Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Toistuvat työvuorolistat (Maxtech Easy)

Tämä ohje koskee Maxtech Easy Työvuorot™ -tuotetta.
Maxtech Pro™ -tuotteille on erillinen ohje.

Seuraavat moduulit määrittävät toistuviin työvuorolistoihin liittyvät käyttöoikeudet. Käyttäjän moduuleja hallinnoidaan toimintoprofiilin asetuksissa.

MODUULIMERKITYS
Toistuvat työvuorolistat (Hallinta) Pääsy tähän näkymään

Toistuvat työvuorolistat mahdollistavat säännöllisesti toistuvien työvuorojen suunnittelun siten, että työvuorot suunnitellaan halutun pituisena jaksona, jota järjestelmä toistaa automaattisesti. Jos vuorot toistuvat esimerkiksi kolmen viikon kierrossa samanlaisina, voidaan toistuvilla työvuorolistoilla määrittää yksi kolmen viikon jakso ja asettaa se toistumaan automaattisesti, jolloin vain muutokset täytyy hallinnoida käsin Kalenteri-näkymässä.

Kun toistuva työvuorolista on määritetty, järjestelmä luo tapahtumat automaattisesti sen perusteella asetusten mukaisesti. Toistuvan työvuorolistan pohjalta luotuja tapahtumia voi muokata vastaavasti kuin käsin lisättyjäkin, joten yksittäisten muutosten tekeminen on helppoa.

Toistuvien työvuorolistojen tärkeimmät asetukset

Yleiset-välilehti

Yleiset-välilehden asetuksilla määritellään toistuvan työvuorolistan pituus, voimassaoloaika ja muut toimintaan liittyvät asetukset.

KENTTÄTARKOITUS
AsiakasValinnalla voidaan tehdä asiakaskohtaisesti toistuva työvuorolista. Jos on valittu, kaikki tämän listan perusteella luotavat vuorot kohdistuvat valittuun asiakkaaseen.
KohdeValinnalla voidaan tehdä kohdekohtaisesti toistuva työvuorolista. Jos on valittu, kaikki tämän listan perusteella luotavat vuorot kohdistuvat valittuun kohteeseen.
Listan pituusListan pituus määrittää, minkä pituisissa jaksoissa vuorot luodaan. Jos pituus asetetaan kalenteriviikkoina, se alkaa aina maanantaista. Jos pituus asetetaan päivinä, ajoitus riippuu asetetusta Tapahtumat luodaan alkaen -päivästä.
Tapahtumat luodaan alkaenEnsimmäinen päivämäärä, jolle vuoroja luodaan.
Tapahtumat luodaan astiViimeinen päivämäärä, jolle vuoroja luodaan. Jos tyhjä, vuoroja luodaan toistaiseksi.
Tapahtumat luodaan … päivää etukäteenListan mukaiset vuorot luodaan, kun ensimmäiseen päivään on aikaa tässä asetettu määrä päiviä. Koko listan vuorot luodaan aina kerralla eli esimerkiksi kolmen kalenteriviikon pituiselta listalta luodaan kolmen viikon vuorot, kun listan ensimmäiseen päivään on aikaa tähän asetettu määrä päiviä.
Tapahtumat luodaan … tilaanTyypillisesti vuorot luodaan suunniteltu- tai valmistelu-tilaan. Suunnitellut vuorot näkyvät työntekijöille työvuorolistalla, valmistelu-tilassa olevat vuorot vain niille käyttäjille, joille on sallittu valmistelu-tilassa olevien vuorojen tarkastelu käyttäjäprofiilin asetuksissa.

Suunniteltujen vuorojen näkyvyyttä voi rajata ajallisesti käyttäjäprofiilin asetuksella Rajoita tulevien ja menneiden tietojen näkyvyyttä.
AloitusajankohtaAloitusajankohta määrittää, mistä kohdasta listaa vuorojen luonti aloitetaan. Asetusta tarvitaan yleensä vain tilanteessa, jossa toistuvaan työvuorolistaan halutaan tehdä muutos tietystä päivästä eteenpäin. Tällöin kannattaa käyttää näkymän yläreunan Jatka listaa uudella listalla -painiketta, joka asettaa asetukset automaattisesti oikein valitun muutospäivän perusteella.

Uusi toistuva työvuorolista toimii oletusarvolla, jos Tapahtumat luodaan alkaen -päivämäärä asetetaan niin, että listan ensimmäisen päivän tapahtumien kuuluu tulla kyseiselle päivälle.
Avoimien henkilöiden määräValinnalla voidaan lisätä toistuvalle työvuorolistalle henkilörivejä, jotka eivät ole sidottu oikeisiin henkilöihin. Tämä mahdollistaa vuorojen suunnittelun henkilötasolla tilanteessa, jossa oikea henkilö ei ole suunnitteluvaiheessa vielä tiedossa. Avointen henkilöiden vuorot luodaan ilman linkitettyä henkilöä ja voidaan esimerkiksi Kalenteri-näkymässä siirtää oikealle henkilölle.

Työvuorolista-välilehti

Työvuorolista-välilehdellä luodaan listalle kuuluvat vuorot ja liitetään ne tarvittaessa Henkilöihin. Näkymässä näkyy Yleiset-välilehden Listan pituus -kohdan asetuksen mukainen määrä päiviä.

Listalla näkyvät henkilöt, joille on henkilön Asetukset-välilehdeltä asetettu työvuorosuunnittelu käyttöön. Jos listalle on valittu kiinteä kohde, näytetään vain ne henkilöt, jotka on asetettu työntekijöiksi kyseiseen kohteeseen.

Muutosten tekeminen toistuvaan työvuorolistaan

Jos muutos tulee voimaan heti, se voidaan tehdä muuttamalla halutut asiat suoraan toistuvan työvuorolistan tietoihin. Tällöin muutos päivittyy tallennuksen jälkeen heti kaikille kyseisen toistuvan työvuorolistan perusteella luoduille tuleville tapahtumille, joita ei ole muokattu.

Jos muutos halutaan ajastaa tapahtumaan vasta tulevaisuudessa, kannattaa se tehdä Jatka listaa uudella listalla -painikkeella, joka näkyy välilehtien yläpuolella toistuvan työvuorolistan muokkauksessa. Tällä tavalla järjestelmä asettaa nykyisen listan päättymään ja uuden alkamaan saumattomasti eikä asetuksia tarvitse muuttaa poislukien uuteen listaan tehtävät muutokset.

Toistuviin työvuorolistoihin liittyvät yleiset asetukset

Näkymän yläreunan -kuvakkeesta voi valita, näytetäänkö asiakas ja kohde valittavana toistuvan työvuorolistan asetuksissa. Lisäksi ne voi asettaa tarpeen mukaan pakollisiksi (jos esimerkiksi halutaan, että toistuvat työvuorolistat luodaan aina kohdekohtaisesti, voidaan kohde asettaa pakolliseksi)

Oliko tästä ohjeesta hyötyä?

Keskiarvo 0 / 5. Arvosteluita yhteensä: 0

Harmi, ettei tästä ohjeesta ollut sinulle hyötyä.

Haluamme kehittää ohjetta palautteesi perusteella.

Kerro kuinka voimme parantaa ohjeen sisältöä?