Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Järjestelmän versio 2023.07.02 julkaistu

Maxtech logo symbol

Tässä Maxtech järjestelmän version 2023.07 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja korjaukset.

Järjestelmän uudet ominaisuudet

Uudistettu työvuorolista

Uusi työvuorolista on käytettävissä/testattavissa valikossa Aika > Työvuorolista. Työvuoron esitystapaa voi muuttaa pysty tai vaaka asentoon. Vuoron kohdalla näytettäviä tietoja voi määrittää Asetukset-painikkeen takaa. Työvuolistan voi myös halutessaan tulostaa toimiston seinälle paperisena versiona tai lähettää sähköpostilla työntekijöille. Mikäli jokin asia ei miellytä uudessa työvuorolistassa, niin voit palata vanhaan käyttöliittymään ja antaa meille palautteen siinä samalla. Käymme aktiivisesti palautetta läpi, jotta työkalusta saadaan mahdollisimman hyvä.


Järjestelmän parannukset

Sisältöoikeuksien pikamääritys

Käyttäjäprofiilille on lisätty mahdollisuus sisältöoikeuksien pikamääritykseen. Sisältöoikeuksien pikamäärityksellä on mahdollista antaa oikeus henkilöihin, henkilöiden, henkilöstöryhmien tai yksiköiden esihenkilöstöasetusten kautta. Tämä mahdollistaa sen, että esihenkilöille ei yleensä tarvitse perustaa erillisiä käyttäjä- ja sisältöoikeusprofiileja, vaan sisältöoikeudet voidaan määrittää pikamääritysten avulla.

Tyypillinen henkilökohtainen käyttöoikeus – käyttäjälle mahdollisesti asetettu oma henkilö on aina käyttäjälle sallittu.
Tyypilliset esihenkilöoikeudet perustuen henkilöstön esihenkilömäärityksiin – sallii oikeudet kaikkiin henkilöihin, joiden esimies käyttäjälle asetettu henkilö on. (Hallinta > Henkilöstö > lisää/muokkaa > Yleiset-välilehti > Oma esihenkilö -kenttä)
Tyypilliset esihenkilöoikeudet perustuen henkilöstöryhmän esihenkilömäärityksiin – sallii oikeudet kaikkiin henkilöihin jotka kuuluvat henkilöstöryhmään, jonka esimies käyttäjälle asetettu henkilö on.
(Hallinta > Henkilöstö > Henkilöstöryhmät > lisää/muokkaa > Ryhmän esihenkilöt)
Tyypilliset esihenkilöoikeudet perustuen yksiköiden esihenkilömäärityksiin – sallii oikeudet kaikkiin yksiköihin, joiden esimies käyttäjälle asetettu henkilö on sekä henkilöihin jotka kuuluvat kyseisiin yksiköihin.
(Hallinta > Henkilöstö > Yksiköt > lisää/muokkaa > Yksikön esihenkilöt)Järjestelmän korjaukset

  • Kalenterin tulostaminen: valikko ja muut järjestelmän napit tulivat mukaan tulosteeseen
  • Koulutus ja osaaminen -rekisteri -sivulla ei näkynyt Ei-aktiiviset ja Roskakorissa olevat tiedot