Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Työaikaliukuman asetukset

Tämä ohje koskee Maxtech Pro™ -palvelua. Maxtech Easy™ käyttäjille on olemassa erilliset ohjeet.

Työaikaliukuma käytössä

Työaikaliukuma asetetaan henkilölle käyttöön valikosta Hallinta > Henkilöstö > muokkaa > Asetukset-välilehti.

Työaikaliukuman käyttöön on erilaisia vaihtoehtoja.

 • Ei käytössä: Liukumasaldon laskenta ei ole käytössä. Henkilön normaalin päivittäisen työajan ylittävät merkinnät käsitellään lähtökohtaisesti ylitöinä.
 • Kyllä (Perustuen normaaliin päivittäiseen työaikaan): Liukumasaldon laskennassa huomioidaan henkilön normaali päivittäinen työaika henkilön työaika-asetusten mukaisina työpäivinä. Työaika-asetusten mukaiset työpäivät, joille ei ole työaikamerkintää, kerryttävät liukumasaldoon normaalin päivittäisen työajan verran miinusta. Työaika-asetusten mukaisten vapaapäivien työajaksi laskettavat merkinnät kerryttävät liukumasaldoa merkinnän pituuden verran. Henkilön normaalin päivittäisen työajan ylittävät merkinnät siirtyvät lähtökohtaisesti työaikaliukumasaldoon (ei ylitöiksi).
 • Kyllä (Perustuen normaaliin päivittäiseen työaikaan ja vain päivinä, joilla työajaksi laskettava merkintä): Muuten vastaava kuin ”Kyllä (Perustuen normaaliin päivittäiseen työaikaan)”, mutta liukumasaldon laskennassa huomioidaan vain päivät, joille on työajaksi laskettava merkintä. Työaika-asetusten mukaiset työpäivät, joille ei ole työaikamerkintää, eivät siis muuta liukumasaldoa.
 • Kyllä (Perustuen päivittäiseen työaikaan, kaikkina päivinä, joilla työajaksi laskettava merkintä): Muuten vastaava kuin ”Kyllä (Perustuen normaaliin päivittäiseen työaikaan)”, mutta liukumasaldon laskennassa huomioidaan normaaliin päivittäiseen työaikaan suhteutettuna kaikki päivät, joille on työajaksi laskettava merkintä. Työaika-asetusten mukaisten vapaapäivien työaikamerkinnät kerryttävät siis miinusta kirjauksen ollessa normaalia päivittäistä työaikaa lyhyempi.
 • Vain saldon käsin ohjaus: Liukumasaldoa muutetaan vain Saldoraportin käsinohjauksilla.

Työaikaliukuman lisäasetukset

Työaikaliukuman lisäasetukset löytyvät Työaikaliukuma-välilehdeltä Henkilön takaa.

 • Työaikaliukuman alkusaldo: tähän asetetaan lukema, josta työaikaliukuman laskenta alkaa
 • Työaikaliukuman alkusaldon päiväys: tähän asetetaan päivämäärä, mistä alkaen saldoa aletaan laskemaan
 • Työaikaliukuman ylityösääntö: tähän asetetaan sääntö, miten työaikaliukuma toimii ylityölaskennassa (toiminnallisuus kuvattu alempana tarkemmin)
 • Työaikaliukuman esitystapa: vaihtoehtoina on Tunnit ja tunnin osat, Täydet tunnit tai Työpäivinä
 • Työaikaliukuman esitystapa:
  • Reaaliaikainen näyttää sen hetkisen saldon
  • Näytä eilisen loppusaldo näyttää edellisen päivän päättymishetken saldon
 • Työaikaliukuman asetukset: Asetuksia hallitaan valikossa Hallinta > Asetukset > Työaikaliukuma.
 • Työaikaliukuman enimmäismäärä: tähän voidaan määrittää leikkuri, jonka ylittävät tunnit eivät kerry liukumasaldoon vaan ovat ns. ”talkootunteja”

Työaikaliukuman ylityösäännöt

Työaikaliukumalle voidaan asettaa erilaisia ylityösääntöjä, jotka vaikuttavat liukuman kertymään kun ylitöitä tehdään.

Asetuksen vaihtoehdot

Sääntö 1. Normaalitunnit ja normaalin työajan ylittävät tunnit yksinkertaisena saldoon (Kyse ei oletuksena ole ylityöstä)
Sääntö 2. Normaalitunnit ja ylityötunnit korotettuina saldoon (Ylityön perusosat poistetaan)
Sääntö 3. Normaalitunnit ja ylitöiden perusosat yksinkertaisena saldoon (Ylitöiden korotusosasta luodaan palkkarivit)
Sääntö 4. Vain ylityötunnit korotettuina saldoon (Normaalitunteja ei huomioida saldossa. Ylityön perusosat poistetaan.)
Sääntö 5. Vain normaalitunnit lasketaan saldoon (Lisätyö-/Ylityötunteja ei lasketa saldoon, mutta niistä luodaan palkkarivit)
Sääntö 6. Vain normaalin työajan ylittävät tunnit lasketaan (ja oletuksena ne tulkitaan yksinkertaisena laskettaviksi liukumatunneiksi)

Alla olevassa esimerkissä henkilön vrk-lisä- ja ylitöiden laskenta on päällä. Normaali päivittäinen työaika on 7.5h, vrk-ylitöiden rajat: 50% = 8h ja 100% = 10h.

Sääntö 1. Normaalitunnit ja normaalin työajan ylittävät tunnit yksinkertaisena saldoon (Kyse ei oletuksena ole ylityöstä)

Päivän työaikakirjaus
Liukumasaldo kirjauksen jälkeen


Sääntö 2. Normaalitunnit ja ylityötunnit korotettuina saldoon (Ylityön perusosat poistetaan)

Päivän työaikakirjaus
Liukumasaldo kirjauksen jälkeen


Sääntö 3. Normaalitunnit ja ylitöiden perusosat yksinkertaisena saldoon (Ylitöiden korotusosasta luodaan palkkarivit)

Päivän työaikakirjaus
Liukumasaldo kirjauksen jälkeen


Sääntö 4. Vain ylityötunnit korotettuina saldoon (Normaalitunteja ei huomioida saldossa. Ylityön perusosat poistetaan.)

Päivän työaikakirjaus
Liukumasaldo kirjauksen jälkeen

Sääntö 5. Vain normaalitunnit lasketaan saldoon (Lisätyö-/Ylityötunteja ei lasketa saldoon, mutta niistä luodaan palkkarivit)

Mikäli valitset tämän asetuksen, niin henkilön vrk-lisätöiden laskenta täytyy olla päällä. Muutoin lisätyön osuus 0.5h menee liukumasaldoon.

Päivän työaikakirjaus
Liukumasaldo kirjauksen jälkeen


Sääntö 6. Vain normaalin työajan ylittävät tunnit lasketaan (ja oletuksena ne tulkitaan yksinkertaisena laskettaviksi liukumatunneiksi)

Päivän työaikakirjaus
Liukumasaldo kirjauksen jälkeen

Oliko tästä ohjeesta hyötyä?

Keskiarvo 4.7 / 5. Arvosteluita yhteensä: 3

Harmi, ettei tästä ohjeesta ollut sinulle hyötyä.

Haluatko kertoa meille, kuinka voisimme parantaa ohjeen sisältöä?

Jos haluat vastauksen lähettämääsi palautteeseen, ole hyvä ja syötä mukaan yhteystietosi.