Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Järjestelmän versio 2024.12 julkaistu

Maxtech logo symbol

Tässä Maxtech järjestelmän version 2024.12 oleellisimmat parannukset ja muutokset. 

Järjestelmän uudet ominaisuudet

Hakutoiminto

Web-järjestelmään on toteutettu yleinen hakutoiminto, jolla voi hakea järjestelmän valikosta ja tukiportaalista haluamaansa paikkaa tai hukassa olevaa ohjetta.

Haku-palkki näkyy kaikilla käyttäjillä, joilla on oikeus web-järjestelmään.

Kalenteri: Henkilön sopimustuntien asettaminen ja näyttäminen

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työvuorot™
Kalenteri

Lisättiin järjestelmään uusi työvuorosuunnittelua helpottava ominaisuus. Henkilön työsopimukselle voidaan syöttää viikottaiset sopimustunnit, ja ne näytetään kalenterinäkymässä.

Sopimustunneiksi voi syöttää viikkotason minimi- ja maksimitunnit (esim. 20 – 30 h / viikko). Jos henkilölle syötetty viikkotuntimäärä ei täyty tai menee yli, näytetään varoitus kalenterinäkymässä.

Sopimustuntien näyttäminen kalenterilla helpottaa työvuorosuunnittelun tekemistä siten, että henkilölle asetetut sopimustunnit ovat nähtävissä työvuorosuunnittelua tehdessä, eikä tarvitse kurkkia henkilön kanssa sovittuja tunteja työsopimukselta tai muualta henkilön tiedoista, joka voi olla jopa eri järjestelmässä. Ominaisuus auttaa suunnittelijaa pysymään työntekijän kanssa sovituissa tuntirajoissa.

Laskennallisen siirtymäajan näyttäminen raporteilla.

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro Työvuorot™
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™
Siirtymät, tuntiraportti, tapahtumalista, bruttopalkkaraportti

Laskennallisen siirtymäajan näyttäminen toteutettiin mobiilisovellukseen versiossa 1.34 . Vastaava tieto tuodaan näkyviin myös järjestelmän raporteilla.

Kyseessä on työvuorosuunnittelussa käytettävä lisätieto, jota ei käytetä laskennassa. Voidaan arvioida jo suunnitteluvaiheessa siirtymän kestoa ja vertailla myöhemmin toteutuneisiin siirtymätapahtumiin. Parannetaan työvuorojen suunnittelua myös tältä osin.

Osa-aikakertoimen kehittäminen järjestelmään ja tuki arkipyhien luontiin

TUOTTEETMODUULIT
Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™ (arkipyhät muodostuvat automaattisesti)
Osa-aikakerroin

Toteutettiin järjestelmään toiminnallisuus, jossa osa-aikaiselle henkilölle voidaan syöttää osa-aikaprosentti työsopimukselle. Henkilöiden osa-aikaisuuksissa voi olla paljonkin vaihtelua organisaation sisällä, joten muutoksen yhteydessä työsuhteen tyyppi-valinta siirrettiin työaikamallilta työsopimukselle, jotta osa-aikaprosentin määrittäminen ei vaadi erikseen työaikamallia eri osa-aikaprosenttia kohden, vaan se voidaan määrittää suoraan henkilön työsopimukselle, jolloin se on myös ajastaa jos osa-aikakerroin henkilön kohdalla muuttuu.

Osa-aikakerrointa hyödynnetään tällä hetkellä vain automaattisessa arkipyhien muodostamisessa, eli työehtosopimusten ollessa käytössä (TES-tuote), saadaan arkipyhämerkinnät muodostumaan automaattisesti TES:sin piirissä oleville henkilöille.

Osa-aikaprosentti-kenttä tulee näkyviin moduulin ollessa käytössä ja kun henkilön työsopimukselle on valittu kokoaikaisen työsuhteen sijaan osa-aikainen.

Bugikorjaukset ja muut parannukset

  • Olemme jatkaneet bruttopalkkaraportin optimointityötä, jotta saisimme latausajat ja käytön entistä jouhevammaksi isolla aineistolla.
  • Kalenteri: Arkipyhät eivät värjäytyneet punaisella. Korjattiin.
  • Kalenteri: Korjattu kalenterin suodatusta ryhmävalinnan ollessa käytössä.
  • Matkalaskuille haettiin vääriä a-hintoja hinnoittelun ollessa käytössä.
  • Netvisor-laskutusvienti: Verottoman hinnan pyöristys kahteen desimaaliin aiheutti ongelmia viennissä, korjattiin muuttamalla vientiin meneviä a-hintoja tarkemmiksi.
  • Toistuvat työvuorolistat: Korjattiin ongelma listojen näyttämisessä profiilikäyttäjille.
  • Varallaolot: Varallaolojen tuntimäärää ei laskettu oikein tilanteessa, jossa päivän työaika ylittää varallaolon määrän
  • Jaksoylityöt: Ongelmia jaksoylityön muodostumisessa; Jaksoylitöitä muodostui tietyssä tilanteessa, vaikka jaksoylityön raja ei ollut täynnä.