Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Järjestelmän versio 2024.24 julkaistu

Maxtech logo symbol

Tässä Maxtech järjestelmän version 2024.24 oleellisimmat parannukset ja muutokset. 

Järjestelmän uudet ominaisuudet

Vuorokierrot

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työvuorot+™
Vuorokierrot

Työvuorosuunnittelun tyypillisimpiä haasteita ovat vuorokiertojen ja muutosten tehokas hallinta. Maxtech Pro Työvuorosuunnittelu tarjoaa työkalut erilaisten työaikamuotojen ja vuorokiertojen suunnitteluun. Sen avulla luot vuorokierron mukaiset työvuorot ja lomat eri työntekijäryhmille kerralla vaikka koko vuodeksi. Lisäksi järjestelmä tekee muutosten ja poikkeusten hallinnasta erittäin helppoa.

Hallitse työaikamuodot ja vuorokierrot muutoksineen helposti

Mitä enemmän työntekijöitä, ryhmiä ja toimipaikkoja, sitä haastavampaa vuorosuunnittelu voi olla – etenkin poikkeustilanteissa. Selkeiden ja helppokäyttöisten vuorokiertojen avulla luot ja hallitset vaivatta erilaiset työaikamuodot ja vuorokierrot, toteutat muutokset vuoroihin ja ryhmiin sekä huomioit vuosihuoltojen ja tehdasseisokkien kaltaiset poikkeustilanteet. Unohda kankeat taulukot ja manuaalinen kirjaaminen.

Työvuorolistat aina ajan tasalla

Työvuorolistat mahdollisine poikkeuksineen ovat aina ajan tasalla ja helposti saatavilla työntekijän mobiilisovelluksessa tai webissä. Suunnitellut muutokset työvuoroihin ja mahdollisiin poikkeuksiin päivittyvät reaaliajassa. Markkinoiden helppokäyttöisin mobiilisovellus mahdollistaa loma- ja poissaoloanomusten tekemisen. Poissaoloanomuksia voidaan tarkastella keskitetysti ja huomioida suunnittelussa.

Markkinoiden monipuolisimmat leimaustavat

Työajanseurannassa yksi tapa harvoin soveltuu kaikille työntekijäryhmille, ja siksi järjestelmä tarjoaa markkinoiden monipuolisimmat tavat työaikojen kirjaamiseen. Leimauslaitteen avulla voidaan kirjata vaivattomasti ylityö ennen ja jälkeen vuoron yhdellä leimauksella.

Mobiilityöajanseuranta mahdollistaa kirjaamisen reaaliaikaisesti, jälkikäteen tehtävillä tuntikirjauksilla tai erilaisia tunnisteita leimaamalla. Kaikki leimaus- ja tuntien kirjaustavat toimivat saumattomasti yhteen. Ajankäytönseuranta mahdollistaa työvaiheiden tarkemman raportoinnin ja tukee tiedolla johtamista. Kerätty tieto on Maxtech API:n kautta hyödynnettävissä eri BI-ratkaisuissa.

Teemme lähiaikoina kattavaan oppaan vuorokierroista tukiportaaliin. Voit sillä aikaa tutustua ominaisuuteen tarkemmin verkkosivuillamme.

Raporttien termien ja sarakejärjestyksen parannuksia

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika™
TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™
Bruttopalkkaraportti, Tuntiraportti, Tapahtumalista
Maksettavien tuntien erittely raporteilla

Huom! Raporttien kenttien näkyvyysasetukset päivittyvät julkaisuhetkellä kirjautuneena olleille käyttäjille vasta, kun he kirjautuvat ulos järjestelmästä. Vaatii siis uudelleen sisäänkirjautumisen, että muutokset tulevat voimaan!

Tehtiin parannuksia, joilla saatiin yhtenäistettyä eri raporteilla (tapahtumalista, tuntiraportti, bruttopalkkaraportti) näkyviä tietoja. Näkyviä sarakkeita, niiden järjestystä on muutettu jonkin verran ja yhdenmukaistettu raporttien välillä.

Hyöty muutoksesta on se, että esim. bruttopalkkaraportilla näkyy sarakkeita, jotka aiemmin näkyivät vain tapahtumalistalla. Tämä mahdollistaa siis, että kahden raportin sijaan voi nähdä tarvittavat tiedot yhdeltä raportilta. Sarakkeet tulevat näkyviin vain siinä tapauksessa, että vaadittu moduuli on käytössä (esim. ajoneuvot eivät tule näkyviin niille jotka eivät tarvitse ajoneuvoja).

Tehtiin myös termeihin pieniä parannuksia.

Sarakemuutoksia:

 • Bruttopalkkaraportille tuotiin kentät: Yksikkö, Henkilöstöryhmät, Työnantaja / Urakoitsija, Ajoneuvo, Budjetoitu kesto, Vertailu.
 • Tuntiraportti: Henkilöstöryhmät, Budjetoitu kesto, Vertailu, Palkkaluokka
 • Yhdistettiin kentät Vertailu ja Vertailu (kesto) kenttään Vertailu, jossa näkyy nyt molempien arvot (kesto- ja prosenttivertailu) allekkain. Käyttäjille, joilla vain Vertailu (kesto) oli Tapahtumalistalla näkyvillä, aktivoitiin automaattisesti Vertailu-kenttä, jotta he näkevät edelleen vertaillun keston. Näille käyttäjille tulee siis prosenttivertailu näkyviin uutena tietona Tapahtumalistalle.
 • Poistettiin päivämäärä-kenttä HTML-raporteista.
 • Maksettavien tuntien erittely raporteilla-moduulin ollessa käytössä: Lisätty yläotsikko ”Tuntien ohjaus”, yksinkertaistettu termejä Aloitusaika ja Lopetusaika => Aloitus ja Lopetus

Termimuutoksia:

 • Työtehtävä => Työ
 • Toteutunut kesto => Kesto, Tunnit => Kesto

Järjestelmän muut parannukset ja bugikorjaukset

 • Työaika+™: Lomaraportti: Uusi asetus, jolla voidaan määrittää sunnuntaille, lauantaille ja arkipyhälle merkitylle lomapäivälle vähentääkö lomapäivät lomasaldoa vai ei.
 • Maxtech Pro-tunnisteiden tuontitoiminnallisuus
 • TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™: Uusi aikatapahtumatyyppi – Sairauspoissaolo (laske vuorolisät)
 • Integraatiot
  • ESS lomien ja poissaolojen tuonti – Tapahtumatyyppien ja ESS-poissaolokoodien mäppäykset muokattavaksi admin-käyttöliittymään. Mäppäyksiä pystytään tekemään nopeammin ilman koodimuutoksia.
  • Maxtech API: Upsert-toiminnallisuus: Mahdollisuus tehdä rivin insert- ja update-kutsut samassa API-kutsussa.
  • Netvisor-laskutus– ja palkkavienteihin tapahtumien aloitus- ja lopetusaika mukaan
  • Visma Fivaldi-myyntitilausaineistosiirto: virheen sattuessa, näytetään selkokielinen virheilmoitus