Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tag: Tiedote

Maxtech logo symbol

Sisäänkirjautuminen ja salasanan uudelleenasettaminen uusimmassa mobiiliversiossa

Maxtech-mobiilisovelluksen uusimmassa versiossa 1.31 siirrymme turvallisempaan tekniseen toteutukseen salasanojen käsittelyn osalta.

Salasanat päivittyvät uuden toteutuksen mukaiseksi sisäänkirjautumisen yhteydessä, joten käyttäjät ohjataan kirjautumaan sovellukseen uudelleen versiopäivityksen jälkeen.

Osalle käyttäjistä saattaa aiheutua haasteita kirjautumisessa, mahdollisesti unohtuneen salasanan johdosta.


Käyttäjä voi helposti tilata itselleen salasanan vaihtolinkin sähköpostiinsa mobiilisovelluksen kirjautumisikkunasta. Käyttäjätunnuksena toimii tyypillisesti etunimi.sukunimi tai käyttäjän sähköpostiosoite, tämä riippuu organisaation käyttäjätunnuksen nimeämiskäytännöstä.

Mikäli salasanan vaihtolinkki on toimitettu käyttäjälle tekstiviestillä sähköpostin sijaan, vaihtolinkit voi toimittaa myös järjestelmän kautta Hallinta -> Käyttäjäoikeudet-sivulta organisaation pääkäyttäjän toimesta. Tämä toiminnallisuus on saatavilla vain organisaatioissa, joissa tekstiviestien lähetysominaisuus on käytössä ja puhelinnumerot tallennettuina käyttäjien tietoihin.

Maxtech logo symbol

Maxtech-mobiilisovelluksen versio 1.31 julkaistu

Käyttäjän uloskirjaaminen julkaisun yhteydessä (vain tässä julkaisussa)

Muutimme salasanojen käsittelyä turvallisemmaksi. Salasanat päivittyvät käyttämään uutta tekniikkaa sisäänkirjautumisen yhteydessä. Koska mobiilisovelluksesta ei yleensä tarvitse kirjautua ulos, pakotetaan tämän julkaisun yhteydessä käyttäjän uudelleenkirjautuminen, jotta myös mobiilikäyttäjien salasanat päivittyvät käyttämään turvallisempaa tekniikkaa.

Kielen vaihtaminen kirjautumisen jälkeen

Lisättiin parannus, jolla mobiilisovelluksen kielen saa vaihdettua myös kirjautumisen jälkeen. Kielen vaihto tapahtuu asetuksista, valittavissa suomi ja englanti.

 Estä käyttäjää syöttämästä toisiinsa nähden virheellisiä aikoja

Tilanteessa, jossa käyttäjä muokkaa aloituspäivämäärää myöhemmäksi kuin lopetuspäivämäärä niin lopetuspäivämäärä muutetaan samalla siten että tapahtuman kesto säilyy entisellään. Mutta jos pelkkää tapahtuman aloitusaikaa muokataan siten että sen myöhempänä kuin valittu lopetusaika niin lopetusaika asetetaan myös samaksi kuin aloitusaika. Ja toki sama toimii vastaavasti toiseen suuntaan kun loppupäivämäärä tai -aikaa muokataan.

Aikojen syöttämistä korjattu seuraavissa toiminnoissa: Tuntikirjaus (manuaalinen, reaaliaikainen, tapahtuman muokkausnäkymä), Poissaoloanomukset, Ajopäiväkirja (ajon syöttäminen, ajotapahtuman muokkaus), Tapahtumailmoitukset (Poistumisaika ei voi olla ennen saapumisaikaa).

Karttanäkymän uudelleennimeäminen

Karttanäkymä on pelkkä Kartta.

Työkartta: Sopimustyön tauollaolon huomiointi

Web-kartan puolelta sopimustyöt voi asettaa tauolle. Tämä näytetään mobiilin puolella niin, että kohteet ovat harmaita.

