Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kellokorttisovelluksen versio 1.18 julkaistu

Maxtech logo symbol

Tässä Maxtech kellokorttisovelluksen versio 1.18 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Ylityön kirjaaminen työvuoron ulkopuolelle

TUOTTEETMODUULIT
Työaika+™
Ylityön kirjaaminen työvuoron ulkopuolelle

Kellokorttisovellukseen lisätään ominaisuus, jolla pystytään helposti kirjaamaan ylityö ennen ja jälkeen vuoron.

Helpotimme leimaajan elämää siten, että ennen vuoron aloitusta voi valita, onko ennen suunnitellun vuoron alkamista tehtävä työ ylityötä, ja vuoron pystyy myös lopettamaan siten, että suunnitellun vuoron jälkeen tehty työ kirjataan ylityönä.

Töille pystyy sallimaan erikseen ylitöiden kirjaaminen työvuoron ulkopuolelle. Lisäksi voidaan valita, kirjataanko ylityö erille työlle, jolloin mahdollistetaan työn kautta myös ylitöille eri ohjaustietojen (palkanlaskennan ohjaustiedot, leikkurit, perustuntien palkkalaji jne.) asettamisen kuin työvuorolle.

Leimausta aloittaessa voi merkitä aloitettavan vuoron ylityöksi aktivoimalla ”Ylityö ennen vuoroa”. Jos työlle ei ole sallittu ylityön kirjaamista ennen vuoroa, painike muuttuu harmaaksi:

Aloitetaan iltavuoro painikkeesta. Käyttäjälle kerrotaan, että iltavuoro alkoi, ja ennen sitä tehtiin ylityötä.

Työaikaa lopetettaessa käyttäjä voi valita, oliko vuoron ylimenevä aika ylityötä (”Lopeta ylityönä”) vai ei (”Lopeta”).

Lopputuloksena muodostui kolme eri kirjausta järjestelmään; Vuoroa ennen ollut ylityö, varsinainen vuoro oikean mittaisena ja ylityö vuoron jälkeen.