Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Järjestelmän versio 2022.33 julkaistu

Maxtech logo symbol

Tässä Maxtech järjestelmän version 2022.33 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Järjestelmän parannukset

Manuaalisten palkka- ja laskurivien kopiointi suunnitelmalta toteutuneelle tapahtumalle

tuotteetmoduulit
Laskutusrivit, -aineistot ja kateraportti™
TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™
Työvuorot™
Palkkarivit
Laskutusrivit

Suunnitellulle tapahtumalle on mahdollista lisätä manuaalisia laskutus- ja palkkarivejä, jotka näkyvät Laskutusraportti (aikatapahtumat) ja Bruttopalkkaraportilla, kun tapahtuma on toteutunut. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa:

  • Asiakkaan kanssa on sovittu vaikkapa hyvityksestä seuraavan laskutuksen yhteydessä (lisätään suunnitelmalle hyvitysrivi).
  • Työntekijälle kuuluu maksaa kulukorvaus tietystä vuorosta (lisätään suunnitelmalle palkkarivi).


Suoran leimaustavan aikakatkaisuviiveen määrittäminen

TUOTTEETMODUULIT
Työaika™
Rakennusalan kulunvalvonta™
Maxtech pro -leimauslaitteet

Mikäli leimauslaitteelle on määritelty Tapahtuman aloitus ja lopetus suoraan leimauksesta -toiminto, voidaan näytön aikakatkaisuviivettä säätää. Tämä nopeuttaa leimaamista mikäli leimaajien määrä on suuri. Oletuksena aikakatkaisunviive on 10 sekuntia.

Asetuksen voi määrittää leimauslaitekohtaisesti valikossa Hallinta > Laitteet ja tunnisteet > Maxtech Pro -leimauslaitteet > muokkaa > Suoran leimaustavan aikakatkaisuviive (sekuntia).