Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uudistettu käyttäjäoikeuksien hallinta julkaistu

Maxtech logo symbol

Tilannepäivitys

Uudistettu käyttäjäoikeuksien hallinta on julkaistu!

Olemme myös aktivoineet uudistetun käyttäjähallinnan käyttöliittymän käyttöön. Kaikki käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet on koneellisesti muutettu uuteen formaattiin. Käyttäjäoikeudet ovat säilyneet muutoksessa ennallaan.

Mikäli kuitenkin havaitset jotain poikkeavaa liittyen järjestelmän käyttäjäoikeuksiin, ota ensi tilassa yhteyttä Maxtechin käyttötukeen tuki@maxtech.fi tai p. 010 229 6200.

Ystävällisin terveisin,
Maxtech Ylläpito

Käyttöopas

Uudistetun käyttäjäoikeuksien hallinnan käyttöopas löytyy täältä:
https://tuki.maxtech.fi/?lsvr_kba_cat=kayttajaoikeudet

Tausta

Järjestelmä uudistuu ja kehittyy, jonka johdosta myös käyttäjäoikeuksien hallintaa kehitetään. Kiitos asiakkailtamme tulleesta palautteesta, jota olemme pyrkineet huomioimaan kehityksessä. Hallinta on pyritty yhtenäistämään järjestelmän muiden toimintojen kaltaiseksi.

Hyödyt

  • Käyttäjien ja käyttäjäoikeuksien massamuokkaus
  • Selkeämmät käyttöliittymät oikeuksien hallintaan
  • Automaattiset oikeudet käyttäjälle valittuun henkilöön
  • Käyttäjä voi jatkossa toimia useissa eri toimenkuvissa (esim. Tuntikirjaus, Työnjohto) web-käyttöliittymässä ja vaihtaa käyttäjäprofiilia alasvetovalikosta
  • Useassa organisaatiossa toimivien käyttäjien hallinnointi helpottuu merkittävästi

Tavoite

Tavoitteena on toimenkuviin liittyvien tunnusten yhtenäistäminen, esim. kaikilla asentajilla voi olla samanlaiset tunnukset. Tämä helpottaa tunnusten hallinnointia sekä käyttäjien ohjeistamista. Käyttäjäoikeuksien hallintaan löytyy käyttöohjeita täältä.

Miten muutos näkyy käyttäjille

Käyttäjätunnukset toimivat muutoksen jälkeen samalla tavalla kuin aikaisemmin, eli toimivuuden kannalta niihin ei tarvitse tehdä muutoksia. Käyttäjäoikeuksien hallinnointinäkymä muuttuu. Samoja asetuksia edelleen käytetään, mutta ne on jaoteltu eri osiin, jotta niitä ei tarvitse määrittää jokaiselle käyttäjälle erikseen.

Käyttäjätunnuksen rakenne

Alla olevissa kuvissa havainnollistetaan mistä asetukset löytyvät uudistetussa käyttäjäoikeuksien hallinnassa.

Päävalikko

Uusi käyttäjäoikeuksien hallinta on jaettu seuraaviksi toiminnoiksi.

Nykyisen käyttäjäoikeuksien hallinnan asetukset löytyvät uudesta seuraavasti:

Alla olevissa kuvissa havainnollistetaan mistä asetukset löytyvät uudistetussa käyttäjäoikeuksien hallinnassa.

Henkilötiedot

Henkilötiedot löytyvät jatkossakin käyttäjän asetuksista

Profiilit

Profiilit määritellään uudessa hallinnassa aina toimintoprofiilille sekä sisältöprofiilille

Oikeudet

Profiilikäyttäjän oikeudet määritellään uudessa hallinnassa aina sisältöprofiilille.

Moduulit

Moduulit määritellään uudessa hallinnassa aina toimintoprofiilille.

Toiminnot

Toiminnot määritellään uudessa hallinnassa aina toimintoprofiilille.

Suodattimet

Oletussuodattimet määritellään uudessa hallinnassa käyttäjäprofiilille.

Hyväksyntä

Hyväksyntäoikeudet määritellään uudessa hallinnassa Käyttäjäprofiilille.

Yksityiskohdat

Yksityiskohtaiset oikeudet määritellään uudessa hallinnassa Käyttäjäprofiilille.