Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Saldoraportit (Maxtech Easy)

Tämä ohje koskee Maxtech Easy Työaika™ -tuotetta.
Maxtech Pro™ -tuotteille on erillisiä ohjeita.

Saldoraportteihin liittyvät oikeudet

Saldoraportit-näkymässä voi tarkastella työaikaliukuman ja työaikapankin saldoja ja niiden muutoksia henkilöittäin. Lisäksi näkymässä voi siirtää tunteja liukumasta työaikapankkiin ja tehdä korjauksia saldoihin.

Työaikaliukuma

Työaikaliukuma seuraa automaattisesti henkilön normaalin päivittäisen työajan ylityksistä ja alituksista muodostuvaa saldoa. Liukumasaldoa kertyy päivän toteutuneen työajan ylittäessä normaalin päivittäisen työajan ja kuluu päivän toteutuneen työajan jäädessä normaalin päivittäisen työajan alle.

Työaikaliukumaraportilla näkyvät työaikaliukumasaldot niiden henkilöiden osalta, joille on henkilön asetuksissa asetettu työaikaliukuma käyttöön. Lisäksi henkilöllä on oltava työsopimus, jolle on määritetty työaikaliukuman laskennassa käytettävä päivittäinen normaalityöaika.

Liukumasaldolle on käytettävissä seuraavat toiminnot:

PAINIKEMERKITYS
Alkusaldon tallennus (taulukon yläpuolella)Painikkeella voidaan tallentaa liukumasaldon alkusaldo useammalle henkilölle kerralla (valitse tallennettavan saldon tyypiksi Työaikaliukuma). Saldo lasketaan alkusaldon päivästä eteenpäin ellei välisaldoa (ks. alla) ole asetettu.
Välisaldon tallennus (taulukon yläpuolella)Painikkeella voidaan vahvistaa työaikaliukuman välisaldo useammalle henkilölle kerralla (valitse tallennettavan saldon tyypiksi Työaikaliukuma). Jos välisaldoja on tallennettu, järjestelmä laskee saldon viimeisimmästä välisaldosta eteenpäin. Välisaldon päivämäärää vanhempia tapahtumia ei huomioida laskennassa.

Välisaldon vahvistaminen voi nopeuttaa raporttia huomattavasti, koska laskenta tehdään vähemmille tapahtumille kuin ilman välisaldoa.
Henkilön liukumasaldon tarkempien tietojen ja saldon päiväkohtaisten muutosten tarkastelu.
Alkusaldon tallennus yksittäiselle henkilölle.
Käsinohjauksella voidaan tehdä saldoon muutoksia ja korjauksia.
Siirtotoiminnolla voidaan siirtää työaikaliukuman saldoa työaikapankkiin pidempiaikaista kerryttämistä varten.

Työaikaliukuman yksityiskohtainen näkymä

Yksityiskohtaisessa näkymässä voi tarkastella tarkemmin henkilön työaikaliukuman muutoksia. Näkymästä näkee muun muassa päivittäiset työaikamerkinnät ja päivän normaalityöajan sekä liukumasaldon päivittäisen muutoksen ja kokonaismäärän.

Yksityiskohtaisessa näkymässä käytössä ovat seuraavat toiminnot:

PAINIKEMERKITYS
Alkusaldon tallennus (taulukon yläpuolella)Sama toiminnallisuus kuin päänäkymässä, mutta muutos tehdään vain tarkasteltavalle henkilölle.
Välisaldon tallennus (taulukon yläpuolella)Sama toiminnallisuus kuin päänäkymässä, mutta muutos tehdään vain tarkasteltavalle henkilölle.
Saldon siirto (taulukon yläpuolella)Mahdollistaa työaikaliukuman saldon siirtämisen työaikapankkiin. Siirrolle voidaan valita päivämäärä, jolle siirto kirjataan sekä siirrettävä tuntimäärä.
Saldon muuttaminen käsin (saldon lisäys tai vähennys) valitulle päivälle.
Työaikapankkiin: Sama toiminnallisuus kuin Saldon siirto -painikkeessa, mutta siirto kohdistuu ilman erillistä valintaa sille päivälle, jonka kohdalta siirtopainiketta painetaan.
Välisaldon tallennus valitulle päivälle.

Työaikapankki

Työaikapankki on tarkoitettu työaikaliukumaa pidempiaikaiseen saldon kerryttämiseen ja siellä olevien tuntien käytöstä sovitaan tyypillisesti erikseen. Yleensä työaikapankista käytetään vähintään kokonaisia päiviä. Työaikapankkiin ei kerry eikä sieltä poistu saldoa automaattisesti.

Työaikapankin saldolle on käytettävissä seuraavat toiminnot:

PAINIKEMERKITYS
Alkusaldon tallennus (taulukon yläpuolella)Painikkeella voidaan tallentaa työaikapankin alkusaldo useammalle henkilölle kerralla (valitse tallennettavan saldon tyypiksi Työaikapankki). Saldo lasketaan alkusaldon päivästä eteenpäin ellei välisaldoa (ks. alla) ole asetettu.
Välisaldon tallennus (taulukon yläpuolella)Painikkeella voidaan vahvistaa työaikapankin välisaldo useammalle henkilölle kerralla (valitse tallennettavan saldon tyypiksi Työaikapankki). Jos välisaldoja on tallennettu, järjestelmä laskee saldon viimeisimmästä välisaldosta eteenpäin. Välisaldon päivämäärää vanhempia tapahtumia ei huomioida laskennassa.

Välisaldon vahvistaminen voi nopeuttaa raporttia huomattavasti, koska laskenta tehdään vähemmille tapahtumille kuin ilman välisaldoa.
Henkilön työaikapankkisaldon tarkempien tietojen ja saldon päiväkohtaisten muutosten tarkastelu.
Alkusaldon tallennus yksittäiselle henkilölle.
Käsinohjauksella voidaan tehdä saldoon muutoksia ja korjauksia.

Työaikapankin yksityiskohtainen näkymä

Yksityiskohtaisessa näkymässä voi tarkastella tarkemmin henkilön työaikapankkisaldon muutoksia. Toisin kuin liukuman kohdalla, työaikapankista näytetään vain päivät, joina saldoon on tullut muutoksia.

Yksityiskohtaisessa näkymässä käytössä ovat seuraavat toiminnot:

PAINIKEMERKITYS
Alkusaldon tallennus (taulukon yläpuolella)Sama toiminnallisuus kuin päänäkymässä, mutta muutos tehdään vain tarkasteltavalle henkilölle.
Välisaldon tallennus (taulukon yläpuolella)Sama toiminnallisuus kuin päänäkymässä, mutta muutos tehdään vain tarkasteltavalle henkilölle.
Saldon muuttaminen käsin (saldon lisäys tai vähennys) valitulle päivälle.
Välisaldon tallennus valitulle päivälle.

Oliko tästä ohjeesta hyötyä?

Keskiarvo 0 / 5. Arvosteluita yhteensä: 0

Harmi, ettei tästä ohjeesta ollut sinulle hyötyä.

Haluatko kertoa meille, kuinka voisimme parantaa ohjeen sisältöä?

Jos haluat vastauksen lähettämääsi palautteeseen, ole hyvä ja syötä mukaan yhteystietosi.