Bugikorjauksia

 • Kuluvan viikon työaika lasketaan väärin jos henkilön työajan laskentatapana käytetään jaksotyötä ja jakso vaihtuu kesken viikon.
 • Työkartta: UI-parannuksia kohteen viimeisen käyntitiedon näyttämiseen (vuotivat ruudun yli)
 • Työvuorolista: Tuplavuoroja saattaa syntyä tilanteessa, jossa työvuorolistalla on paljon vuoroja näkyvissä ja listalle mennään heti sovelluksen avauksen jälkeen. Tuplavuorojen muodostuminen korjattu.
 • Tapahtumailmoituslista ei päivity tapahtumailmoituksen poiston jälkeen.

Maxtech logo symbol

Järjestelmän versio 2023.39 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2023.39 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Järjestelmän parannukset

Kalenteri: tiivistetty näkymä

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Työvuorot™, Maxtech Työaika™, Easy Työaika™Kalenteri

Kalenteriin on tehty tiivistetty näkymä. Asetuksen ollessa käytössä, vähennetään tyhjää tilaa niin, että kalenteriin mahtuu yhtäaikaisesti enemmän tietoa. Yhdistä tiivistetty näkymän tiheys koko ruudun näkymään, tilaa tulee vieläkin enemmän!

Ominaisuus helpottaa työvuorojen suunnittelua isolle porukalle.

Kalenteri: Toistuvien vuorojen hallintapaneeli

Toistuvien vuorojen hallintapaneeliin on koottu kaikki työvuorot. Toiminnot, jotka ovat mahdollisia paneelin kautta:

 • Toistuvien vuorojen suodattaminen asiakkaan, kohteen ja työtehtävän suhteen
 • Näytä päättyneet vuorot em. suodattimien suhteen
 • Listalta nähdään vuoron toisto, tapahtuman kesto ja muodostuneiden vuorojen lukumäärä
 • Vuorojen muokkaaminen suoraan listanäkymästä (kynä-ikoni).
  • Voit muuttaa aikoja, seurantatasoja, toistoja tai muita tietoja kuten tekijän alkaen päivästä.
  • Voit päättää vuoron.

Toiminta helpottaa olennaisesti työvuorojen kokonaistilanteen havaitsemista ja hallintaa toistuvien vuorojen määrän ollessa suuri. Yhdestä näkymästä näet esim. tietyn asiakkaan kaikki toistuvat vuorot ja esimerkiksi asiakkuuden päättyessä näkymää voi hyödyntää asiakkaan kaikkien vuorojen päättämisessä.

Kirjausten aloitus- ja lopetusajan portaittainen tasaaminen

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro: Työaika, Työaika+, Työvuorot, Työvuorot+Työajan tasaus

Työlle on lisätty asetus, jonka perusteella  aloitus- ja lopetusaika tasataan portaittain haluttuun tasalukuun.

Yksinkertaistettuna toiminnallisuus on, että käyttäjällä olisi mahdollisuus kirjata tunteja esim. vain 15 min tarkkuudella. ”Sallittuja” aloitusaikoja olisi tällöin vain esim. klo 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00 jne. Oikea aloitusaika (tai lopetusaika) tarttuu automaattisesti lähimpään tai seuraavaan varttiin asetuksen perusteella.

 • Mahdolliset valinnat aloitus- ja lopetusajan tasaamiselle: 5 min, 15 min, 30 min, 60 min
 • Esim. jos tasataan lähimpään 15 minuuttiin:
  • Aloitusaika 5:57 -> klo 6:00
  • Aloitusaika 6:09 -> klo 6:15
  • Aloitusaika 6:18 -> klo 6:15 jne.

Tasaus tehdään vuorokauden vaihteessa kirjauksille.

Kartta: Vanha karttanäkymä korvataan uudella

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro: AjoneuvopaikannusKarttanäkymä

Siirtymä vanhaan karttanäkymään poistetaan ja käyttäjille sallitaan vain uusi karttanäkymä.

Työkartta: Sopimustöiden asettaminen tauolle ja palauttaminen tauolta

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech ProTyökartta
Työkartta-sovellukseen liittyvä toiminnallisuus, jossa sopimustöitä voidaan tauottaa tiettyyn päivään asti. Tauottaminen on tarpeellista tilanteessa, jossa aurausta ei ole tarpeellista tehdä, koska ei ole satanut lunta.

