mennessä ei haettu päivittynyttä paikkatietoa. Korjattiin päivittämään paikkatieto.
 • Tapahtumailmoitukset: Mobiilisovelluksen karttanäkymään haettiin tarpeettoman suuri määrä tapahtumailmoituksia, ja se hidasti sovelluksen toimintaa. Haetaan kartalle näkyviin vain sellaiset, joissa on tapahtumailmoitusmalli asetettuna. Optimoitiin myös synkronointia niin, että ladataan tiedoston sisältö ja osoite vasta kun tapahtumailmoitus avataan tarkasteltavaksi.
 • Tapahtumailmoitukset: Sovellus kaatui kun tapahtumailmoitukselle lisättiin liian suuri liitetiedosto.

Maxtech logo symbol

Maxtech Pro -leimauslaitteen versio 1.17 julkaistu

Tässä Maxtech Pro -leimauslaitteen 1.17 version oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Parannukset

Työaikapankin saldon näyttäminen leimauslaitteen aloitusleimauksen yhteyteen

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro: Työaika+™Työaikapankki

Työaikapankin saldon näyttäminen vaatii, että henkilölle on asetettu web-järjestelmässä Työaikapankki käytössä-asetus ”Kyllä”-asentoon ja Henkilön takana viestintä-välilehdellä on merkitty työaikapankin saldo näytettäväksi:

Korjaukset

Kaikki Maxtech Pro -leimauslaitteet

 • Leimauslaitteissa havaittiin kaatumisongelma tilanteessa, jossa laitteet eivät saa yhteyttä järjestelmään. Tällainen tilanne muodostuu esimerkiksi käyttökatkon yhteydessä. Korjattiin toimintaa niin, että käyttökatkon sattuessa, laitteet tallentavat kirjaukset ja lähettävät ne järjestelmäyhteyden palautuessa samaan tapaan kuin Internet-yhteyden katketessa ja palautuessa.
 • Päivän työajan näyttäminen toimi virheellisesti tilanteessa, jossa henkilölle ei ollut yhtään kirjausta vielä päivälle minä leimataan. Korjattiin, että näytetään päivän työaika oikein.
 • Korjattiin viikkotuntien näyttäminen tilanteessa, jossa henkilöllä on tasoittumisjaksot käytössä ja jakso vaihtuu kesken pyydetyn aikavälin. Korjattiin viikkotyöajan näkyminen toimimaan oikein, jos tasoittumisjakso vaihtuu kesken viikon.

Maxtech Pro M- leimauslaitteet

 • Käynnistymisen yhteydessä, laite teki näytön kääntämisen, joka toi koti- ja peruuta-painikkeet näkyviin, näitä ei kuuluisi näyttää käyttäjälle, joten korjattiin toiminta käynnistymisen yhteydessä.

Maxtech logo symbol

Järjestelmän versio 2023.43 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2023.43 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Järjestelmän parannukset

Vanhan saldoraportin korvaaminen uudella

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro: Työaika™, Työaika+™Saldoraportti

Muutamilla asiakkailla oli saldoraporteista käytössä vanhempi versio, ja asiakkaat siirretään käyttämään uutta saldoraporttia. Ohjeita saldoraportteihin liittyen löydät tukiportaalistamme.

Saldoraportilta löytyy tarpeesta riippuen työaikaliukuma-, työaikapankki-, loma-, työajanlyhennysvapaa- ja matka-ajan saldo.

Kalenterinäkymän tiivistäminen

Uusimmassa versiossa on lisätty kalenteriin useita toimintoja, joilla saadaan tiivistettyä kalenterissa näkyviä tapahtumia, jotta työvuorojen suunnittelu isolle henkilöstömäärälle helpottuisi, ja pystyttäisiin tarkastelemaan entistä pidempää aikaväliä kalenterilta.

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro: Työaika™, Työaika+™, Työvuorot™, Työvuorot+™
Maxtech Easy Työaika™
Kalenteri

Kalenterinäkymän tiivistämiseen liittyvät muutokset koskevat osittain työajanseurantatuotteita, osittain työvuorosuunnittelutuotteita ja osittain molempia. Näkyvät muutokset riippuvat käytössä olevista tuotteista.

Työvuoromallin tai tapahtumatyypin lyhenteen käyttäminen

Kalenterinäkymään on lisätty asetus, jonka avulla saadaan tiivistettyä näkymää käyttämällä työvuoromallin tai aikatapahtumatyypin lyhennettyä nimeä. Lyhytnimen voi asettaa työvuoromallille kohdassa Hallinta -> Työvuoromallit ja aikatapahtumatyypille (esim. loma, sairauspoissaolo, matka) kohdassa Hallinta -> Asetukset -> Aikatapahtumatyypit.

