Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Järjestelmän versio 2024.16 julkaistu

Maxtech logo symbol

Tässä Maxtech järjestelmän version 2024.16 oleellisimmat parannukset ja muutokset. 

Järjestelmän uudet ominaisuudet

Bruttopalkkaraportti: Suunniteltujen -, Kirjattujen – ja Maksuun menevien tuntien erittely raportilla

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työvuorot™ + Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™
Bruttopalkkaraportti
Maksettavien tuntien erittely raporteilla

Lähdemme selkeyttämään raporteilla sarakkeiden järjestystä loogisempaan suuntaan, jossa palkkaerittelyt on eri muuttujien tuottama lopputulos (suunnitellut tai kirjatut tunnit maksuun menevien tuntien pohjaksi + maksuun menevien tuntien manuaaliset muutokset + käytettävä työehtosopimus = muodostuva palkkaerittely). Muidenkin bruttopalkkaraportilla olevien sarakkeiden järjestystä on mietitty loogisempaan suuntaan.

Muutos on tarkoitus jalkauttaa muillekkin raporteille (tapahtumalista, tuntiraportti), aloitetaan muutos bruttopalkkarapotilta. Toimintoon liittyvä moduuli pitää erikseen aktivoida, joten ei hätää, se saadaan käyttöön hallitusti.

Tuomme bruttopalkkaraportille omiin osioihin seuraavat:

Suunniteltu-osio: Suunniteltu aloitusaika, suunniteltu lopetusaika, suunniteltu tauko, suunniteltu kesto. Suunnitellun tapahtuman kestoon vaikuttaa mm. suunnitellun tapahtuman leikkurit ja suunnitellun tapahtuman enimmäiskesto.

Kirjattu-osio: Kirjattu aloitusaika, kirjattu lopetusaika, kirjattu tauko, kirjattu kesto, vertailu(%) suunniteltuihin tunteihin

Maksuun-osio: Maksuun osioon tulee pohjaksi joko suunnitellut tai kirjatut kentät riippuen siitä, mitä työtuntien laskentatapaa käytetään. Maksuun meneviä aikoja voi vielä muokata ilman että muokkaa suunniteltuja tai kirjattuja aikoja.

Palkkaerittelyt-sarake: Palkkaerittelyt sarakkeessa näytetään palkkarivit, jotka lasketaan maksuun menevien aikojen mukaan.

Siirretään myös palkkariveihin vaikuttavia kenttiä palkkaerittelyt-sarakkeen vasemmalle puolelle, jolloin Palkkaerittelyt-sarake tulee olemaan palkkarivien laskentaan liittyvien muuttujien ”yhtälön” lopputulos. Tällaisia kenttiä ovat esimerkiksi Työehtosopimus (palkanlisät ym. määräytyvät tämän perusteella) ja työ, joka saattaa tuoda mukanaan muodostuviin palkkariveihin vaikuttavia leikkureita tai lisäpalkkarivejä.

Järjestelmän parannukset

Netvisor laskutusvienti: Mahdollisuus lisätä laskurivikommentteihin henkilön / työn / kustannuspaikan nimi

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Laskutusrivit, -aineistot ja kateraportti™
Netvisor laskutusvienti

Laajennettiin Netvisor laskutusviennin laskutusrivien kommenttivaihtoehtoja. Jatkossa pystytään lisäämään laskurivin kommentiksi tapahtumalla olevan henkilön, työn tai kustannuspaikan nimi laskurivikommenttiin.

Kommentin sisällön voi muokata viennin tekemisen yhteydessä valitsemalla halutut tiedot vientidialogin ikkunassa.

Bugikorjaukset ja muut parannukset

Avoimet vuorot / Kalenteri: Push-viestin lähettäminen käyttäjälle, kun uusi avoin vuoro tulee saataville

Azure AD: Käyttäjien ja käyttäjäoikeuksien tuonti: Mahdollisuus asettaa käyttäjään sidottu henkilö tuonnissa tiettyyn yksikköön Azuresta saatavan tiedon perusteella.

Työkartta / Kohteen alueen haku ja muokkaus: Kun avataan kohteen alue muokkaukseen, näytetään vain alue mitä ollaan muokkaamassa.