Maxtech logo symbol

Järjestelmän versio 2023.35 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2023.35 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset. Arvioitu julkaisupäivä

Järjestelmän parannukset

Raportit eivät lataudu automaattisesti uudelleen muutoksen tekemisen jälkeen

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro, Maxtech EasyRaportit

Tämä toiminnallisuuden muutos parantaa raporttien käytettävyyttä. Kun järjestelmän raporteilla (tuntiraportti, tapahtumalista, bruttopalkkaraportti) tekee esimerkiksi tuntien tarkastusta ja muokkaa tapahtumaa, niin raportti ei automaattisesti lataa itseään uudelleen, jolloin on mahdollista tehdä korjaukset ja päivittää raportti vasta muutosten tekemisen jälkeen.

Tämä on kätevä toiminnallisuus tilanteessa, jossa raportilla on suuri määrä rivejä, ei tarvitse odottaa raportin uudelleen latausta joka muutoksen välissä. Muutoksen jälkeen uudelleen latauksen voi tehdä painamalla ”Lataa sivu uudelleen” tai jättää tuonnemmaksi jättämällä ilmoituksen huomiotta.

Varoita käyttäjää, jos suunniteltu-tilassa oleva tapahtuma yritetään muuttaa toteutuneeksi

Useimmiten oikea tapa suunniteltu-tilassa olevien vuorojen toteutuneeksi merkitsemiseen on joko kirjata toteuma tuntikirjauksella tai työvuorolistan kautta tai muulla vastaavalla kirjaustavalla. Jos tapahtuman tila muutetaan suoraan tapahtuman tiedoista, suunnitelma ei säily taustalla, kuten normaalikäytössä kuuluisi.

Karttanäkymä: Ajoneuvon tunnus näkymään kartalle

TUOTTEETMODUULIT
Työkartta, AjoneuvopaikannusKartta (Maxtech Pro)

Ajoneuvon takana oleva tunnus-kenttä on tuotu karttanäkymään. Puuttuva toiminnallisuus uuden ja vanhentuvan karttanäkymän välillä. Parantaa kokonaistilanteen hahmottamista, kun ajoneuvon tunnus näkyy heti eikä klikkauksen päästä. Tunnus on siis erillinen vapaateksti rekisterinumeron ja ajoneuvon nimen lisäksi.

Inoptics-laitteet omalle sivulleen

TUOTTEETMODUULIT
Työaika, Työaika+Inoptics

Eriytettiin Inoptics-tyyppiset leimauslaitteet omalle sivulle, ne olivat ennen Leimauslaitteet (Rtv3)-sivulla. Kyseessä on selkeästi eri laitteet, joten selkeytettiin näkymiä laitteiden osalta.

Kohteiden tuontiin tuki osoitteen tuonnille ja kohteen alueen haulle Maanmittauslaitoksen aineistosta

TUOTTEETMODUULIT
Työaika, Työaika+, Työkartta, Ajoneuvopaikannus, Maxtech EasyTiedon tuonti

Kohteita on mahdollista tuoda järjestelmään tiedon tuonnilla. Lisättiin tuki osoite-kentän tuonnille ja varmistettiin, että kohteen alue saadaan haettua heti tuonnin yhteydessä maanmittauslaitokselta. Tämä parannus vähentää manuaalityön määrää tilanteessa, jossa tuotavia kohteita on paljon.

Tuntiraportin yhteenvetonäkymään pyöristetyt tunnit-sarake

TUOTTEETMODUULIT
Työaika, Työaika+, Maxtech EasyTuntiraportti

Monessa tilanteessa pyöristetään tai tasataan. Pyöristettyjen tuntien määrä ei kuitenkaan näkynyt tuntiraportin yhteenvedossa, vain yksityiskohtaisessa näkymässä. Lisättiin erillinen sarake yhteenvetonäkymään, jossa pyöristetyt tunnit näkyvät.

Kalenteri: Käyttöliittymäparannuksia

TUOTTEETMODUULIT
Työaika, Työaika+, Työvuorot, Työvuorot+, Maxtech EasyKalenteri

Siirretty ”ilmoitukset” -kuvake samalle riville nimen ja valinnan kanssa. Poistettu erillinen ”huomautukset” -kuvake (kysymysmerkki), joka sisälsi samaa tietoa, mikä oli jo ”ilmoitukset” -kuvakkeen tiedoissa.

