Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tag: Tiedote

Maxtech symbol

Järjestelmän versio 2023.11 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2023.11 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Järjestelmän parannukset

Profiilikäyttäjien massalisäys henkilöstö-sivulle

Henkilöstö sivulle on lisätty mahdollisuus profiilikäyttäjätunnusten massalisäykseen. Toiminnallisuus näkyy vain pääkäyttäjille, jotka ovat lisäksi käyttäjäoikeuksien hallitsijoita.

Toiminnallisuus lyhykäisyydessään: valitse henkilöt kenelle haluat luoda käyttäjätunnuksen ja klikkaa sivun alareunasta Lisää profiilikäyttäjät -painiketta. Valitse käyttäjäprofiili sekä lähetetäänkö salasanan asetuslinkki. Voit halutessasi määrittää milloin käyttöoikeus alkaa / päättyy > klikkaa lopuksi Lisää profiilikäyttäjät -painiketta.


Uudistettu Tapahtumien hallinnointi -näkymä

Uudistetussa näkymässä mm. seurantatasot on tuotu omalle välilehdelleen, palkanohjaustiedot on näytetään pudotusvalikkona, palkka- ja laskutustiedot näkymä on uudistunut. Tapahtumille voi lisätä myös kommentteja.


Raporttien uudistettu muokkaus-painike

Raporteilla näkyvä muokkaus-painike on uudistettu. Toistuvan tapahtuman muokkausvaihtoehdot näytetään, kun -painiketta klikataan.

Kokonaistyöaikaraportti

Kokonaistyöaikaraportille on tuotu näkyviin henkilönumero, yksikkö ja yksikön numero sarakkeet.

Uusi fontti

Järjestelmän UI-päivityksen yhteydessä muutettu yhtenäinen fontti eri selaimille.


Järjestelmän korjaukset

  • Uusi välilehtinäkymä vaihtoi väärälle välilehdelle, jos välilehtiä tulee lisää jonkin asetuksen muutoksen myötä
  • Kalenterin Toteutunut-määrä näytti väärin, kun tapahtumalle laitetaan Kirjauksen enimmäiskesto
  • Tietyillä selaimilla poissaoloanomuksien lähetyksen jälkeen selain kysyi uudelleenlähetystä
  • Kohteen sopimusloki ei listannut yleisillä ajoluokilla tehtyjä käyntejä
  • Lisää tapahtuma -painike ei toiminut ennen raportin tietojen lataamista

Maxtech symbol

Käyttötuki suljettu 24.2.2023

Käyttötuki on suljettu perjantaina 24.2 henkilöstön koulutuksesta johtuen. Tukiportaalin käyttöoppaasta löydät kattavasti ohjeita, mutta mikäli asiasi ei ratkea sitä kautta, niin voit palata asiaan jälleen maanantaina 27.2 tai laittaa tukipyynnön osoitteeseen tuki@maxtech.fi.

Palveluterveisin,

Maxtech käyttötuki

Maxtech symbol

Järjestelmän versio 2023.07.02 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2023.07 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja korjaukset.

Järjestelmän uudet ominaisuudet

Uudistettu työvuorolista

Uusi työvuorolista on käytettävissä/testattavissa valikossa Aika > Työvuorolista. Työvuoron esitystapaa voi muuttaa pysty tai vaaka asentoon. Vuoron kohdalla näytettäviä tietoja voi määrittää Asetukset-painikkeen takaa. Työvuolistan voi myös halutessaan tulostaa toimiston seinälle paperisena versiona tai lähettää sähköpostilla työntekijöille. Mikäli jokin asia ei miellytä uudessa työvuorolistassa, niin voit palata vanhaan käyttöliittymään ja antaa meille palautteen siinä samalla. Käymme aktiivisesti palautetta läpi, jotta työkalusta saadaan mahdollisimman hyvä.


Järjestelmän parannukset

Sisältöoikeuksien pikamääritys

Käyttäjäprofiilille on lisätty mahdollisuus sisältöoikeuksien pikamääritykseen. Sisältöoikeuksien pikamäärityksellä on mahdollista antaa oikeus henkilöihin, henkilöiden, henkilöstöryhmien tai yksiköiden esihenkilöstöasetusten kautta. Tämä mahdollistaa sen, että esihenkilöille ei yleensä tarvitse perustaa erillisiä käyttäjä- ja sisältöoikeusprofiileja, vaan sisältöoikeudet voidaan määrittää pikamääritysten avulla.

