Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Järjestelmän versio 2023.47 julkaistu

Maxtech logo symbol

Tässä Maxtech järjestelmän version 2023.47 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Järjestelmän uudet ominaisuudet

Saatavilla olevien saldojen laajennus

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika+™Saldoraportit, Aikatapahtumatyyppien saldoseuranta
Aikatapahtumatyypin voi muuttaa saldolliseksi. Saldoseurannan voi aktivoida aikatapahtumatyyppien asetuksista:

Kun aikatapahtumatyypin saldo aktivoidaan, se tulee valittavaksi saldoraportit-sivulle ja henkilöille voi asettaa alkusaldon kyseisen aikatapahtuman tapahtumille:

Kun henkilölle kirjataan kyseisen aikatapahtumatyypin mukaisia kirjauksia, saldo vähenee saldoraportilla.

Järjestelmän parannukset

Järjestelmän ristiriitaisten asetusten tunnistaminen ja korjauskehotukset

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro: Työaika™, TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™Henkilöstö, Työsopimukset, Työaikamallit

Järjestelmään on mahdollista tehdä ristiriitaisia asetuksia henkilöiden työaikaan ja palkanlaskentaan liittyviin asetuksiin. Tällaisia tilanteita ovat:

 • Työsopimukset on käytössä ja Henkilöllä on työaikamalli käytössä: Työsopimusten ollessa käytössä luultavasti haluttaisiin, että henkilön työaika-asetukset haluttaisi hakea työsopimukselta, mutta henkilölle asetettua työaikamallia kunnioitetaan jälkilaskennassa. Kehotetaan käyttäjää irrottamaan työaikamalli henkilöltä ja tekemään työsopimus.
 • Työsopimukset on käytössä ja Bruttopalkka ja työaika määräytyvät muualta kuin työsopimukselta: Työsopimusten ollessa käytössä on suositeltua, että Bruttopalkan ja työajan määräytyminen-kenttään on valittuna ”Työsopimukset”.
 • Henkilöllä on työsopimus käytössä, mutta henkilöllä ei ole voimassaolevaa työsopimusta: Kehotetaan käyttäjää tekemään henkilölle työsopimus.

Jos ristiriitatilanne havaitaan henkilön tietoja tallennettaessa, kehotetaan käyttäjää tarkistamaan ja korjaamaan havaittu ristiriitatilanne, esimerkkikehote alla. Kehote ei estä tallentamista, vaan sen voi ohittaa.

”Kolikko”-Ikonit muutettu erilaisiksi läpi järjestelmän

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro: TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™, Laskutusrivit, -aineistot ja kateraportti™Bruttopalkkaraportti, hyväksyntäraportti, Laskutusraportti (aikatapahtumat)

Järjestelmän ikoneita on muutettu erilaiseksi. Olennaisin muutos on laskutus- ja palkkarivien vientien tilaa muuttavien ikonien muuttaminen erilaisiksi.

Siirretyksi merkittyjen palkka- ja laskutusrivien kohdalla näkyy jatkossa -kuvake aiemman kolikkokuvakkeen sijaan.

Työkartta-sovelluksella tehtyjen ajojen piilottaminen ajopäiväkirjasta

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro: Työkartta™, Ajopäiväkirja™ Työkartta, Ajopäiväkirja

Tämä muutos koskee asiakkaita, joilla on sekä Työkartta™-, että Ajopäiväkirja™ -tuotteet yhtäaikaa käytössä. Työkartalla tehdyt ajot piilotetaan ajopäiväraporteilta-sivulta, koska niiden ei kuulu tulla raportoiduksi henkilön ajopäiväkirjalla ja niistä ei kuulu tehdä matkalaskuja, jos henkilöllä on omassa autossa paikannin. Raportit, joilta työkartta-sovelluksella tehdyt ajot piilotetaan:

 • Ajopäiväkirja
 • Ajoraportti
 • Ajotapahtumat
 • Ajastettu ajopäiväkirjan raportti

Työkartta-sovelluksen ajoja voi ja kuuluu tarkastella kohderaportilta.

Järjestelmän muut korjaukset ja parannukset

 • Maxtech Pro Rakennusalan kulunvalvonta™: Työmaakäyntien hakua parannettu, löytää työmaakäynnit esim. hakemalla työntekijän etunimellä
 • Maxtech Pro Työaika™, Maxtech Pro Työvuorot™, Maxtech Easy Työaika™, Maxtech Easy Työvuorot™: Kalenterilla näkyi valittavana henkilöstöryhmät, vaikka käyttäjällä ei ollut oikeutta käyttää henkilöstöryhmiä. Henkilöt suodatettiin oikein käyttäjäoikeuksien mukaan, kyse oli vain henkilöstöryhmien näyttämisestä.
 • Maxtech Pro Työaika™, Maxtech Pro Työvuorot™, Maxtech Easy Työaika™, Maxtech Easy Työvuorot™: Kalenterilla työ-suodatin ei suodattunut oikein ala-asiakkaan valinnasta.
 • Maxtech Pro Työvuorot™, Maxtech Easy Työvuorot™: Kalenterin asetus Näytä yön ylittävät tapahtumat on tuotu myös työvuorolistan puolelle.
 • Maxtech Pro Työvuorot™, Maxtech Easy Työvuorot™: Henkilön muuttaminen suunnitelluille tapahtumille lisättiin mahdollisuus valita tilat, joten myös esim. valmistelutilaiset tapahtumat saadaan siirrettyä henkilöltä toiselle.
 • Kohde-suodatin on muutettu monivalinnaksi kaikkialla järjestelmässä
 • Maxtech Pro Työaika™, Maxtech Pro Työvuorot™, Maxtech Easy Työaika™, Maxtech Easy Työvuorot™: Toistuvien vuorojen hallintapaneeliin tehtiin latausta nopeuttavaa optimointia
 • Maxtech Pro Työkartta™: Vain luku-tyyppinen käyttäjä ei saa enää muokata, lisätä tai poistaa kohteita tai kohteiden alueita.
 • Suodattimien toimintaan on tehty korjauksia läpi järjestelmän.