Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Järjestelmän versio 2023.35 julkaistu

Maxtech logo symbol

Tässä Maxtech järjestelmän version 2023.35 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset. Arvioitu julkaisupäivä

Järjestelmän parannukset

Raportit eivät lataudu automaattisesti uudelleen muutoksen tekemisen jälkeen

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro, Maxtech EasyRaportit

Tämä toiminnallisuuden muutos parantaa raporttien käytettävyyttä. Kun järjestelmän raporteilla (tuntiraportti, tapahtumalista, bruttopalkkaraportti) tekee esimerkiksi tuntien tarkastusta ja muokkaa tapahtumaa, niin raportti ei automaattisesti lataa itseään uudelleen, jolloin on mahdollista tehdä korjaukset ja päivittää raportti vasta muutosten tekemisen jälkeen.

Tämä on kätevä toiminnallisuus tilanteessa, jossa raportilla on suuri määrä rivejä, ei tarvitse odottaa raportin uudelleen latausta joka muutoksen välissä. Muutoksen jälkeen uudelleen latauksen voi tehdä painamalla ”Lataa sivu uudelleen” tai jättää tuonnemmaksi jättämällä ilmoituksen huomiotta.

Varoita käyttäjää, jos suunniteltu-tilassa oleva tapahtuma yritetään muuttaa toteutuneeksi

Useimmiten oikea tapa suunniteltu-tilassa olevien vuorojen toteutuneeksi merkitsemiseen on joko kirjata toteuma tuntikirjauksella tai työvuorolistan kautta tai muulla vastaavalla kirjaustavalla. Jos tapahtuman tila muutetaan suoraan tapahtuman tiedoista, suunnitelma ei säily taustalla, kuten normaalikäytössä kuuluisi.

Karttanäkymä: Ajoneuvon tunnus näkymään kartalle

TUOTTEETMODUULIT
Työkartta, AjoneuvopaikannusKartta (Maxtech Pro)

Ajoneuvon takana oleva tunnus-kenttä on tuotu karttanäkymään. Puuttuva toiminnallisuus uuden ja vanhentuvan karttanäkymän välillä. Parantaa kokonaistilanteen hahmottamista, kun ajoneuvon tunnus näkyy heti eikä klikkauksen päästä. Tunnus on siis erillinen vapaateksti rekisterinumeron ja ajoneuvon nimen lisäksi.

Inoptics-laitteet omalle sivulleen

TUOTTEETMODUULIT
Työaika, Työaika+Inoptics

Eriytettiin Inoptics-tyyppiset leimauslaitteet omalle sivulle, ne olivat ennen Leimauslaitteet (Rtv3)-sivulla. Kyseessä on selkeästi eri laitteet, joten selkeytettiin näkymiä laitteiden osalta.

Kohteiden tuontiin tuki osoitteen tuonnille ja kohteen alueen haulle Maanmittauslaitoksen aineistosta

TUOTTEETMODUULIT
Työaika, Työaika+, Työkartta, Ajoneuvopaikannus, Maxtech EasyTiedon tuonti

Kohteita on mahdollista tuoda järjestelmään tiedon tuonnilla. Lisättiin tuki osoite-kentän tuonnille ja varmistettiin, että kohteen alue saadaan haettua heti tuonnin yhteydessä maanmittauslaitokselta. Tämä parannus vähentää manuaalityön määrää tilanteessa, jossa tuotavia kohteita on paljon.

Tuntiraportin yhteenvetonäkymään pyöristetyt tunnit-sarake

TUOTTEETMODUULIT
Työaika, Työaika+, Maxtech EasyTuntiraportti

Monessa tilanteessa pyöristetään tai tasataan. Pyöristettyjen tuntien määrä ei kuitenkaan näkynyt tuntiraportin yhteenvedossa, vain yksityiskohtaisessa näkymässä. Lisättiin erillinen sarake yhteenvetonäkymään, jossa pyöristetyt tunnit näkyvät.

Kalenteri: Käyttöliittymäparannuksia

TUOTTEETMODUULIT
Työaika, Työaika+, Työvuorot, Työvuorot+, Maxtech EasyKalenteri

Siirretty ”ilmoitukset” -kuvake samalle riville nimen ja valinnan kanssa. Poistettu erillinen ”huomautukset” -kuvake (kysymysmerkki), joka sisälsi samaa tietoa, mikä oli jo ”ilmoitukset” -kuvakkeen tiedoissa.

Asetusten ryhmittely ja uusi asetus viikkonumeron piilottamiselle Kalenterin asetukset-valikon uusi rakenne. Lisätty uusi asetus viikkonumeron näyttämiselle.

Järjestelmän bugikorjaukset

TUOTTEETMODUULIT
Työvuorot, Työvuorot+Työvuorolista

Työvuorolista: Päiväkohtaisten summien laskennan korjaus kun merkintä menee seuraavan vuorokauden puolelle

Kalenterilla havaittiin ongelma ”Näytä yön ylittävät tapahtumat”- ja ”Näytä päiväkohtaiset summat”-asetusten ollessa päällä, että toteutuneiden tapahtumien kestot laskettiin väärin eri vuorokausille. Korjattiin laskemaan yhteenvetoon summat oikein.

Työvuorolista: Vuorolla näkyvien tietojen leikkaantuminen kun tietoa on paljon

Työvuorolistalla, vuorolle voi olla paljon asiakkan, kohteen ja työn tietoja, ja näihin liittyen oli aiemmin rajoitus, kuinka paljon tietoa näkyy. Kuitenkin tämä oli ongelmallinen, koska joillekkin asiakkaille olennaista tietoa saattoi leikkaantua piiloon. Korjattiin venyttämällä vuoroa niin, että kaikki oleellinen tieto saadaan näkyviin.