Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Maxtech-järjestelmän terminologia

Termiselite
ArkipyhäTyöajanseurantaan kuuluvat myös arkipyhät ja ne on määriltelty järjestelmän juhlapyhäkalenteriin. Mikäli automaattiset arkipyhämerkinnät on käytössä ne lisätään pyhäpäivää seuraavana yönä järjestelmän toimesta. Automaattisen arkipyhä-merkinnän kesto määrittyy henkilön / työsopimuksen / työaikamallin päivittäisen normaalin työajan mukaan.
AsiakasSeurantataso – kenelle työtä tehdään ja ketä laskutetaan. Asiakkaalle voidaan määrittää yhteys- ja laskutustiedot.
ErityislauantaiJuhlapyhäkalenteriin määritelty erityislauantai, jolloin bruttopalkkaraportille saadaan muodostumaan halutut palkkarivit. Käytössä esimerkiksi siivousalalla.
KohdeSeurantataso – missä työtä tehdään. Kohteen sijaan usein kuulee puhuttavan myös termeillä työmaa, rajattu alue kartalla, rakennus ja tila. Siivousasiakkaalla voi olla useita kohteita. Kohteelle voidaan määrittää muita seurantatasoja kuten asiakas ja kustannuspaikka. Kohteen aluetta voidaan rajata ja hyödyntää aluerajoitettua työaikakirjaamista. Hiekoitus- ja aurauspäiväkirjassa sekä Työkartta tuotteissa kohteita hyödynnetään työnjohtamiseen.
KäyttäjäKäyttäjätunnus jolla kirjaudutaan järjestelmään / sovellukseen
KäyttäjäprofiiliKäyttäjälle määriteltävät käyttäjäpofiili, jolle on määritelty haluttu toiminto- ja sisältöprofiili
MaksuryhmäTyösopimukselle määriteltävä asetus. Yleensä Tunti- tai kuukausipalkkainen.
PalkkaluokkaVoidaan määrittää mitä palkkalajia muodostuu milläkin palkkaluokalla. Käytettävä palkkaluokka voidaan määrittää henkilön työsopimukselle, työlle tai kirjaukselle.
SiirtymäKohteesta toiseen siirtyminen ei ole tehokasta työaikaa, joten organisaatiot haluavat yleensä seurata siirtymiin kuluvaa aikaa erikseen varsinaisesta työajasta. Siirtymiin käytettyä aikaa voidaan seurata ja kohdentaa asettamalla säännöt, joiden perusteella järjestelmä luo siirtymätapahtumat automaattisesti tapahtumakirjausten väliin.
Suunniteltu yksittäinen vuoroTyövuorosuunnittelussa käytettävä yksitäinen työvuoro tietylle asiakkaalle/kohteelle. Esim ”muuttosiivous”.
TapahtumatyyppiJokaisella kirjauksella on tapahtumatyyppi. Tapahtumatyyppejä voivat olla esimerkiksi Työaikamerkintä, Loma, Oma vapaa. Tapahtumantyypin asetuksia ovat esim. laske työajaksi, laske ylityötuntikertymään, on lepoaikaa jne.
Toistuva vuoroMääräajoin toistuva (esim maanantaisin, joka toinen viikko) suunniteltu työvuoro. Järjestelmä pitää huolen, että näitä on lisättynä aina vuodeksi eteenpäin.
Työ/Työtehtävä/TyömääräinSeurantataso – mitä työtä tehdään. Työlle voidaan määrittää henkilöstö kenellä on mahdollista kirjata kyseistä työtä. Voidaan määrittää palkanmaksuun liittyviä ohjaustietoja ja lisäpalkkarivejä, jotka muodustava kun työtä kirjataan. Laskutukseen liittyviä asetuksia (tuotteet, laskutusrivit).
Työaikamallit / työaika-asetuksetHenkilöstön työaika-asetuksia voidaan hallita helpoiten työaikamalleilla, joka mahdollistaa eri työaikaa tekevien hallinnan massana. Sisältää työaika-asetukset (mm. normaalityöaika, lisä- ja ylityörajat, arkipyhiin liittyviä asetuksia) lounastauko-asetukset sekä työaikamallilla käytettävän työehtosopimuksen määrittämisen.
TyöehtosopimusMäärittelee säännöt mitä palkanlisiä (esim. ilta- ja yölisä, viikkolepokorvaus) pitää muodostua missäkin tilanteessa. Lisäksi työehtosopimukselta löytyy ylitöihin ja arkipyhiin liittyviä asetuksia. Asetukset ovat ajastettavissa, joten muutokset saadaan tehtyä oikea-aikaisesti historiatietoja muuttamatta.
TyöluokkaSeurantataso – Työluokan sijaan usein kuulee puhuttavan myös termeillä työvaihe, työlaji tai littera. Voidaan hyödyntää kirjattaessa työn eri vaiheita. Halutut työluokat voidaan määrittää valittavaksi työkohtaisesti.
TyösopimusTyösopimukselle määritellään käytettävä työaikamalli, maksuryhmä, bruttopalkan määräytyminen. Voidaan lisätä tarvittaessa useita ja ajastaa vaihtuvien työaikasääntöjen mukaan. Työsopimus on sidottu henkilöön. Henkilöllä voi olla useita työsopimuksia, mutta vain yksi kulloinkin voimassa oleva työsopimus.

Oliko tästä ohjeesta hyötyä?

Keskiarvo 5 / 5. Arvosteluita yhteensä: 3

Harmi, ettei tästä ohjeesta ollut sinulle hyötyä.

Haluamme kehittää ohjetta palautteesi perusteella.

Kerro kuinka voimme parantaa ohjeen sisältöä?