Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Järjestelmän versio 2023.21 julkaistu

Maxtech logo symbol

Tässä Maxtech järjestelmän version 2023.21 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Järjestelmän uudet ominaisuudet

Käyttäjien sijaisuuksien hallinta

TUOTTEETMODUULIT
KaikkiKäyttäjien sijaisuudet
Omat sijaiset

Sijaisuus-toiminto mahdollistaa toisen käyttäjän sijaistamisen esimerkiksi poissaolojen tai lomien aikana. Sijaistavalle käyttäjälle voidaan antaa samat oikeudet järjestelmään kuin sijaistettavalla on (pois lukien itse sijaistettavan tiedot). Näin sijaistaja voi vaihtamaan näkymäänsä järjestelmän oikeasta ylänurkasta vastaavasti kuin vaihtaisi käyttäjäprofiilia. Yleensä sijaisuuksia käytetään silloin, kun käyttäjällä on esihenkilönä oikeus työntekijöiden kirjauksiin ja niiden tarkastamiseen / hyväksymiseen.

Käyttäjien sijaisuuksien hallinta -ohje