Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mobiilisovelluksen versio 1.34 julkaistu

Maxtech logo symbol

Tässä Maxtech mobiilisovelluksen version 1.34 oleellisimmat parannukset ja muutokset.

Uudet ominaisuudet

Aluerajoitettu työaikaleimaus

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika+™
Maxtech Easy Työaika™
Aluerajoitettu työaikaleimaus

Mobiilisovellukseen on toteutettu uusi ja erittäin hyödyllinen ominaisuus, jolla voidaan varmistaa, että työntekijä on kohteen alueella työvuoroa aloittaessaan. Rajoittaminen on mahdollista kaikissa reaaliaikaisissa mobiilituntikirjaustavoissa, eli tuntikirjauksesssa, työvuorolistalla, työlistalla ja pikakirjaus-toiminnossa.

Käyttöönottaminen on yksinkertaista, moduulin aktivoinnin jälkeen kohteiden taakse pystyy asettamaan rajoituksia reaaliaikakirjauksien aloitukseen ja lopettamiseen liittyen. Kohdekohtaisesti voi myös määrittää, että millainen etäisyys kohteesta sallitaan. Kohteille täytyy ennen toiminnon käyttöönottoa määrittää alue.

Toiminto voidaan aktivoida kirjausmallikohtaiseksi, joka mahdollistaa toiminnon aktivoinnin vain tietyille käyttäjäprofiileille.

Asetuksilla voidaan kohdekohtaisesti estää kirjaaminen kokonaan, tai sallia kirjaaminen ja muodostaa poikkeus, jonka esimies näkee tunti- ja bruttopalkkaraportilla, sekä tapahtumalistalla.

Toiminnon hyvä ominaisuus on se, että käyttäjän sijaintitietoa ei tallenneta järjestelmään ollenkaan, vaan hyödynnetään paikkatietoa vain mobiilisovelluksessa.

Jos kirjaaminen on estetty kohteen alueen ulkopuolella, näytetään käyttäjälle herja ja estetään kirjauksen aloittaminen:

Mikäli kirjaamista ei ole estetty, käyttäjälle kerrotaan, että poikkeama muodostetaan.

Poikkeamat näytetään omassa sarakkeessa tuntiraportilla, bruttopalkkaraportilla ja tapahtumalistalta. Täältä esimies voi tarkastella etäisyyspoikkeamia, mutta ei sijaintipistettä, mistä käyttäjä on kuittauksen tehnyt.

Poikkeamien mahdolliset arvot ovat < 10 metriä, < 100 metriä, < 1000 metriä ja > 1000 metriä. Voidaan siis arvioida poikkeaman vakavuutta yhdessä työntekijän kanssa.

Tapahtuman manuaalisen lopettamisen estäminen

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika™ NFC / QR-tuntikirjaus (mobiili)

Mobiilisovelluksessa on ollut ominaisuus, että NFC-tunnistetta tai QR-koodia leimaamalla aloitettu tapahtuma voidaan lopettaa mobiilisovelluksesta manuaalisesti. Ominaisuus on ollut takaportti tapahtuman lopettamiseen tilanteessa, jossa työntekijä on aloittanut tapahtuman leimaamalla tunnistetta, mutta kohteesta lähtiessä unohtanut leimata lopetusleimauksen.

Toteutimme kirjausmallille uuden asetuksen, jolla manuaalisen lopettamisen voi estää, eli lopetusleimaus tulee tehdä aina tunnistetta leimaamalla, jotta kirjaus saadaan loppumaan. Asetuksella voidaan estää tilanteet, joissa työntekijä lopettaa tapahtuman kohteen ulkopuolelta myöhemmin. Asetus vähentää siis väärinkäyttömahdollisuuksia kirjaamisessa, mutta aiheuttaa myös sen, että kirjaus loppuu vasta seuraavan kohteen NFC-tunnisteen leimauksen ja vaatii manuaalisen korjauksen, mahdollisesti esihenkilön toimesta.

Mikäli yllä näkyvä asetus on kyllä-asennossa, manuaalinen lopetus sallitaan, eli kirjausnäkymän painikkeet näytetään:

Jos asetus on ei-asennossa, painikkeet piilotetaan, ja kirjauksen lopettaa vasta seuraava leimaus tai esimiehen manuaalinen tapahtuman korjaaminen mikäli työntekijälle ei ole sallittua muokata reaaliaikakirjauksen aikoja jälkikäteen.

Parannukset

Työvuorolle suunnitellun tauon näyttäminen mobiilin työvuorolistalla

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työvuorot™
Maxtech Easy Työvuorot™
Työvuorolista (mobiili)

Lisättiin mobiilisovelluksen työvuorolistalle näkyviin työvuorolle suunniteltu tauko. Yksinkertaisella parannuksella voidaan kertoa työntekijälle, että työvuoroa huomioidessa on huolehdittu myös tauon pitämisestä.

Työkartta: Ajoneuvon tunnuksen näyttäminen kartalla

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työkartta™
Maxtech Easy Työkartta™
Karttanäkymä (mobiili)

Ajoneuvolle tallennettu tunnus näytetään karttanäkymässä samalla tavalla kuin web-järjestelmän puolella.

Tunnuksen näyttäminen parantaa ajoneuvojen sijaintien kokonaisuuden hahmottamista.

Työkartta: Salli kuittaus kohteen ulkopuolelta

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työkartta™ Sopimukset (hallinta)

Kohteen manuaaliseen kuittaukseen tehtiin parannus, jolla sellaisille sopimustöille, joille vaaditaan manuaalinen kuittaus, voidaan myös sallia, että kuittauksen saa tehdä kohteen ulkopuolelta. Aiemmin vaadittiin kohteen kuittaamiseksi, että ollaan kohteen sisällä, mutta käytännössä kohteen kuittaus ulkopuolella oli tarpeellinen toiminto. Erityisesti tilanteessa, jossa kuski ehtii poistua kohteen alueelta, mutta unohti tehdä kuittauksen. Kohteen alueelle ei tarvitse palata kuittausta tekemään.

Suunnittelemattoman tapahtuman aloittaminen NFC/QR-leimauksella

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika™ NFC / QR-tuntikirjaus (mobiili)

Mobiilisovellukseen kaivattiin ominaisuutta, että käyttäjälle ilmoitettaisiin, jos on aloittamassa tapahtumaa, joka ei tule tarttumaan suunniteltuun vuoroon. Eli käyttäjä on mahdollisesti leimaamassa kohteessa väärää tarraa. Tällaisissa tilanteissa näytetään varoitus mobiilisovelluksessa:

Ilmoitus on tarpeellinen varsinkin kohteissa, joissa NFC-tarroja voi olla useita, ja halutaan varmistua, että käyttäjä on leimaamassa oikeaan tarraan, eli tekemässä oikeaa työvuoroa.

Laskennallisen siirtymäajan suunnittelu tapahtuman sisälle

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työvuorot™ Siirtymät, Työvuorolista (mobiili)

Suunnitellulle vuorolle voidaan merkitä laskennallinen siirtymä. Tätä tietoa ei aiemmin näytetty mobiilin työvuorolistalla, nyt tieto on lisätty näkyviin. Työntekijälle voidaan kertoa, millainen siirtymän pituus on ajateltu olevan.

Kyseessä on vain työvuorosuunnittelussa käytettävä lisätieto, jota ei käytetä laskennassa.