Jos lyhytnimeä ei ole syötetty työvuoromallille käytetään työvuoromallin ensimmäistä kirjainta.

Ennen:

Jälkeen: Kalenterissa tapahtumien ajat korvataan lyhytnimellä. Esimerkissä Aamuvuoro = A, Iltavuoro = I ja Sairauspoissaolo = SP

Tapahtumien ryhmittely

Kalenterinäkymään on lisätty uusi painike, jolla saadaan tiivistettyä kaikki päivän vuorot yhdelle riville.

Ennen ryhmittelyä: Yksittäiset vuorot näytetään päivä-sarakkeessa.

Ryhmittelyn jälkeen: Näytetään yksittäisten vuorojen koonti yhdellä rivillä. Aloitusaikana ensimmäisen vuoron alkamisaika, ja lopetusaikana viimeisen vuoron loppuaika sekä yhteiskesto.

Minimaalinen näkymän tiheys

Kalenteriin on lisättu uusi tiheysasetus, minimaalinen. Asetuksella saadaan piilotettua tietoja tapahtumasta, sekä kalenterista (esim. päiväyhteenveto), jolloin kalenterissa näkyviä rivejä ja sarakkeita saadaan näkymään useampia yhtäaikaa. Minimaalisessa näkymässä ei saa aktivoitua esimerkiksi päiväkohtaisia summarivejä tai yhteenvetoriviä.

Kalenteri: Suunniteltujen vuorojen henkilövaihdos – Mahdollisuus irrottaa henkilö vuoroilta

Kalenterissa on toiminto: Muuta henkilö suunnitelluille tapahtumille. Lisätään siihen mahdollisuus irrottaa henkilö vuoroilta, jolloin vuorot siirtyvät tapahtumat ilman työntekijää riville, ja voidaan sieltä resursoida uudelleen.

Henkilö: Työaikapankki käytössä-asetus

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika+™
Maxtech Easy Työaika™
Saldoraportit, työaikapankki

Lisättiin mahdollisuus asettaa henkilön taakse tieto, onko työaikapankki käytössä vai ei. Asetuksen ollessa ei, työaikapankin saldo piilotetaan ko. henkilön kohdalta paikoissa, joissa saldo näkyy. Myös saldoraportilta piilotetaan henkilön kohdalta saldo.

Palkkavienti: Vietävien palkkalajien valinta

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™Palkkalajiryhmien valinta palkkavientiin

Lisätään erillinen toiminto, jolla voidaan valita palkkaviennissä vietävät palkkalajit. Palkkalajit voidaan ryhmitellä, jolloin voidaan valita vietävä palkkalajiryhmä. Toiminnon ollessa aktivoituna, voidaan viedä kaikki palkkalajit, valita palkkalajit, jotka viedään tai että viedään kaikki palkkalajit paitsi valitut.

Toiminto on hyödyllinen tilanteessa, jossa esim. tiettyjä palkkalajeja, kuten jaksoylitöitä ei viedä joka palkkaviennissä, vaan esimerkiksi pitkän jakson viimeisessä palkkaviennissä.

Henkilön oletusasiakas

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™Skeemapohjaiset viennit

Lisätään henkilön taakse oletusasiakas-kenttä, mikäli skeemapohjaisessa palkkaviennissä tapahtumalla ei ole asiakasta, viedään siirtotiedostoon henkilölle tallennettu oletusasiakas.

Bugikorjaukset

Netvisor-työaikatiedot: Palkka-aineistosiirron pyöristymisen korjaus

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™Netvisor työaikatiedot -siirto

Netvisoriin työaikatietojen siirrossa havaittiin ongelmaa tuntien pyöristymisessä tilanteessa, jossa haluttiin pyöristää jaksoylitöiden määrää niin, että esim. tuntimäärän ollessa 79.99 tai 80.01 pyöristettäisiin tasan 80.00 tuntiin. Korjattiin keston pyöristymistä niin, että pyöristys tehdään lähimpään 5 minuuttiin.

Korjattu taulunäkymien päivittymistä uuden rivin lisäyksen yhteydessä

Huomattiin, että useissa näkymissä, että taulunäkymä ei päivity uuden rivin lisäyksessä, tällaisia sivuja oli mm. ajoneuvot, asiakasluokat, yksiköt ja työaikamallit.