Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Käyttöopas: Aikatapahtumatyyppien asetukset

Tämä ohje koskee Maxtech Pro™ -palvelua. Maxtech Easy™ käyttäjille on olemassa erilliset ohjeet.

Aikatapahtumatyypit-näkymässä hallinnoidaan järjestelmässä käytettävissä olevia tapahtumatyyppejä ja niiden käyttäytymistä esimerkiksi työaikojen, ylitöiden ja lisien laskennassa. Aikatapahtumatyypeittäin on myös mahdollista säätää miten ne käyttäytyvät työaikaliukuman, automaattisten taukojen ja palkanlaskennan suhteen.

Vain aktiiviseksi merkityt tapahtumatyypit ovat käytettävissä. Halutessasi poistaa tapahtumatyypin käytöstä, muokkaa käytöstä poistettavaa tapahtumatyyppiä ja muuta sen tilaksi ”ei-aktiivinen” tai ”roskakorissa”. Voit tuoda järjestelmän käyttöön selkeyttä laittamalla ei-aktiiviseksi sellaiset aikatapahtumatyypit, joita ei tarvitse kirjata.

Halutessasi ottaa tapahtumatyypin käyttöön, etsi haluamasi tapahtumatyyppi valitsemalla suodattimesta ”ei-aktiiviset”, ”roskakorissa” tai tyhjä valinta (tyhjä näyttää kaikki sekä käytössä olevat että käytöstä poistetut). Muokkaa käyttöön otettavaa tapahtumatyyppiä ja muuta sen tilaksi ”aktiivinen”.

Tapahtumatyyppikohtaiset oletusasetukset ovat yleensä toimivia eikä niitä tyypillisesti tarvitse muuttaa.

Jos et näe jotain asetusta, organisaatiossasi ei mahdollisesti ole asetuksen vaatima tuote tai moduuli käytössä.

Yleiset aikatapahtumatyyppien asetukset

Aikatapahtumatyypin nimi

Tapahtumatyypin nimi ei lähtökohtaisesti ole muutettavissa. Järjestelmästä löytyy yli 130 erilaista aikatapahtumatyyppiä. Voit tarkistaa kaikki saatavilla olevat aikatapahtumatyypit hakemalla listan uudelleen ilman tila-suodatusta.

aikatapahtumatyyppejä voi valita ja sille voidaan tehdä kirjauksia. Huomioi esimerkiksi aikatapahtumatyypin valinnan päivitys kirjausmalleille aktivoinnin jälkeen.

Jos sopivaa aikatapahtumatyyppiä ei löydy, ota yhteyttä tukeemme. Maxtech-järjestelmään pyritään lisäämään kaikki asiakkaillemme tarpeelliset ja monikäyttöiset aikatapahtumatyypit.

Lyhyt nimi ja väri

Aikatapahtumatyypin lyhytnimen ja värin avulla saadaan tiivistettyä ja selkeytettyä kalenterinäkymää ja raportteja organisaation omiin tarpeisiin. Kalenterinäkymässä voidaan esimerkiksi korvata ajat aikatapahtumatyypin lyhenteellä.

Tästä artikkelista löydät ohjeita aikatapahtumatyyppien ja työvuoromallien värien hyödyntämisestä työvuorosuunnittelussa ja työajanseurannassa.

Muut yleiset asetukset

ASETUSTARKOITUS
Valittavissa työn aikatapahtumatyypiksiVain aikatapahtumatyypit, joille on valittu kyllä, voidaan asettaa Työn aikatapahtumatyypiksi.
On kuittausKuittaus-tyyppisille tapahtumille tallennetaan vain yksi aikaleima (ei erillistä loppuaikaa).
On lepoaikaaTapahtumatyypit, joille on valittu kyllä, käsitellään lepoaikana työajan sijaan viikko- ja vuorokausilevon laskennassa. Näiden lisäksi lepoajaksi huomioidaan aika, jolle ei ole mitään kirjauksia.
Tapahtuman lisäys usealle päivälleAikatapahtumatyypeille kannattaa määrittää, miten tapahtuma pilkkoutuu tapahtumiksi tilanteessa, jossa mobiilisovelluksesta tai leimauslaitteelta tulee useamman päivän mittainen kirjaus. Lue lisää aiheesta: Tapahtuman lisäys usealle päivälle
TilaMäärittää, onko kyseinen aikatapahtumatyyppi käytettävissä. Vain aktiivinen-tilassa olevat aikatapahtumatyypit ovat käytettävissä.

