Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sisältöprofiilit

Tämä ohje koskee Maxtech Pro™ -palvelua. Maxtech Easy™ käyttäjille on olemassa erilliset ohjeet.

KÄYTTÄJÄTKÄYTTÄJÄPROFIILITTOIMINTOPROFIILITSISÄLTÖPROFIILIT

Sisältöprofiililla määritellään mihin sisältöön on oikeus.

Yleistä

Sisältöprofiili ei ole pakollinen käyttäjätunnuksen toimivuuden kannalta. Sisältöprofiilia voidaan käyttää, mikäli käyttäjän (esim. esihenkilö) tarvitsee nähdä omien kirjausten lisäksi myös muiden käyttäjien kirjaukset, tai jos käyttäjältä tulee rajata jotain muuta sisältöä pois. Sisältöprofiililla määritellään oikeuksia järjestelmässä oleviin sisältöihin, kuten henkilöstöön ja asiakkaisiin.

Käyttäjälle mahdollisesti asetettu oma henkilö on aina käyttäjälle sallittu, kaikista rajoituksista riippumatta.

Sisältöprofiilit-sivulla näkee kaikki organisaation sisältöprofiilit. Sisältöprofiilin nimi, mihin käyttäjäprofiileihin se on liitetty ja oikeuksien rajoitukset.

Yhdellä Käyttäjäprofiililla suositellaan käytettävän yhtä sisältöprofiilia, jotta hallinnointi olisi mahdollisimman yksinkertaista.


Sisältöprofiilin lisääminen

Anna sisältöprofiilille nimi sekä mahdolliset lisätiedot. Lisätietoihin voi kirjata esimerkiksi yksikön nimen, jolloin on helpompi hahmottaa mikä sisältöprofiili tulee valita, kun yksikköön tulee uusi esihenkilö.

Oikeudet

Oikeudet-sivulla voidaan valita tiettyjä sisältötyyppejä, joiden rivejä halutaan sallia tai estää. Sisältötyyppejä ovat: Henkilöstö, Yksiköt, Kohteet, Kalusto, Asiakkaat ja Asiakasluokat.

Jos sisältötyypille ei ole valittu sallittuja rivejä eikä asetusta “Estä kaikki nykyiset ja tulevat”, kaikki paitsi estetyiksi valitut rivit ovat sallittuja.

Jos sisältötyypille valitaan sallittuja rivejä, loput saman sisältötyypin riveistä estetään. (Huom! Vain estetyiksi valitut rivit estävät rivien näkymisen myös silloin, kun toinen yhtä aikaa käytössä oleva sisältöprofiili sallisi ne.)

Esimerkki:

  • ”Sisältöprofiili 1” sallii neljä valittua henkilöä ja estää loput
  • ”Sisältöprofiili 2” sallii kaikki paitsi neljä estetyksi valittua

Tässä tapauksessa käyttäjälle näkyy kaikki henkilöt pois lukien Sisältöprofiililla 2 estetyksi valitut.

Sisältöprofili 1
Sisältöprofiili 2

Jos käytössä on useita sisältöprofiileja, estetään kaikki ne rivit ja sisältötyypit, jotka yksikään profiili estää. Jos jokin profiileista sallii jonkin sisältötyypin kaikki rivit, kaikki kyseisen sisältötyypin rivit sallitaan. Muutoin sisältötyyppien riveistä sallitaan kaikki ne, jotka niille on yhteensä valittu sallituksi kaikissa profiileissa.

Yksikkörajoitusten vaikutus sallittuihin henkilöihin ja kalustoon

Yksiköt rajoittavat henkilöitä, jos molemmat näistä ehdoista täyttyvät:

  • Yksittäisiä yksiköitä on valittu sallituksi
  • Kaikki paitsi mahdollisesti erikseen estetyt henkilöt ovat sallittuja

Ehtojen täyttyessä sallitaan kaikki sallituille yksiköille kuuluvat henkilöt, joita ei ole erikseen estetty, ja lisäksi “Tyhjä” henkilö sekä tapahtumien “Kuka tahansa” -henkilövalinta.

Yksiköt rajoittavat vastaavasti kalustoa, jos samat ehdot täyttyvät vastaavasti yksiköille ja kalustolle. Tällöin sallitaan kaikki sallituille yksiköille kuuluva kalusto, paitsi erikseen estetyt rivit, ja “Tyhjä” kalusto.

Alla olevassa esimerkissä sallitaan yksikkö X:ään liittyvät sisällöt.


Salli kaikki paitsi estetyt

Tämän voi valita esimerkiksi, jos halutaan sallia kaikki muut paitsi erikseen estetyt.


Estä kaikki nykyiset ja tulevat

Estää sisältötyypiltä kaikki muut paitsi ”Tyhjät”.

Esimerkki: esihenkilön pitää nähdä henkilöiden tuntikirjaukset, mutta ei ajotapahtumia.


Salli sisällön lisääminen ja sisältöoikeuksien laajeneminen

Asetus tuo käyttäjälle näkyviin Lisää-painikkeen esimerkiksi sisältötyypin hallintasivulle. Mikäli tätä ei ole sallittu, niin sallitut rivit näkyvät ja niitä voi muokata, mutta uusia ei voi lisätä.


Asiakasluokkien vaikutus sallittuihin asiakkaisiin ja kohteisiin

a) Jos kaikki asiakasluokat paitsi mahdollisesti erikseen estetyt ovat sallittuja, ja organisaatiossa on vähintään yksi asiakasluokka:

  • Kaikki paitsi mahdollisesti erikseen estetyt asiakkaat ja kohteet ovat sallittuja
  • “Tyhjä” asiakas ja “Tyhjä” kohde ovat sallittuja

b) Jos jotkut erikseen valitut asiakasluokat ovat sallittuja, ja sallittuja asiakkaita ei ole erikseen valittu, eikä kaikkia ole estetty asetuksella “Estä kaikki nykyiset ja tulevat”:

  • Kaikki sallituille asiakasluokille kuuluvat asiakkaat ovat sallittuja, paitsi erikseen estetyt
  • Jos yksikin asiakas sallittiin tällä perusteella, sallitaan myös “Tyhjä” asiakas

Jos yllä oleva salli yhdenkin asiakkaan ja sallittuja kohteita ei ole erikseen valittu, eikä kaikkia ole estetty asetuksella “Estä kaikki nykyiset ja tulevat”:

  • Sallitaan kaikki sallituille asiakkaille kuuluvat kohteet, paitsi erikseen estetyt
  • Jos yksikin kohde sallittiin tällä perusteella, sallitaan myös “Tyhjä” kohde

Poikkeuksen tähän muodostaa organisaatioasetus “Rajoita käyttäjäoikeuksia kohteisiin yksikön perusteella”. Jos se on päällä, näitä ei noudateta.

Oliko tästä ohjeesta hyötyä?

Keskiarvo 5 / 5. Arvosteluita yhteensä: 1

Harmi, ettei tästä ohjeesta ollut sinulle hyötyä.

Haluatko kertoa meille, kuinka voisimme parantaa ohjeen sisältöä?

Jos haluat vastauksen lähettämääsi palautteeseen, ole hyvä ja syötä mukaan yhteystietosi.