Tyypillinen henkilökohtainen käyttöoikeus – käyttäjälle mahdollisesti asetettu oma henkilö on aina käyttäjälle sallittu.
Tyypilliset esihenkilöoikeudet perustuen henkilöstön esihenkilömäärityksiin – sallii oikeudet kaikkiin henkilöihin, joiden esimies käyttäjälle asetettu henkilö on. (Hallinta > Henkilöstö > lisää/muokkaa > Yleiset-välilehti > Oma esihenkilö -kenttä)
Tyypilliset esihenkilöoikeudet perustuen henkilöstöryhmän esihenkilömäärityksiin – sallii oikeudet kaikkiin henkilöihin jotka kuuluvat henkilöstöryhmään, jonka esimies käyttäjälle asetettu henkilö on.
(Hallinta > Henkilöstö > Henkilöstöryhmät > lisää/muokkaa > Ryhmän esihenkilöt)
Tyypilliset esihenkilöoikeudet perustuen yksiköiden esihenkilömäärityksiin – sallii oikeudet kaikkiin yksiköihin, joiden esimies käyttäjälle asetettu henkilö on sekä henkilöihin jotka kuuluvat kyseisiin yksiköihin.
(Hallinta > Henkilöstö > Yksiköt > lisää/muokkaa > Yksikön esihenkilöt)Järjestelmän korjaukset

  • Kalenterin tulostaminen: valikko ja muut järjestelmän napit tulivat mukaan tulosteeseen
  • Koulutus ja osaaminen -rekisteri -sivulla ei näkynyt Ei-aktiiviset ja Roskakorissa olevat tiedot

Maxtech symbol

Maxtech-mobiilisovelluksen versio 1.27 julkaistu

Tässä juuri julkaistun Maxtech-mobiilisovelluksen oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.


Mobiilisovelluksen parannukset

Tuntikirjaus-toiminnossa reaaliaika- ja tuntikirjaaminen on ryhmitelty omille välilehdilleen. Tämä selkeyttää näkymää, mikäli käytössä on useita kirjausmalleja.

Mobiilisovelluksen Korjaukset

– Ajopäiväkirja: Korjauksia kuljetun matkan käsittelyyn ajon lisäyksessä ja muokkauksessa

– Yleinen: Korjauksia ja parannuksia tietojen synkronointiin

Maxtech symbol

Järjestelmän versio 2023.03 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2023.03 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Järjestelmän uudet ominaisuudet

Uusi palkanlaskennan ohjaustieto

Lisätty uusi palkanlaskennan ohjaustieto (Ylityöt työaikapankkiin), jolla voidaan ohjata muodostuneet ylityöt työaikapankkiin. Vrk-lisätyöt menevät joko maksuun tai työaikaliukumaan, mikäli vrk-lisätöiden laskenta on päällä työaika-asetuksissa.


Järjestelmän parannukset

Järjestelmän ulkoasuun tehtyjä muutoksia

Uloskirjautuminen

Järjestelmästä uloskirjautuminen tapahtuu jatkossa klikkaamalla -painiketta.

Välilehdet

Valitun välilehden alla on sininen viiva. Mikäli välilehtiä on paljon, niin viimeiset välilehdet on koottu Lisää-painikkeen alle. Toiminnallisuus auttaa esimerkiksi, kun järjestelmää käytetään pienemmällä näytöllä.

Päävalikko

Valittu kategoria ja sen alta valittu toiminto näytetään aktiivisena.

Automaattisten laskettujen rivien väri

Bruttopalkka- ja laskutusraportilla järjestelmän automaattisesti laskettujen rivien väri on muutettu violetiksi.Kalenteri: tapahtumien vieminen roskakoriin

Kalenteri-toimintoon on lisätty roskakori nopeuttamaan tapahtuman poistamista raahaamalla.


Käyttäjätunnukseksi automaattisesti sähköpostiosoite

Henkilöstö-sivulta lisättävälle käyttäjätunnukselle muodostuu käyttäjätunnukseksi automaattisesti henkilölle määritelty sähköpostiosoite. Mikäli sähköpostiosoitetta ei ole määritelty oletuksena käytetään etunimi.sukunimi muotoa.


Sisältöprofiilin piilotetut seurantatasot taulunäkymään

Oikeuksien rajoitukset -sarakkeessa näkyy ”Valinta piilotettu” sellaisen sisällön kohdalla, joka on valittu Piilota valinta -asetukseen.

Maxtech symbol

Vuoden 2023 tärkeät luvut päivitetty järjestelmään

Järjestelmään on päivitetty vuoden 2023 yleiset matkakorvaukset sekä ajoluokilta muodostuvat korvaukset. Nettopalkkojen laskentaan vaikuttavat luvut ovat myös päivitetty.

Mikäli organisaatiossanne on omia ajoluokkia ja palkkalajeja ne tulee muokata pääkäyttäjän toimesta.

  • Ajoluokkia ylläpidetään valikossa, Hallinta > Paikannus ja kalustonhallinta > Ajoluokat
  • Palkkalajeja ylläpidetään valikossa, Hallinta > Työaika ja palkat > Palkkalajit > Palkkalajit (ylävalikko)

Maxtech symbol

Järjestelmän versio 2022.51 julkaistu

Uudet ominaisuudet

Tiedon tuominen järjestelmään

Tiedon tuontitoiminnallisuuteen on tulossa huomattavia parannuksia. Ominaisuudesta löytyy erillinen artikkeli.