Asetusten ryhmittely ja uusi asetus viikkonumeron piilottamiselle Kalenterin asetukset-valikon uusi rakenne. Lisätty uusi asetus viikkonumeron näyttämiselle.

Järjestelmän bugikorjaukset

TUOTTEETMODUULIT
Työvuorot, Työvuorot+Työvuorolista

Työvuorolista: Päiväkohtaisten summien laskennan korjaus kun merkintä menee seuraavan vuorokauden puolelle

Kalenterilla havaittiin ongelma ”Näytä yön ylittävät tapahtumat”- ja ”Näytä päiväkohtaiset summat”-asetusten ollessa päällä, että toteutuneiden tapahtumien kestot laskettiin väärin eri vuorokausille. Korjattiin laskemaan yhteenvetoon summat oikein.

Työvuorolista: Vuorolla näkyvien tietojen leikkaantuminen kun tietoa on paljon

Työvuorolistalla, vuorolle voi olla paljon asiakkan, kohteen ja työn tietoja, ja näihin liittyen oli aiemmin rajoitus, kuinka paljon tietoa näkyy. Kuitenkin tämä oli ongelmallinen, koska joillekkin asiakkaille olennaista tietoa saattoi leikkaantua piiloon. Korjattiin venyttämällä vuoroa niin, että kaikki oleellinen tieto saadaan näkyviin.

Maxtech logo symbol

Maxtech-mobiilisovelluksen versio 1.30 julkaistu

Alla listattuna seuraavan mobiilisovellusversion olennaisimmat parannukset, uudet ominaisuudet ja bugikorjaukset.

Työvuorolista

Työvuorolistalle on lisätty mahdollisuus valita kirjausmalli, jos käyttäjälle on järjestelmässä sallittu useita kirjausmalleja.

Kirjausmallin valinta näytetään tapahtuman aloituksen yhteydessä.

Bugikorjauksia

 • Laitteen näytön sammutus ja lepotilaan siirtyminen aiheutti ongelmia tietojen synkronoinnin kanssa.
 • Sovellus kertoo salasanan vahvistusviestin lähetyksen yhteydessä sähköpostiosoitteen, mihin viesti on lähetetty

Työkartta

Viimeisin käynti sopimuskohteessa

Työkartan kohdeilmoitusta parannetaan, jatkossa näytetään sopimustyön alapuolella viimeinen käynti ja mikä kuljettaja sopimustyön on suorittanut.

Muiden ajoneuvojen näyttäminen kartalla

Muut ajoneuvot saa näkymään mobiilisovelluksen kartalla asettamalla alla oleva asetus kyllä-tilaan.

Manuaalisen kuittauksen vaatiminen kohteelle

Kohteen automaattisen kuittauksen rinnalle on tuotu manuaalinen kuittausmahdollisuus. Kohteelle voidaan vaatia, että kohde kuitataan manuaalisesti valmiiksi. Tämä toiminnallisuus on hyödyllinen tilanteessa, jossa kohteessa saatetaan käydä muussakin kuin konetyön suorittamisen yhteydessä.

Asetuksen kohteen sopimustyön manuaalisen kuittaamisen aktivoiminnin voi hoitaa sopimusten hallinnassa web-järjestelmässä.

Maxtech logo symbol

Järjestelmän versio 2023.32 julkaistu

Alla listattuna seuraavan järjestelmäversion olennaisimmat parannukset, uudet ominaisuudet ja bugikorjaukset.

Järjestelmän uudet ominaisuudet

Tapahtumailmoitusten tuominen karttanäkymään

TUOTTEETMODUULIT
Työaika+Tapahtumailmoitukset, Kartta (Maxtech Pro)

Järjestelmään tehdyt tapahtumailmoitukset näytetään kartalla valitulla aikavälillä. Tapahtumailmoituksen tilaa ja näkyvyyttä kartalla voi muuttaa suoraan karttanäkymästä. Jos tapahtumailmoituksia ei haluta näyttää kartalla, näkyvyyden voi muuttaa massana valitsemalla kaikki tapahtumailmoitukset tapahtumailmoitukset-sivulta ja muuttamalla ”Piirrä kartalle”-valinta ei-asentoon.

