Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Henkilöstö (Maxtech Easy)

Tämä ohje koskee tuotteita:
– Maxtech Easy Työaika™
– Maxtech Easy Työvuorot™
– Maxtech Easy Työkartta™
Maxtech Pro™ -tuotteille on erillinen ohje.

Henkilöstöön liittyvät oikeudet

Henkilöstö-näkymässä hallinnoidaan henkilöitä, joille kirjaukset (suunnitellut työvuorot ja työaikamerkinnät tai Työkartan kohdekäynnit) kohdistetaan. Henkilön tiedoissa hallinnoidaan nimi- ja yhteystietojen lisäksi muun muassa henkilön oletusasetuksia (esimerkiksi työ, kohde, asiakas) sekä työsuhteeseen liittyvää tietoa ja työvuorosuunnittelun ja työajanseurannan asetuksia (esimerkiksi normaalin päivittäisen työajan, ylitöiden aikarajoja ja liukumasääntöjä).

Jos henkilö käyttää järjestelmää itse, on hänellä lisäksi oltava henkilöön liitetty käyttäjätunnus. Käyttäjä, jolla on organisaation käyttäjien hallintaoikeus, voi lisätä yksittäisille henkilöille käyttäjätunnukset Henkilöstö-näkymän Käyttäjäoikeudet-sarakkeesta. Massana käyttäjätunnusten lisäys onnistuu helposti valitsemalla halutut henkilöt näkymästä ja painamalla näkymän alareunan Lisää profiilikäyttäjät -painiketta.

Henkilöitä voi lisätä ja olemassa olevien henkilöiden tietoja päivittää Tiedon tuonti -toiminnolla, joka näkyy painikkeena näkymän alalaidassa. Painike näkyy käyttäjille, joilla on oikeudet Tiedon tuonti -moduuliin.

Henkilöstön tärkeimmät asetukset

Yleiset-välilehti

Yleiset-välilehdellä hallinnoidaan henkilön nimi- ja yhteystiedot sekä muuta perustietoa.

KENTTÄTARKOITUS
Työntekijänä kohteissa
(vain Maxtech Easy Työvuorot™)
Henkilölle voidaan valita kohteet, joissa hän työskentelee. Tämä helpottaa työvuorojen kohdekohtaista suunnittelua Kalenteri– ja Toistuvat työvuorolistat -näkymissä mahdollistamalla valitussa kohteessa työskentelemättömien henkilöiden piilottamisen näkymästä.
Henkilö on esihenkilöEsihenkilöksi merkittyjä henkilöitä voi valita Kohteiden ja Töiden työnjohtajiksi. Työnjohtaja-tietoa voi käyttää raportoinnissa suodatukseen. Lisäksi Maxtech Easy Työaika™ -tuotteessa esihenkilöt voi valita poissaoloanomusten vastaanottajiksi.

Asetukset-välilehti

Asetukset-välilehden valinnat vaikuttavat henkilön tiedoissa näkyviin valintoihin, työajanseurannan toimintaan sekä kirjauksiin

KENTTÄTARKOITUS
Työvuorosuunnittelu käytössä (vain Maxtech Easy Työvuorot™)Vain henkilöt, joilla työvuorosuunnittelu on käytössä, näytetään Toistuvat työvuorolistat -näkymässä. Poistamalla valinta henkilöiltä joille ei suunnitella työvuoroja voi helpottaa suunnittelua, kun ylimääräisiä henkilöitä ei ole näkyvillä.
Työsuhteen tiedot käytössä
(Maxtech Easy Työaika™ ja Maxtech Easy Työvuorot™)
Näyttää tai piilottaa Työsuhde-välilehden tiedot. Oltava kyllä-asennossa, jos  työsuhteen tietoja halutaan kirjata henkilölle.
Työsopimukset käytössä
(Maxtech Easy Työaika™ ja Maxtech Easy Työvuorot™)
Näyttää tai piilottaa Työsopimukset-välilehden tiedot. Oltava kyllä-asennossa, jos  henkilön työaika-asetuksia halutaan hallinnoida.
Siirtymät käytössä
(vain Maxtech Easy Työaika™)
Näyttää tai piilottaa Siirtymät-välilehden tiedot. Oltava kyllä-asennossa, jos  henkilölle halutaan lisätä automaattisia siirtymiä.
Työaikaliukuma käytössä
(vain Maxtech Easy Työaika™)
Näyttää tai piilottaa Työaikaliukuma-välilehden tiedot. Oltava muussa kuin  Ei käytössä -asennossa, jos  henkilöllä halutaan käyttää työaikaliukumaa.
Päätä käyntiin jäänyt työaika automaattisesti keskiyöllä
(vain Maxtech Easy Työaika™)
Tämän asetuksen tarkoitus on ehkäistä vahingossa käyntiin jääviä kirjauksia. Jos tämä on  ei-asennossa, työaikamerkintä jatkuu niin kauan, kunnes se päätetään käsin. Muuten käynnissä oleva työaikamerkintä päätetään vuorokauden vaihteessa ja kesto asetetaan asetuksen mukaisesti.
Työ (oletus)
Työluokka (oletus)
Kohde (oletus)
Kustannuspaikka (oletus)

(Maxtech Easy Työaika™ ja Maxtech Easy Työvuorot™)
Valitut oletukset tulevat tarjolle tuntikirjauksiin. Näitä kannattaa käyttää ajan säästämiseksi, jos henkilö kirjaa pääasiallisesti samanlaisia kirjauksia.
Poissaoloanomusten vastaanottaja
(vain Maxtech Easy Työaika™)
Henkilö, jolle viesti poissaoloanomuksista lähetetään. Valittavana ovat esihenkilöksi merkityt henkilöt.

