Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Järjestelmän versio 2024.08 julkaistu

Maxtech logo symbol

Tässä Maxtech järjestelmän version 2024.08 oleellisimmat parannukset ja muutokset.

Järjestelmän uudet ominaisuudet ja parannukset

Saldoraportti: Näytä leikkaantuneiden liukumatuntien saldo

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika™
Maxtech Pro Työaika+™
Työaikaliukuma, Saldoraportti, Työaikaliukumaraportin enimmäismäärän ylittävä saldo

Järjestelmässä voidaan asettaa työaikaliukumalle enimmäismäärä. Kun enimmäismäärä ylitetään, saldo leikkautuu automaattisesti enimmäismäärään. Leikatuista tunneista voi olla kuitenkin tarve raportoida. Lisättiin saldoraportille yksityiskohtaiseen näkymään uusi sarake, jossa näkyy työaikaliukumasaldon enimmäismäärän ylittävät tunnit jos työaikaliukuman yläraja saavutetaan ja kirjaus joudutaan rajoittamaan.

Lounastauon helpompi ja nopeampi muokkaus raporteilla

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika™ Tapahtumalista, Tuntiraportti, Bruttopalkkaraportti

Helpotimme lounastauon / tauon korjaamista raporteilla. Tapahtumien avaamisen sijaan, voi tauon muokata tapahtumille klikkaamalla tauko-kentässä olevaa muokkausikonia, jolloin pääsee syöttämään lounastauon erillisessä ikkunassa.

Työaikamalli: Mahdollista vuorolisien muodostuminen aikatapahtumatyypeittäin

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™ Työaikamallien aikatapahtuma-asetukset

Jos organisaatiossa on tarve maksaa tietyille henkilöille tietyistä poissaoloista lisiä kellonaikojen mukaan. Koska lisät tulee muodostua tietyistä aikatapahtumatyypeistä tietyille henkilöille (tietyn työaikamallin henkilöille), aikatapahtumatyypin valinta ”Laske vuorolisät” ei riitä ratkaisemaan tarvetta. Laajennettiin työaikamallin asetuksia lisäämällä valittaviksi aikatapahtumatyypit, joilta vuorolisät halutaan laskea.

Pilkontasäännöt: Mahdollisuus muodostaa poissaolotapahtumat suunniteltujen työvuorojen mukaisesti

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työvuorot™ Aikatapahtumatyypit (hallinta)

Aikatapahtumatyypeillä on pilkonta-asetukset . Organisaatiossa saattaa olla henkilöstöä, joille suunnitellaan työvuorot pohjalle ja osalla ei, käytetään esimerkiksi normaalityöaikaa. Lisätään pilkonta-asetuksiin laajennus, jolla saadaan määritettyä pitkän tapahtuman pilkkomisessa muodostuvan tapahtuman kesto molemmissa tilanteissa. Esimerkiksi loman kirjaaminen tehdään usein pitkälle aikavälille, ja lomatapahtuma pitää muodostua oikean kestoisena ja halutuille päiville, joko suunniteltujen vuorojen mukaan tai henkilön normaalityöajan mukaan.

Järjestelmässä oli jo olemassa pilkonta-asetuksia suunniteltujen tapahtumien huomiointiin liittyen, parannettiin asetuksen toimintaa niin, että huomioidaan myös henkilön työaika-asetuksiin (työsopimuksella, työaikamallilla) asetettu työaikajärjestelmä pilkonnan yhteydessä, silloin saadaan huomioitua myös tilanne henkilöille, joilla ei ole suunniteltuja vuoroja järjestlemässä. Alla kuvattu vaikuttavat asetukset ja niiden keskinäinen vaikutus poissaolotapahtumien muodostamisessa.

Asetus aikatapahtumatyypin pilkonta-asetuksissa:

Asetus henkilön työaika-asetuksissa:

Työaikajärjestelmän huomiointi pilkonnan yhteydessä riippuen suunniteltujen tapahtumien huomiointi-asetuksesta:

Aikatapahtumatyyppien saldo: Tuntitason seuranta

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työaika+™Aikatapahtumatyypit (hallinta)

Saatavilla olevien saldojen määrää laajennettiin 2023.47 julkaisussa. Siinä aikatapahtumatyypin pystyy muuttamaan saldolliseksi. Laajennettiin aiempaa toiminnallisuutta vielä siten, että pystytään tekemään päivä-saldojen lisäksi myös tuntitason seurantaa.

Saldoseurannan voi aktivoida aikatapahtumatyypin takaa joko päivä- tai tuntikohtaisena. Seuranta tapahtuu saldoraporttien yksityiskohtaisessa näkymässä.

Järjestelmän muut parannukset ja bugikorjaukset

  • Bruttopalkkaraportti: Tehty merkittäviä optimointeja latausaikojen lyhentämiseksi.
  • Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™ – TTES: Korjattu tuntipalkkaisen korotetun ilta- ja yölisän muodostuminen sunnuntaina ylityössä.
  • Tiedon tuonti: Lisätty mahdollisuutta tuoda projekteja järjestelmään tiedon tuonti-toiminnallisuuden avulla.
  • Korjattu ongelma loma-tapahtumille palkkarivin muodostumisessa kuukausipalkkaiselle
  • Talenom myyntilaskuvienti: Liian pitkä viesti laskutuksen lisätiedot-kenttään aiheuttaa viennin epäonnistumisen. Tarkistetaan viestin pituus jo ennen lähetystä ja pyydetään korjaamaan virhetilanne mikäli sellainen syntyy.
  • Netvisor-vientiin lisätty tuki palkkajaksokohtaisen kirjausrivin viennille (payrollperiodcollector.nv)
  • Työaikojen vähennys varallaoloista ei toiminut oikein tilanteessa, jossa työaika-asetuksissa oli bruttopalkan määräytyminen: Laske vain lisät
  • Esihenkilön lisäys ei toiminut Yksiköt-sivulla, korjattiin virhe.
  • Sisäinen viestintä: Lisätty rivitys lähetettyjen viestien tarkastelu-tilaan, jotta luettavuus paranee. Muutettu viestien oletusjärjestys uusimmasta vanhimpaan.
  • Korjattu ongelma henkilön tallennuksessa. Henkilötunnuksen tarkastus epäonnistui ja esti tallennuksen.