Suurin hyöty tapahtumailmoitusten näyttämisessä on, että voit helposti seurata järjestelmään tehtyjä tapahtumailmoituksia ja niiden tilaa suoraan karttanäkymästä.

Psst… Olethan jo siirtynyt käyttämään uutta karttanäkymää? Tulemme korvaamaan vanhan karttanäkymän uudella lähiaikoina. Voit siirtyä käyttämään uutta karttanäkymää kuvan painikkeesta.

Työvuoromallien värin näyttäminen kalenterinäkymässä

TUOTTEETMODUULIT
TyövuorotKalenteri

Kalenterissa on nyt mahdollista määrittää työvuoromallille väri (Hallinta -> Työvuoromallit) ja käyttää väriä kalenterinäkymässä tapahtumatyypin värin sijaan. Tämä helpottaa esim. aamu- ja iltavuorojen erottelua, ja vuorot hahmottaa paremmin.

”Pisara”-ikonista voidaan muuttaa kalenteria käyttämään tapahtuman omaa väriä tai työvuoromallin väriä.

Kalenteri: Toistuvaa tapahtumaa muokatessa voi valita mistä päivästä alkaen muutos tulee voimaan

TUOTTEETMODUULIT
TyövuorotKalenteri

Toistuvia työvuoroja voi nyt muokata joustavammin suoraan kalenterinäkymästä. Jos toistuvaan tapahtumaan vaihtuu henkilö tai jokin muu tieto, tiedon voi muuttaa menemällä muokkaamaan toistuvaa tapahtumaa kalenterinäkymästä. Kun toistuvan vuoron tallentaa, näytetään ikkuna, jossa pääsee syöttämään muutoksen aloituspäivän.

Suurin hyöty tästä on, että toistuvia vuoroja ei tarvitse enää mennä muokkaamaan Aika -> Työkalut -> Toistuvat vuorot-sivulta, vaan muutoksen voi tehdä suoraan kalenterinäkymässä, jossa suunnittelukin tapahtuu.

Järjestelmän bugikorjaukset

 • Kalenterinäkymässä useiden tapahtumien poistossa esiintyi viivettä. Viive korjaantuu julkaisun yhteydessä.
 • Tapahtuman historia-välilehden historiatiedot korjattu aikajärjestykseen
 • Sijaisuudet-toiminnossa piilotettu sallitut sijaiset-valinnasta roskakorissa olevat henkilöt
 • Tapahtumat ilman työntekijää: Kommentin lisäys ei onnistunut tulevaisuuteen

Maxtech logo symbol

Maxtech -mobiilisovelluksen versio 1.29 julkaistu

Tässä Maxtech mobiilisovelluksen version 1.29 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Parannukset

Virheviestin parannus tilanteessa, jossa käyttäjällä on vain NFC-toimintoja käytössä

Jos käyttäjällä on käytössä mobiilisovelluksessa vain NFC-toimintoja niin sovellus ilmoittaa kaikkien toimintojen puuttumisesta virheviestissä. Parannetaan virheviestiä selkeämmäksi, silloin kun NFC-toiminnot ovat käytössä, mutta ei muita toimintoja, näytetään ilmoitus: ”Leimaustoiminnot aktivoitu. Ole hyvä ja leimaa tunnisteeseen”.

Tuntikirjaus: Mahdollista työajan keston syöttäminen loppuajan syöttämisen sijaan

Lisätty tuntikirjausnäkymään hammasratas-kuvakkeen taakse asetus, jolla voi muuttaa tapahtuman keston syöttäminen kesto-perustaiseksi.

Asetus: Ajan kirjaustapa. Vaihtoehdot: Aloitusaika ja lopetusaika / Aloitusaika ja kesto.

Tuntikirjaus: Piilota tauko-kenttä, jos kirjattava tapahtuma on kuittaus-tyyppinen

Kuittaus-tyyppisille tapahtumille ei tyypillisesti ole tarvetta syöttää taukoa, joten valinta on ylimääräinen.

Bugikorjaukset

Työn lisääminen: Korjataan sovelluksen jäätyminen työn lisäyksessä

Raportoitu ongelma oli, että työtä lisätessä työ tulee kahteen kertaan ja sovellus jäätyy.

Maxtech logo symbol

Järjestelmän versio 2023.23 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2023.23 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.