Työsuhde-välilehti (Maxtech Easy Työaika™ ja Maxtech Easy Työvuorot™)

Välilehdellä hallinnoidaan henkilön työsuhteen tietoja. Välilehti näkyy vain, jos Asetukset-välilehdellä on valittu Työsuhteen tiedot käytössä = kyllä.

Kenttien Ensimmäinen työsuhde alkoi ja Työsuhde päättyi tiedot huomioidaan Kalenteri-näkymässä valinnan Korosta päivät, jolloin henkilön työsopimus tai työsuhde ei ole voimassa yhteydessä.

Työsopimukset-välilehti (Maxtech Easy Työaika™ ja Maxtech Easy Työvuorot™)

Välilehdellä hallinnoidaan henkilön työaika-asetuksiin vaikuttavia työsopimuksia. Välilehti näkyy vain, jos Asetukset-välilehdeltä on valittu Työsopimukset käytössä = kyllä.

Katso tarkempi ohje työsopimusten hallinnasta Työsopimukset-sivulta.

Siirtymät-välilehti (vain Maxtech Easy Työaika™)

Siirtymät-välilehdellä hallinnoidaan automaattisesti luotaviin siirtymiin liittyviä asetuksia. Siirtymät-välilehti näkyy vain, jos henkilölle on Yleiset-välilehdellä valittu Siirtymät käytössäkyllä.

Siirtymien ollessa käytössä kahden tapahtuman väliin luodaan siirtymä automaattisesti, jos tapahtumien väli on siirtymäasetusten mukainen. Automaattisia siirtymiä voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa työtä suoritetaan eri paikoissa ja työaika kirjataan vain tehdyn työn osalta, mutta paikasta toiseen siirtymiseen käytettyä aikaa halutaan myös seurata. Siirtymien avulla tämä on mahdollista automaattisesti.

KENTTÄMERKITYS / ASETUS
Siirtymän kohdistuminenMäärittää, mikä työtehtävä siirtymätapahtumalle lisätään. Asetukset ovat:
– Ei käytössä: siirtymälle ei aseteta työtehtävää
– Kiinteä työtehtävä: siirtymälle asetetaan Kiinteä työtehtävä siirtymälle -asetuksen mukainen työtehtävä
Huom! Kiinteä työtehtävä ei tallennu siirtymille, jos tapahtumaa kirjaavalla käyttäjällä ei ole siihen oikeuksia.
– Seuraava tapahtuma: siirtymälle asetetaan alkavan tapahtuman tiedot (asiakas, työ, projekti, projektin vaihe, kohde, työluokka ja kustannuspaikka)
– Edellinen tapahtuma: siirtymälle asetetaan edellisen tapahtuman tiedot (asiakas, työ, projekti, projektin vaihe, kohde, työluokka ja kustannuspaikka)
– Jaetaan tapahtumien kesken_: Siirtymä pilkotaan kahteen yhtä pitkään osaan, joista ensimmäiselle tulee edellisen tapahtuman tiedot ja jälkimmäiselle aloitetun tapahtuman tiedot (ks. edelliset kohdat)
Siirtymää, joka kestää yli (h) ei lisätä järjestelmäänSiirtymää ei luoda ollenkaan, jos tapahtumien väli on tätä arvoa suurempi. Tällä estetään siirtymien syntyminen esimerkiksi työpäivien välille.

Työaikaliukuma-välilehti (vain Maxtech Easy Työaika™)

Työaikaliukuma-välilehdellä hallinnoidaan työaikaliukumaan liittyviä asetuksia. Välilehti näkyy vain, jos Asetukset-välilehdellä on valittu kohtaan Työaikaliukuma käytössä joku muu valinta kuin tyhjä tai Ei käytössä.

Työaikaliukuman asetusten lisäksi henkilöllä on oltava työsopimus, jossa on määritetty työaikaliukuman laskennassa käytettävä henkilön päivittäinen normaalityöaika.

KENTTÄMERKITYS / ASETUS
Työaikaliukuman alkusaldoAlkusaldolla saadaan liukuman laskenta alkamaan oikeasta määrästä, kun järjestelmä otetaan käyttöön. Ei tarvita uusille työntekijöille, joilla saldo alkaa nollasta.
Työaikaliukuman alkusaldon päiväysAseta tähän päivämäärä, jolle alkusaldo on laskettu.
Työaikaliukuman esitystapa– Reaaliaikainen: Näytetään reaaliaikainen saldo. Voi näyttää liikaa, jos taukoja on kirjaamatta.
– Näytä eilisen loppusaldo: Kuluvan päivän kirjauksia ei huomioida saldossa.
Työaikaliukuman asetuksetJos useammalla työntekijällä on käytössä sama liukumaraja, on suositeltavaa käyttää tätä valintaa henkilökohtaisen asetuksen sijasta, jolloin mahdollisia muutoksia ei tarvitse tehdä jokaiselle henkilölle erikseen.
Työaikaliukuman enimmäismääräMaksimisaldo, jonka yli menevää aikaa ei huomioida liukuman laskennassa. Kenttä näkyy vain, jos Työaikaliukuman asetuksia ei ole valittu.

Henkilöstöön liittyvät yleiset asetukset

Näkymän yläreunan -kuvakkeesta voi asettaa järjestelmän luomaan henkilönumerot automaattisesti uusille henkilöille.

Oliko tästä ohjeesta hyötyä?

Keskiarvo 0 / 5. Arvosteluita yhteensä: 0

Harmi, ettei tästä ohjeesta ollut sinulle hyötyä.

Haluatko kertoa meille, kuinka voisimme parantaa ohjeen sisältöä?

Jos haluat vastauksen lähettämääsi palautteeseen, ole hyvä ja syötä mukaan yhteystietosi.