Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Järjestelmän versio 2022.13 julkaistu

Maxtech logo symbol

Uudet ominaisuudet

tuotteetominaisuuslisätiedot
Työaika™
Työaika+™
Työvuorot™
Tapahtumanäkymän konfigurointi asiakaskohtaisesti

Tapahtuman muokkaus- ja lisäysnäkymään on mahdollista tehdä asiakaskohtaista konfigurointia. Muokkausnäkymän kentät voidaan järjestellä haluttuun järjestykseen, myös välilehdet voidaan nimetä, järjestää ja yhdistää sisältö uuteen uskoon niin, että vain tarvittavat kentät ovat näkyvillä. Kenttien syöttöön voi tehdä myös asiaskohtaisia varoituksia tai estää tallennus jos teidän kannalta tärkeä kenttä on tyhjänä.

Selkeyttää huomattavasti tapahtumien syöttöä ja muokkaamista sekä vähentää kirjaamisessa tapahtuvia virheitä!

Ohje
Työvuorot™
Työvuorot+™
Työvuorolistan toimitus sähköpostiin ajastetusti

Työvuorolistalle tulee mahdollisuus lähettää html-muotoinen työvuorolista ajastetusti suoraan työntekijöiden sähköpostiin.

Voit säätää monipuolisesti sähköposti-ilmoituksessa näytettäviä tietoja työvuoroista ja automatisoida työvuorolistojen toimituksen tapahtumaan esimerkiksi viikon tai kuukauden välein ja määrittää, kuinka pitkälle tulevaisuuteen vuorot listataan.

Parasta on, että työvuorolistoja ei tarvitse enää käydä manuaalisesti lähettämässä tiettyyn aikaan!
Tarkempi ohje tulossa pian!

Parannukset

tuotteetominaisuusLisätiedot
Työaika™
Työvuorot™
Lukittujen tapahtumien poistamisen esto kalenterissa

Lukittuja tapahtumia ei pysty enää poistamaan kalenterin kautta.


Matkalaskut™Matkalaskujen suodatusmahdollisuus maksuryhmällä ja henkilöstöryhmällä

Matkalaskuja voi suodattaa henkilöesimiehen ja yksikön lisäksi myös maksuryhmällä (tunti/kuukausipalkkaiset) ja organisaation henkilöstöryhmillä.
Työaika™
Työaika+™
Rakennusalan kulunvalvonta™
Monipuolisemmat vaihtoedot käyntiin jääneen työajan päättämiseksi automaattisesti

Henkilön käyntiin jääneen työajan voi päättää järjestelmässä automaattisesti. Tapahtuman kestoa voidaan muokata päättämisen yhteydessä monipuolisemmin; Kesto voidaan asettaa nollaksi tai henkilön päivittäisen työajan mittaiseksi.

Muutoksella vähennetään käyntiin jääneiden tapahtumien manuaalisen muokkaamisen tarvetta jälkikäteen.

KaikkiRaporttien kenttien ja sarakkeiden näkyminen moduuliperustaisesti

Raporttien (tuntiraportti, tuntiraportti, tapahtumalista) sarakkeiden näkyvyyksiin tulee muutoksia. Muutos poistaa ylimääräisiä (tiettyyn moduuliin kuuluvia) sarakkeita näkyvistä ja valittavista jos organisaatiolla ei ole sarakkeen vaatima moduuli päällä.

Selkeyttää raportilla näkyviä sarakkeita.
Työaika™
Työaika+™
Uusia sarakkeita tuntiraportille

Tuntiraportilla on tietyissä tilanteissa tarvetta nähdä myös bruttopalkkaraportin kentät: Ylityön perustunnit, Viikkolepokorvaus ja Arkipyhän täytetunnit.

Sarakkeet tulevat valittavaksi raportille niille organisaatioille, joilla kyseisiä tietoja lasketetaan.
Työaika+™Varallaolokalenterin parannukset

Lisätty varallaolon tyyppitieto, muodostuvien varallaolotapahtumien tilan valinta (suunniteltu/toteutunut), vuorojen massakopiointituki, ja mikä tärkeintä, varallallaolokalenteriin tehty muokkaus päivittyy heti kalenteriin ja tapahtumalistalle!
Ohje