Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Järjestelmän versio 2024.04 julkaistu

Maxtech logo symbol

Tässä Maxtech järjestelmän version 2024.04 oleellisimmat parannukset ja muutokset.

Järjestelmän parannukset

Ylitöiden näyttäminen kokonaistyöaikaraportilla

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika™
Maxtech Pro Työaika+™
Maxtech Easy Työaika™
Kokonastyöaikaraportti

Kokonaistyöaikaraporttia voidaan käyttää henkilöiden työajan kokonaismäärän sekä keskimääräisen viikkotuntimäärän raportointiin valitulta aikaväliltä. Raportin käyttökohteita ovat esimerkiksi vuoden kokonaistyötuntien seuranta sekä liukumien tasaantuminen seurantajakson aikana.

Kokonaistyöaikaraporttia parannettiin tuomalla sinne näkyviin ylitöiden määrät omiin sarakkeisiin. Tämä on kovasti toivottu ominaisuus, ja helpottaa ylitöiden määrän seurantaa esim. vuositasolla.

Sarakkeet:

  • Ylityöt yhteensä-sarakkeeseen lasketaan kaikki ylityöt (vuorokausi, viikko, jakso, 50% ja 100%)
  • Ylityöt varallaolossa-sarakkeessa näytetään asetuksella määritettyjen tapahtumatyyppien osalta kertyneet ylityöt
  • Muut ylityöt-sarakkeessa näytetään ylityöt, jotka eivät olleet ylityötä varallaolossa

Ylityöt saa näkyviin kokonaistyöaikaraportin asetuksista.

Uudet sarakkeet:

Ylityöt varallaolossa tapahtumien tyypit-asetus kokonaistyöaikaraportin asetuksissa:

Saldoraportille lisätty Yksikkö-, Yksikkönumero- ja henkilönumero-sarakkeet

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika+™Saldoraportit

Saldoraportilla on nyt nähtävillä henkilönumero, yksikkö ja yksikkönumero. Näistä voi olla hyötyä tilanteessa, jossa halutaan tallentaa tietoa tarkemmalla tasolla esim. arkistointia varten.

Uusi asetus viikkotuntikertymän muodostumiselle kun tehdään liukumatunteja

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™Työaikaliukuma

Viikkotuntikertymää käytetään viikkolisätöiden ja viikkoylitöiden laskennassa. Asetus vaikuttaa näiden määriin.

Henkilön työaikaliukuma-välilehdelle on lisätty seuraavat vaihtoehdot, ja laskenta saadaan toimimaan näiden vaihtoehtojen mukaisesti. Viikkotuntikertymän saa siis rajattua enintään päivittäiseen normaalityöaikaan asti, henkilön viikkotyöaikaan asti, tai sitten kertymää ei ole rajoitettu.

Työehtosopimukselle tuki tehdä useampi sääntö samalle tyypille

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™Työehtosopimukset (hallinta)

Laajennettin TES-sääntöjen konfigurointia niin, että tyypeille, esim. Sunnuntai / Ilta / Yö voi lisätä lisäpalkkarivejä. Tällä saadaan aikaan se, että esim. sunnuntain kirjaukselle saadaan muodostumaan sunnuntailisän lisäksi haluttu erillislisä.

Työehtosopimuksen säännölle toteutettiin mahdollisuus asettaa lisiä. Lisäpalkkarivit muodostuvat silloin kun kyseinen sääntö muodostaa rivin kirjaukselle:

Esimerkiksi jos sunnuntai-säännölle kun lisätään lisäpalkkarivi, tulee kirjaukselle sunnuntailisä normaalisti säännön mukaan ja lisäpalkkarivit välilehden mukaiset lisät.

Muut parannukset ja korjaukset

  • Toistuvat työvuorolistat: Työlle asetettavaa taukoa ei asetettu toistuvan työvuorolistan tapahtumille.
  • QR-koodit: Paranna QR-koodien tekstien rivittämistä pdf-tulosteella
  • Järjestelmän ilmoitusten ulkoasua on päivitetty sirommaksi ja vähennetty tyhjän tilan määrää
  • Optimoitu työ-suodattimen latausnopeutta raporteilla