Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Automaattisen arkipyhä-merkinnän määrittäminen

Työajanseurantaan kuuluvat myös arkipyhät. Arkipyhämerkinnät lisätään automaattisesti pyhäpäivää seuraavana yönä järjestelmän toimesta. Arkipyhä-merkinnän kesto määrittyy henkilön / työsopimuksen / työaikamallin päivittäisen normaalin työajan tai keskituntiansioon määritellyn mukaan. Arkipyhämerkintää ei lisätä, jos henkilöllä on päivälle työajaksi laskettava tapahtuma, palkaton sairauspoissaolo tai arkipyhän yli jatkuva loma.

Päivittäinen normaalityöaika ja automaattinen arkipyhämerkintä -asetukset löytyvät seuraavista paikoista.

  • Henkilön Työaika-välilehti
  • Henkilön työsopimuksen Työaika-välilehti
  • Työaikamallin Työaika-välilehti

Keskituntiansio

Huomioita mikäli organisaatioon on aktivoitu seuraavia moduuleja: Keskituntiansiot, Vuosineljänneksen keskimääräiset työtunnit (kiinteä jakaja)

  • Mikäli keskituntiansiot on käytössä ja ne on laskettu henkilölle (Hallinta > Työaika ja palkat > Keskituntiansiot) niin kesto muodostuu sen mukaan. Mikäli keskituntiansiota ei ole laskettu/määritelty henkilölle, niin arkipyhämerkintää ei lisätä automaattisesti.

Laske arkipyhäkorvaukset täytetunneille (tuntipalkkaiset) -asetus

Mikäli arkipyhänä on tehty työtä vähemmän kuin normaalin työpäivän verran niin vajaille tunneille lisätään arkipyhäkorvaus.

Oliko tästä ohjeesta hyötyä?

1