Taulunäkymään lisätään tiedon tuonti-painike, josta voi ladata täytettävän excel-mallitiedoston ja toteuttaa tuonnin. Käyttäjä voi määrittää, mitä kenttiä tuonnissa halutaan käyttää. Jos tieto on jo tallennettuna järjestelmään, rivi päivitetään.

Tuonnille lisätään alkuvaiheessa tuki henkilöiden, työluokkien, asiakkaiden, kohteiden, töiden ja kustannuspaikkojen sekä tuotteiden tuontiin.

Parannukset

Kalenteri

Kun vuorosta otetaan tekijä pois, tapahtuma siirtyi ”Tapahtumat ilman työntekijää” -riviksi ja siinä yhteydessä aikoja muutettiin kalenterin toiminnallisuuden mukaiseksi. Korjattiin niin, että vuoron aikoja ei muuteta tuossa yhteydessä, koska silloin vuoron alkuperäisen ajan tiedot menetetään (joudutaan etsimään historiatiedoista alkuperäinen aika).

Poissaoloviennit

Poissaolovientejä tehdessä, jos vietävällä jaksolla ei ollut poissaoloja, tiedostoa ei muodostunut ollenkaan. Tähän tehtiin parannus, että on mahdollista saada muodostumaan tyhjä tiedosto (tämä vaatii Maxtechin päästä aktivoinnin). Joissakin tapauksissa on tärkeää, että tiedosto muodostuu, vaikka onkin tyhjä, koska voidaan varmistua, että vienti kuitenkin onnistui vaikka poissaoloja ei olisikaan jaksolla.

Procountor-palkkavienti

Lisättiin mahdollisuus viedä tapahtuman lisätiedot rivikommentiksi.

Bugikorjaukset

Saldoraportit

Saldon summa muuttui muutoksista, jotka tehtiin päivämäärille ennen välisaldoa. Tähän tehdään korjaus, että summa näkyy oikein koko historia-näkymässä ja päänäkymän listassa.

Kustannuspaikan poisputoaminen mobiilituntikirjauksessa

Havaittiin, että henkilön kustannuspaikka putoaa pois tapahtuman lopetushetkellä Maxtech- mobiilituntikirjauksessa. Tämä korjattiin niin, että kustannuspaikkatieto säilyy tapahtuman lopetuksessa kuten pitää.

Maxtech symbol

Maxtech-mobiilisovelluksen versio 1.26 julkaistu

Tässä juuri julkaistun Maxtech-mobiilisovelluksen oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Tapahtumalistalla näkyvien tapahtumien järjestäminen vanhimmasta uusimpaan

Tuotteetmoduulit
Työaika™Tapahtumat (mobiili)

Tapahtumalistan asetuksiin on lisätty mahdollisuus muuttaa tapahtumien näyttäminen vanhimmasta uusimpaan tai päin vastoin.


Tuki Azure AD tunnistautumiseen kirjautumisen yhteydessä

Ohjeistus löytyy täältä.

Sovelluksen yleinen optimointi

Sovellukseen kirjautumisen ja käytön yhteydessä ladattavien tietojen optimointi, joka nopeuttaa sovelluksen käyttöä.


Korjaukset

  • Tuntikirjaus herjaa pakollisesta seurantatasosta, kun seurantataso on määritelty piilotettavaksi työn asetuksissa

Maxtech symbol

Järjestelmään julkaistu raportteja nopeuttavia optimointeja

Tällä ja viime viikolla olemme julkaisseet useita korjauksia, joilla on pyritty reagoimaan järjestelmässä viimeaikoina esiintynyttä hitautta, varsinkin sellaisissa tilanteissa, joissa ladataan isoja aineistoja, esimerkiksi palkka-ajojen yhteydessä bruttopalkkaraportilla.

Toivomme, että näistä optimoinneista on apua eri raporteilla, ja järjestelmän käyttö sujuu jouhevammin. Pyrimme jatkamaan optimointien tekemistä edelleen.

Maxtech symbol

Järjestelmän versio 2022.47 julkaistu

Tässä Maxtech järjestelmän version 2022.47 oleellisimmat uudet ominaisuudet, parannukset ja muutokset.

Järjestelmän uudet ominaisuudet

Aikatapahtumien värin määrittäminen

Aikatapahtumatyyppien asetuksiin on lisätty värin määritys. Asetukset löytyvät valikosta Hallinta > Asetukset > Aikatapahtumatyypit. Voit halutessasi myös palauttaa tallentamasi värin järjestelmän oletusväriin.


Järjestelmän parannukset

Henkilöstöryhmän jäsenien ja esihenkilöiden massamuokkaus

Henkilöstöryhmien termistöä muutettu Henkilö = Ryhmän jäsenet ja Esimiehet = Ryhmän esihenkilöt. Näille välilehdille lisätty myös mahdollisuus poistaa useampia henkilöitä kerralla.