Järjestelmän parannukset

Työaikaliukuman ja tapahtuman keston huomiointi aikatapahtumatyyppikohtaisesti

TUOTTEETMODUULIT
KaikkiAikatapahtumatyypit (Hallinta)

Aikatapahtumatyypin asetukseen ”Käytä työaikaliukuman laskennassa” on lisätty tapahtuman keston huomioiminen työaikaliukuman laskennassa. Aiemmin vaihtoehtona oli ”Ohita koko päivä työaikaliukuman laskennoissa” [Kyllä / Ei], joka on nykyisin vastaava kuin ”Saldonmuutos ohitetaan kokonaan kyseisenä päivänä”. Tarkempi ohjeistus löytyy täältä.


Henkilön viestintä asetuksiin on lisätty tapahtumailmoitusten sähköpostiraportoinnin metodit

TUOTTEETMODUULIT
Työaika+™Tapahtumailmoitukset


Asetuksella voidaan määrittää missä muodossa tapahtumailmoitus tulee henkilön sähköpostiin. Järjestelmän oletus on teksti muotoinen viesti. Asetus löytyy järjestelmästä: Hallinta > Henkilöstö > muokkaa/lisää > Viestintä-välilehti > Tapahtumailmoitusten sähköpostiraportoinnin metodit.


Suunniteltujen vuorojen henkilövaihdos -sivu on poistettu

TUOTTEETMODUULIT
Työvuorot™Kalenteri

Aika > Työkalut > Suunniteltujen vuorojen henkilövaihdos -sivu on poistettu järjestelmästä ja vastaava toiminnallisuus on siirretty Kalenteri-työkaluun. Ohjeistus löytyy täältä.Maxtech logo symbol

Kesälomakausi tulossa: järjestelmä tukee nyt myös käyttäjien sijaisuuksia!

Arvoisat Maxtech-järjestelmän käyttäjät,

Olemme iloisia ilmoittaessamme, että uusin Maxtech-järjestelmän versio, 2023.21 on julkaistu. Tämä päivitys toi mukanaan useita odotettuja parannuksia käyttäjien sijaisuuksien hallintaan.

Maxtech-järjestelmä on tunnettu tehokkaasta työajanhallinnasta ja monipuolisista työkaluistaan, ja olemme jatkuvasti pyrkineet kehittämään sitä vastaamaan käyttäjiemme tarpeita entistä paremmin. Käyttäjien sijaisten hallinta on yksi niistä ominaisuuksista, joka on herättänyt suurta kiinnostusta ja jonka avulla voitte tehostaa organisaationne resurssienhallintaa. Voitte nyt helposti luoda, hallinnoida ja päivittää käyttäjien sijaisia Maxtech-järjestelmässä. Tämä ominaisuus antaa teille mahdollisuuden määrittää etukäteen sijaisten ajankohdat. Näin voitte suunnitella työvuoroja ja tehtävien jakoa tehokkaammin, varmistaa jatkuvuuden poissaolojen aikana ja minimoida häiriöitä toiminnassa.

Ominaisuus on saatavilla välittömästi, ja ohjeet sijaisten määrittämiseen löytyvät Maxtech tukiportaalista.

Ystävällisin terveisin,

Maxtech käyttötuki

Maxtech logo symbol

Järjestelmän versio 2023.21 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2023.21 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Järjestelmän uudet ominaisuudet

Käyttäjien sijaisuuksien hallinta

TUOTTEETMODUULIT
KaikkiKäyttäjien sijaisuudet
Omat sijaiset

Sijaisuus-toiminto mahdollistaa toisen käyttäjän sijaistamisen esimerkiksi poissaolojen tai lomien aikana. Sijaistavalle käyttäjälle voidaan antaa samat oikeudet järjestelmään kuin sijaistettavalla on (pois lukien itse sijaistettavan tiedot). Näin sijaistaja voi vaihtamaan näkymäänsä järjestelmän oikeasta ylänurkasta vastaavasti kuin vaihtaisi käyttäjäprofiilia. Yleensä sijaisuuksia käytetään silloin, kun käyttäjällä on esihenkilönä oikeus työntekijöiden kirjauksiin ja niiden tarkastamiseen / hyväksymiseen.

Käyttäjien sijaisuuksien hallinta -ohje