Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Järjestelmän versio 2023.43 julkaistu

Maxtech logo symbol

Tässä Maxtech järjestelmän version 2023.43 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Järjestelmän parannukset

Vanhan saldoraportin korvaaminen uudella

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro: Työaika™, Työaika+™Saldoraportti

Muutamilla asiakkailla oli saldoraporteista käytössä vanhempi versio, ja asiakkaat siirretään käyttämään uutta saldoraporttia. Ohjeita saldoraportteihin liittyen löydät tukiportaalistamme.

Saldoraportilta löytyy tarpeesta riippuen työaikaliukuma-, työaikapankki-, loma-, työajanlyhennysvapaa- ja matka-ajan saldo.

Kalenterinäkymän tiivistäminen

Uusimmassa versiossa on lisätty kalenteriin useita toimintoja, joilla saadaan tiivistettyä kalenterissa näkyviä tapahtumia, jotta työvuorojen suunnittelu isolle henkilöstömäärälle helpottuisi, ja pystyttäisiin tarkastelemaan entistä pidempää aikaväliä kalenterilta.

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro: Työaika™, Työaika+™, Työvuorot™, Työvuorot+™
Maxtech Easy Työaika™
Kalenteri

Kalenterinäkymän tiivistämiseen liittyvät muutokset koskevat osittain työajanseurantatuotteita, osittain työvuorosuunnittelutuotteita ja osittain molempia. Näkyvät muutokset riippuvat käytössä olevista tuotteista.

Työvuoromallin tai tapahtumatyypin lyhenteen käyttäminen

Kalenterinäkymään on lisätty asetus, jonka avulla saadaan tiivistettyä näkymää käyttämällä työvuoromallin tai aikatapahtumatyypin lyhennettyä nimeä. Lyhytnimen voi asettaa työvuoromallille kohdassa Hallinta -> Työvuoromallit ja aikatapahtumatyypille (esim. loma, sairauspoissaolo, matka) kohdassa Hallinta -> Asetukset -> Aikatapahtumatyypit.

Jos lyhytnimeä ei ole syötetty työvuoromallille käytetään työvuoromallin ensimmäistä kirjainta.

Ennen:

Jälkeen: Kalenterissa tapahtumien ajat korvataan lyhytnimellä. Esimerkissä Aamuvuoro = A, Iltavuoro = I ja Sairauspoissaolo = SP

Tapahtumien ryhmittely

Kalenterinäkymään on lisätty uusi painike, jolla saadaan tiivistettyä kaikki päivän vuorot yhdelle riville.

Ennen ryhmittelyä: Yksittäiset vuorot näytetään päivä-sarakkeessa.

Ryhmittelyn jälkeen: Näytetään yksittäisten vuorojen koonti yhdellä rivillä. Aloitusaikana ensimmäisen vuoron alkamisaika, ja lopetusaikana viimeisen vuoron loppuaika sekä yhteiskesto.

Minimaalinen näkymän tiheys

Kalenteriin on lisättu uusi tiheysasetus, minimaalinen. Asetuksella saadaan piilotettua tietoja tapahtumasta, sekä kalenterista (esim. päiväyhteenveto), jolloin kalenterissa näkyviä rivejä ja sarakkeita saadaan näkymään useampia yhtäaikaa. Minimaalisessa näkymässä ei saa aktivoitua esimerkiksi päiväkohtaisia summarivejä tai yhteenvetoriviä.

Kalenteri: Suunniteltujen vuorojen henkilövaihdos – Mahdollisuus irrottaa henkilö vuoroilta

Kalenterissa on toiminto: Muuta henkilö suunnitelluille tapahtumille. Lisätään siihen mahdollisuus irrottaa henkilö vuoroilta, jolloin vuorot siirtyvät tapahtumat ilman työntekijää riville, ja voidaan sieltä resursoida uudelleen.

Henkilö: Työaikapankki käytössä-asetus

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika+™
Maxtech Easy Työaika™
Saldoraportit, työaikapankki

Lisättiin mahdollisuus asettaa henkilön taakse tieto, onko työaikapankki käytössä vai ei. Asetuksen ollessa ei, työaikapankin saldo piilotetaan ko. henkilön kohdalta paikoissa, joissa saldo näkyy. Myös saldoraportilta piilotetaan henkilön kohdalta saldo.

Palkkavienti: Vietävien palkkalajien valinta

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™Palkkalajiryhmien valinta palkkavientiin

Lisätään erillinen toiminto, jolla voidaan valita palkkaviennissä vietävät palkkalajit. Palkkalajit voidaan ryhmitellä, jolloin voidaan valita vietävä palkkalajiryhmä. Toiminnon ollessa aktivoituna, voidaan viedä kaikki palkkalajit, valita palkkalajit, jotka viedään tai että viedään kaikki palkkalajit paitsi valitut.

Toiminto on hyödyllinen tilanteessa, jossa esim. tiettyjä palkkalajeja, kuten jaksoylitöitä ei viedä joka palkkaviennissä, vaan esimerkiksi pitkän jakson viimeisessä palkkaviennissä.

Henkilön oletusasiakas

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™Skeemapohjaiset viennit

Lisätään henkilön taakse oletusasiakas-kenttä, mikäli skeemapohjaisessa palkkaviennissä tapahtumalla ei ole asiakasta, viedään siirtotiedostoon henkilölle tallennettu oletusasiakas.

Bugikorjaukset

Netvisor-työaikatiedot: Palkka-aineistosiirron pyöristymisen korjaus

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™Netvisor työaikatiedot -siirto

Netvisoriin työaikatietojen siirrossa havaittiin ongelmaa tuntien pyöristymisessä tilanteessa, jossa haluttiin pyöristää jaksoylitöiden määrää niin, että esim. tuntimäärän ollessa 79.99 tai 80.01 pyöristettäisiin tasan 80.00 tuntiin. Korjattiin keston pyöristymistä niin, että pyöristys tehdään lähimpään 5 minuuttiin.

Korjattu taulunäkymien päivittymistä uuden rivin lisäyksen yhteydessä

Huomattiin, että useissa näkymissä, että taulunäkymä ei päivity uuden rivin lisäyksessä, tällaisia sivuja oli mm. ajoneuvot, asiakasluokat, yksiköt ja työaikamallit.