Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Järjestelmän versio 2024.11 julkaistu

Maxtech logo symbol

Tässä Maxtech järjestelmän version 2024.11 oleellisimmat parannukset ja muutokset. Kyseessä on varsinaisen julkaisusyklin ulkopuolinen, pienempi julkaisu. Varsinaisen julkaisusyklin mukainen julkaisu tehdään viikolla 12.

Järjestelmän uudet ominaisuudet

Työsopimuksen palkanlisän estäminen ylityössä

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™ Työsopimukset (hallinta)

Järjestelmän työsopimusten avulla voi henkilölle määrittää erilaisia palkanlisiä kaikille tehdyille tunneille, tällaisia ovat esimerksi koulutuslisä, nokkamieslisä tai erilaiset yrityksen määrittelemät erillislisät.

Joissain tapauksissa on tarve, että palkanlisää ei makseta ylityötunneille. Laajensimme työsopimuksen palkanlisät-välilehdelle uuden asetuksen, jolla voi estää palkanlisän muodostamisen ylityöksi laskettavalle ajalle.

Järjestelmän parannukset

Työluokan huomiointi toteutuneen tapahtuman liittymisessä toteutuneeseen vuoroon.

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika™ Työluokat (hallinta)

Järjestelmässä on ominaisuus, jossa toteutunut tapahtuma ”tarttuu” suunniteltuun tapahtumaan, jos toteutuneen tapahtuman henkilö, aika ja seurantatasot täsmäävät suunniteltuun tapahtumaan.

Laajennetaan toimintaa niin, että huomioidaan myös työluokka, eli jos suunnitellun tapahtuman työluokka on eri kuin toteutuneen tapahtuman työluokka, niin vuorot eivät kiinnity toisiinsa. Jos työluokkaa ei ole syötetty suunnitellulle tapahtumalle ollenkaan, niin toteutuneen vuoron työluokka saa olla eri kuin suunnitelmalla.

Muuta

  • Töiden syöttäminen mobiilista: Mallityöt-sivu ei latautunut, korjattu.
  • Palkkalajien hinnoittelu: Palkkalajien suodattimessa näkyi duplikaatteja järjestelmän palkkalajeista, korjattu.