Työaikaliukuma ja tauot

Työaikaliukumien ollessa käytössä, on syytä tarkistaa jokaisen käytössäolevan aikatapahtumatyypin kohdalta ”Käytä työaikaliukuman laskennassa”-asetus. Saldomuutos voidaan tarvittaessa ohittaa kokonaan päivänä, jona on tietyn tyyppinen aikatapahtuma. Tarkempi ohje työaikaliukuman ja tapahtuman keston huomioinnista tässä artikkelissa. Tutustu myös muihin työaikaliukuman ohjeartikkeleihin täällä.

Järjestelmässä on mahdollista käyttää automaattista lounastaukoa . Aikatapahtumatyypin ”Käytetään automaattisen lounastauon laskennassa”-valinnalla saadaan aikatapahtumatyyppikohtaisesti määritettyä esimerkiksi tilanne, että tuleeko matka-tyyppiselle tapahtumalle lounastaukoa vai ei.

Poissaolot ja lomat

Poissaolojen hallinnassa aikatapahtumatyypit, joita voi anoa poissaoloksi, merkitään aikatapahtumatyypin ”On poissaolo”-asetuksella. Silloin poissaolo tulee valittavaksi poissaoloanomusten lähettämisen yhteyteen.

Voit tutustua tarkemmin poissaolojen hallintaan ja sen käyttöönottoon täällä.

”On poissaolo”- ja ”On loma”-asetukset ovat tarpeellisia myös järjestelmän tarjoamiin loma- ja poissaolotapahtumien siirtoihin.

Palkanlaskentaan liittyvät asetukset

ASETUSTARKOITUS
Laske työajaksi / sopimustunneiksiAikatapahtumatyypin laskenta työajaksi vaikuttaa mm. ylitöiden laskentaan, työajan lyhennysvapaiden ja lomien kertymiseen.
Laske ylityöt”Kyllä” silloin kun halutaan, että aikatapahtumatyypin kirjauksille lasketaan ylityöt.
Alentaa viikko- ja jaksoylityön tuntirajojaVoidaan määrittää aikatapahtumatyypille, alentaako se tasoittumisjaksolle asetettuja tuntirajoja.

Lue lisää jaksoylitöiden laskennasta ja tasoittumisjaksoista täältä.
Laske palkkatiedot *)”Kyllä” silloin kun halutaan, että kyseinen aikatapahtumatyyppi näytetään bruttopalkkaraportilla ja sille muodostetaan palkka-aineistoa.
Laske ylityökertymään”Kyllä” silloin kun halutaan, että kyseinen aikatapahtumatyyppi lasketaan ylityökertymään.
Palkan tyyppiTavallinen = Perustuntien palkkarivi muodostuu asetun oletuspalkkalajin tai maksuryhmäkohtaisen palkkalajin mukaan.

A-hinta muodostuu henkilön palkanmuodostumiseen liittyvien asetusten perusteella (näitä esim. työsopimus, palkkalajien asetukset ja hinnoittelu, palkkaluokat, taulukkopalkat, työehtosopimukset).

KTA (Jaksottainen) = Vaatii toimiakseen henkilölle määritellyn jaksottaisen keskituntiansiorivin ja palkanlaskennan a-hinnat.
KTA (Vuotuinen) = Vaatii toimiakseen henkilölle määritellyn vuotuisen keskituntiansiorivin ja palkanlaskennan a-hinnat.

Palkaton = Perustuntien palkkariviä ei muodosteta ollenkaan.
Palkaton (vähennä kk-palkasta) = Muodostetaan negatiivinen perustuntien palkkarivi asetetun oletuspalkkalajin tai maksuryhmäkohtaisen palkkalajin mukaan.
Laske vuorolisätVuorolisillä tarkoitetaan järjestelmässä työehtosopimuksen kellonaikoihin perustuvia lisiä kuten ilta- ja yölisät sekä vuorolisät. Asetuksella voidaan estää tietylle aikatapahtumatyypille vuorolisän muodostaminen.

