Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pitkien tapahtumien automaattinen pilkonta

Maxtech logo symbol

Päivitys 10.3.2022: Tämä ongelma on korjattu 9.3.2022 tehdyssä järjestelmän päivityksessä 2022.09.1

Pitkien tapahtumien, kuten esimerkiksi poissaolojen, pilkkominen ei toimi, mikäli tapahtuman kestoksi käytetään henkilön päivittäistä normaalityöaikaa. Ongelma tulee esiin, kun henkilölle kirjataan yksi pitkä kirjaus useamman päivän ajalle ja tämä ei pilkkoudu kyseisille päiville yksittäisiksi tapahtumiksi.

Pahoittelut ongelman aiheuttamasta harmista