Lue lisää vuorolisien estämisestä työn ja tapahtuman ohjaustietojen avulla.
Laske henkilökohtaiset lisätAsetuksella voidaan estää henkilöstön palkanlisän muodostuminen aikatapahtumalle.
Laske keskituntiansion tunteihinAutomaattisen keskituntiansion laskentaan liittyvä asetus, tämän ollessa valittuna aikatapahtumatyypin tunteja käytetään KTA:n laskennassa.
Huom! Keskituntiansiot vaativat palkanlaskennan a-hintojen käyttämisen!
OletuspalkkalajiAikatapahtumille on järjestelmässä oletuspalkkalajit olemassa. Nämä voidaan korvata halutessaan eri palkkalajilla. Tarkista, että yleiselle palkkalajille on asetukset organisaatiossa.

Lue lisää palkkalajeista ja palkkalajien lisäämisestä täältä.
Palkkalaji maksuryhmittäinSaadaan tietylle aikatapahtumatyypille muodostumaan erilainen palkkalaji riippuen työntekijän maksuryhmästä. Eri palkkalaji on asetettavissa tuntipalkkaiselle, kuukausipalkkaiselle ja kuukausipalkkaisille, joille lasketaan tuntipalkkarivi.
Päivätasoinen palkkalaji maksuryhmittäinVoidaan määritellä erikseen päivätasoinen palkkalaji tuntipalkkaiselle työntekijälle, sekä kuukausipalkkaiselle työntekijälle. Lue lisää ominaisuudesta täältä.

*) Laske palkkatiedot-asetuksen ja sen alle listatut asetukset vaativat Maxtech Pro TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™-tuotteen ja erinäisiä lisämoduuleita asetuksesta riippuen.

Aikatapahtumatyyppien saldoseuranta

Järjestelmässä melkein minkä tahansa aikatapahtumatyypin voi muuttaa helposti saldolliseksi!

Saldoseurannan voi aktivoida ”Aktivoi saldoseuranta”-asetuksella. Saldoseuranta voi aktivoidaan henkilölle joko päivä- tai tuntikohtaisena asettamalla henkilölle kyseisen saldon alkusaldo. Lue lisää toiminnon käyttöönotosta täältä.

Muita järjestelmästä saatavilla olevia saldoja ovat työaikaliukuman, työaikapankin ja työajan lyhennysvapaiden saldot sekä lomasaldo.

Muut asetukset

ASETUSTARKOITUS
Käytössä tapahtumavienneissä
Tapahtumatyypin numero, Tapahtumatyypin koodi
Käytetään tapahtumasiirtojen tunnisteena numeroa tai koodia. Käytettävä tunniste riippuu käytössä olevasta tapahtumaviennistä. Käytettävän tunnisteen voi tarkistaa rajapintakuvauksesta. Loma- ja poissaolosiirroissa aikatapahtumatyypeille on määriteltävä myös ”On poissaolo” ja ”On loma” tiedot.
Laske kokonaistyöaikaan Tapahtumatyypit, joille on valittu kyllä, huomioidaan Kokonaistyöaikaraportin laskennassa.
Asetus näkyy vain, jos Laske työajaksi / sopimustunneiksi = kyllä.
Laske laskutustiedotVoidaan määrittää, lasketaanko kyseiselle aikatapahtumatyypille laskutusrivit. Lisää tietoa laskutus-tuotteen käytöstä Laskutusrivit, -aineistot ja kateraportti™-oppaassa.

Oliko tästä ohjeesta hyötyä?

Keskiarvo 5 / 5. Arvosteluita yhteensä: 1

Harmi, ettei tästä ohjeesta ollut sinulle hyötyä.

Haluatko kertoa meille, kuinka voisimme parantaa ohjeen sisältöä?

Jos haluat vastauksen lähettämääsi palautteeseen, ole hyvä ja syötä mukaan yhteystietosi.